Bygg Reis Deg skal vise hvordan byggenæringen kan bidra til en grønnere og mer bærekraftig fremtid. Foto: Bygg Reis Deg AS
Publisert: 08.09.2023 

Lær mer om Byggenæringens grønne bidrag på Bygg Reis Deg

På torsdag 19.oktober inviterer ByggReis Deg til en konferanse i hall B på Nova Spektrum klokken 10.00, som skal sette fokus på eksisterende løsninger og hvordan man kan løse morgendagens utfordringer.

Her rettes søkelyset mot byggenærings løsninger for energieffektivisering og andre grønne tiltak. Konferansen innledes med at statssekretær Elisabeth Sæther, presenterer regjeringens handlingsplan for energieffektivisering. Dette er en plan som skal vise hvordan regjeringen vil imøtekomme Energikommisjonens rapport sier «Mer av alt – raskere». Deretter får vi høre Partner i Rystad Energy, Lars Lysdahl og konserndirektør Siri Hunnes Blakstad i SINTEF, snakke om hvilket enormt potensiale som ligger i å energieffektivisere og innføre lokal energiforsyning for bygg. AF Gruppens konserndirektør for bygg, energi og miljø, Eirik Wraal, vil komme med konkrete eksempler som viser at de er godt i gang med klimakutt som monner. I tillegg får vi høre Dr. Thomas Schlenker, Senior Vice President, Digitalisation & Sustainability i Schüco fortelle om hvordan en stor europeisk aktør som tilnærmer seg EU-krav, ENØK tiltak og klimatilpasning. Avslutningsvis får vi høre Anders Hall, Max Tilberg, Oskar Storm og Krister Nekstad som representanter fra solskjermingsforbundet fortelle om hvilket ubenyttet potensiale som ligger i å implementere fasadeløsninger som solskjerming på et tidlig stadie.

Konferansen avsluttes med en politisk debatt.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring