Foto: Kruse Smith Entreprenør AS
Emner
Publisert
03.sep.2021

Kruse Smith signert kontrakt på idrettshall og badeanlegg for Askøy kommune

Askøy kommune har valgt Kruse Smith som samarbeidspartner i arbeidet med å realisere en ny idrettshall og et nytt badeanlegg på Myrane. Samspillsfasen starter nå. Anlegget skal etter planen tas i bruk i 2024.

– I Kruse Smith har prosjektutvikling vært et satsingsområde, og vi synes selvsagt det er veldig hyggelig at vi blir valgt nettopp på grunn av vår samspillskompetanse og vår evne til å sette oss inn i og forstå oppdragsgivers behov. Nå skal vi bruke denne, sammen med vår erfaring fra tilsvarende prosjekter, til å gi Askøy kommune den beste løsningen innenfor rammene, sier en svært fornøyd regiondirektør for Kruse Smith, Kristin Stømer Frafjord.

Kruse Smith har hatt et tett samarbeid med Asplan Viak på arkitektur og rådgivende fag, Samtek (GK Elektro, GK Inneklima og Vestrheim) på tekniske fag og HR Prosjekt på prosjektering. Fellesskapet er samlet om at en inngående forståelse for oppdragsgivers målsetting, ambisjon og behov er avgjørende. Ikke bare for å vinne, men også for å få en effektiv og problemfri prosjektfremdrift for alle involverte parter.

Lars Tore Ringstad, distriktssjef for Kruse Smith i Bergen, poengterer viktigheten av at entreprenøren kommer inn tidlig og får bidra med sin kompetanse til å gjøre riktige valg.

– Den største verdiskapingen til et prosjekt skjer i tidligfase. Samtidig er det helt avgjørende at valgene man gjør her er godt forankret i en realistisk gjennomføringsplan. Badeanlegg er komplekse på mange områder, noe som krever riktig kompetanse til rett tid når kloke beslutninger skal fattes i utviklingen av prosjektet. Jeg er trygg på at laget vi har satt sammen skal sikre et fremtidsrettet, brukstilpasset idretts- og badeanlegg for innbyggere på Askøy, forteller han.

Områdeutvikling med brukerinvolvering

Askøy kommunen gjennomfører en total modernisering av hele området hvor idrettshallen og badeanlegget bygges. Kommunen forventer høy bruk av anlegget både på dagtid og kveldstid.

– Vi legger til rette for å utvikle ny idrettshall og nytt badeanlegg i tett samarbeid med ulike brukergrupper. Det gjelder alt fra skole og idrettslag til logistikk og drift. Sammen med brukerne og Kruse Smith vil vi skape et anlegg som innfrir forventninger og bidrar til økt aktivitet for barn, unge og voksne, forteller Tormod Hopland, prosjektleder for Askøy kommune.

Første gang med samspillsentreprise

For Askøy kommune er det første gang det gjennomføres en samspillsentreprise på utvikling av ny bygningsmasse.

– Fra kommunens side forventes det et godt samarbeidet med Kruse Smith og en profesjonell fremdrift og utførelse i alle faser frem til anlegget står ferdig og videre utover i driftsfasen. Vi må sammen sikre at det gjøres gode valg av løsninger i et langt perspektiv, sier prosjektlederen for Askøy kommune.

Utviklingsfasen er planlagt til å vare ett år, før detaljprosjektering og bygging starter opp. Budsjettramme for prosjektet er 260 MNOK, eks. mva.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring