Illustrasjon: LINK Arkitektur
Publisert: 12.jan.2022 

Leken og framtidsrettet arkitektur

Ved årsskiftet ble det offentliggjort at LINK Arkitektur og Peyma Entreprenør vant oppdraget med å skape nye Flakstad barne- og ungdomsskole i Lofoten. Juryen har spesielt trukket frem et særdeles klimavennlig bygg med leken og framtidsrettet arkitektur.

Visjonen har vært å forme et trygt og godt miljø for barna som gir de beste forutsetninger for læring. Transparens, synlighet og tilgjengelighet har vært førende stikkord ved utformingen av skolen og plassering av de ulike funksjonene samt tilpasning i naturen og nærområdet.

– Det påhviler et stort ansvar å utforme fremtidens undervisningsbygg som både skal gi forutsetning for læring og samtidig ivareta krav til miljømessig og sosial bærekraft. Vi skal gjøre vårt beste for å skape et inviterende skolebygg som begeistrer både elever, lærere og nærområdet, bedyrer Svein Halleraker, ansvarlig for utdanningsbygg i LINK Arkitektur.

I bedømmelseskomiteens rapport trekkes det frem at forslaget har anstrengt seg for at den nye skolen skal bli et flaggskip for Flakstad kommune og lokalsamfunnet på Ramberg. Skolen utrykker en sprudlende lekenhet med ornamentikk i fasadeutrykket som gjenspeiler og forsterker stedlige kvaliteter. Løsningen fremstår raus, inviterende og spenstig i form og volumoppbygging. Det arkitektoniske utrykket fremstår lekent og inspirerende med en tydelig egenkarakter som passer til stedet.

Juryens kommentar:

 • Dette forslaget har laget en dynamisk form for å skape ulike lune uteområder som kan verne om de ulike fremherskende vinder på tomten.
 • Dette forslaget har lagt vekt på stedets kvaliteter og brukt det som inspirasjon for utformingen av den nye skolen.
 • Dette forslaget har brukt den femte fasaden til opphold og stedsidentifiserende formgiving.
 • Dette forslaget har tatt miljøutfordringen på alvor og tilbudt et bygg i massivtre
 • Dette forslaget skiller seg ut med den åpne, rause planløsningen, uten korridorer, der elevene er satt i sentrum.
 • Dette forslaget har anstrengt seg for at dette skal bli mer enn en skole, men også bli et flaggskip for Flakstad kommune og lokalsamfunnet på Ramberg

I tillegg trekkes følgende elementer frem på kommunens nettsider:

 • Et meget klimavennlig bygg» med Energiklasse A
 • Skolen blir bygd i massivtre
 • Leken og framtidsrettet arkitektur
 • Gode fasiliteter for kulturskolen
 • 50 parkeringsplasser er klargjort for elbiler, dekker behov til skole, hall og fotballbane
 • Akebakke er etablert på byggets uteplass fra taket på skolen
 • Energibrønner (jordvarme)
 • Gulvvarme i hele bygget
 • Solceller utredes
 • 50 Sykkelparkering med takoverbygg
Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring