Foto: SAPA
Publisert: 02.aug.2022 

Lindeberghjemmet – Fossilfri byggeplass

Lindeberghjemmet er et miljøvennlig BREEAM Excellent-sertifisert prosjekt der byggeplassen var fossilfri. Her har man 28 lokale energibrønner og 1000 solcellepaneler som gir ekstremt lavt energiforbruk. H-fasader GlassTeam AS har levert fasader, dører og vinduer fra SAPA til Lindeberghjemmet.

I 2017 startet rivningsprosessen av det tidligere aldershjemmet på Lindeberg i Oslo for å erstattes av en toppmoderne bygning. I 2021 ble det nye bygget innviet med plass til 144 brukere, behandlingsrom og kafé. Rett utenfor renner også gjenåpnede Lindebergbekken langs det opparbeidede uteområdet og gangstiene. Lindeberghjemmet er fremtidsrettet og har som mål  å være et hyggelig og miljøvennlig sted, både for de som bor og jobber der.

Automatisert velferdsteknologi i fokus

Helt fra starten av planleggingsprosessen har man lagt ned mye ressurser i å skape og forme en hjemmekoselig bolig der bygningens kronjuvel er den vakre takterrassen som vender mot Oslo. Innbydende fellesarealer i materialer av god kvalitet sammen med høy grad av automatisert velferdsteknologi gjør det lettere for de ansatte å fokusere mer på pleie og tilstedeværelse overfor brukerne. Alle rom har eget bad og hev-/senkbart spyle-/føntoalett, slik at beboeren i større grad kan klare seg selv. Lindeberghjemmet har teknisk infrastruktur med mange trådløse sendere, bl.a. for møbler som automatisk kan flyttes ved rengjøring og arrangementer. Automatiseringsteknologien er helt unik i Oslo.

Miljøvennlig konstruksjon med null fossile utslipp

Lindeberghjemmet varmes opp med 28 energibrønner sammen med ca. 1.000 solcellepaneler på tak, fasader og en pergola over takterrassen. Under oppføringen ble energibrønnene brukt til oppvarming og byggtørk, hvilket drastisk reduserte prosjektets CO2-utslipp og derfor også har kommet lokalmiljøet på Lindeberg til gode. I tillegg benyttet man bl.a. elektriske maskiner i den grad det var mulig. Man oppnåde en helt fossilfri byggeplass, og reduserte energikostnader. Fra starten av ble det utarbeidet en detaljert prosessplan:

– Vi utarbeidet en prosessplan som inkluderte en skriftlig vurdering av skisseprosjektets utviklingsmuligheter og hvordan vi i samspill kunne bearbeide prosjektet slik at det kunne gjennomføres innenfor tekniske og økonomiske rammer, uten reduksjon i innhold eller omfang, sier HUS Arkitekter AS, arkitekt for prosjektet.

HUS Arkitekter AS fortsetter med å forklare viktig-heten av den gjensidige tilliten mellom aktørene for å kunne ro prosjektet i havn:

– Plan for brukerinvolvering inngikk i prosessplanen, der viktige suksesskriterier var etablering av gjensi-dig tillitt, et tydelig mandat for involvering, og en styrt stegvis prosess med økende grad av detaljering og modning av løsninger.

Lindeberghjemmet er sertifisert i henhold til BREEAM Excellent, har oppnådd nær nullenergibygg, nZEB iht. Futurebuilt sin definisjon, samt Energimerke A.

Design med lavt forbruk

Lindeberghemmet er absolutt ikke et standardprosjekt, og har blant annet svært avanserte tekniske anlegg. Bygget er prosjektert og bygget for å bruke kun en femtedel så mye energi som plan- og bygningsloven krever for denne typen bygg. Bygget skal bruke mindre enn 40 kWh/m2 per år. Dette er et spennende prosjekt som virkelig har fokusert på miljøaspektet og et moderne og fremtidsrettet bygg. 3D-modellering ble brukt til å strukturere arbeidet, og bidro til å løse problemer underveis.

– Forprosjektet ble gjennomført med flere ukentlige møter der Integrated Concurrent Engineering (ICE) var et sentralt prosessverktøy. Aktørene var samlokalisert, og diskuterte og løste problemstillinger med utstrakt bruk av 3D-modell. Prosessen var godt strukturert, sier HUS Arkitekter.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring