Illustrasjon: LINK Arkitektur
Publisert: 23.01.2023 

Kruse Smith bygger energisentral på Universitetet i Stavanger – reduserer klimagassutslipp med minst 80%

Kruse Smith har inngått avtale med Statsbygg om å bygge ny energisentral som skal forsyne hele dagens campus på Universitetet i Stavanger, inkludert planlagte utvidelser, med varme og kjøling. Det innebærer et samlet totalareal på 137 000 m2.

Den nye energisentralen vil gi minst 80 prosent reduksjon i klimagassutslipp og energiforbruk for universitetet vil reduseres fra 8 GWH til 3 GWH. Høyspentnettet avlastes tilsvarende både når det gjelder energi og ikke minst effektbelastninger, som vi både samfunnsmessig og sett i et næringslivs perspektiv er langt mer tjent med benyttes til andre formål som eksempelvis ny og bærekraftig grønn industri.

Anbudet ble gjennomført som BVP-prosjekt med løsningsforslag.

– Vi er veldig takknemlige for å kunne gjennomføre dette miljøprosjektet, i samarbeid med Statsbygg/Universitetet i Stavanger og sterke lokale fagmiljø i Norconsult og Teqva. Prosjektet stiller høye forventinger til oss som entreprenør, både når det gjelder vår prosjektutviklingskompetanse og vår kompetanse på utslippsreduserende tiltak fra selve byggeriet. Det liker vi, for det bidrar til å gjøre oss bedre, sier Skjalg Lund, regiondirektør for Kruse Smith.

Dette er blant de større anleggene av denne kategorien også i nasjonal sammenheng, og er et viktig prosjekt for Stavangerregionen som energihovedstad.

– Selve anlegget er basert på geoenergi fra 119 brønner som skal bores 300 meter ned i fjellet. Brønnparken benyttes som et batteri der det hentes opp energi til oppvarming i den kalde årstiden og kjølenergi i den varme årstiden. Dette skjer ved hjelp av 2 stk. store varmepumper/kjølemaskiner, som yter over 2 000 kW. Spisslast på de kaldeste dagene produseres med tilnærmet klimanøytral biogass i fra Lyse, forteller Dag Halvorsen, seniorkonsulent i Teqvagruppen.

Prosjektet er også et svært viktig prosjekt for hele den lokale og meget engasjert byggebransjen, som samles om å utvikle teknologi, kompetanse og erfaring på veien videre mot fornybarsamfunnet.

– Energisentralen på universitetet er et godt eksempel på hva som er mulig å få til når byggherre, entreprenør og rådgivermiljøer står sammen. Når byggherre er villig til å stille tøffe miljøkrav, erfarer vi at vi klarer å levere på dem, og gjerne overlevere, til beste for brukere og miljøet, fortsetter Skjalg Lund

Energisentralen passer svært godt inn i regjeringens uttalte målsetting om satsing på utbygging av mer fornybar energi, og Universitet i Stavanger ønsker å ligge i forkant.

– Universitetet i Stavanger jobber kontinuerlig for å redusere energibehovet, og har som mål å bli selvforsynt med energi. Etablering av en ny energisentral er et stort og viktig skritt på vei mot målet, forteller Frode Alvheim direktør for bygg- og arealforvaltning ved universitetet.

For Statsbygg er det første gang et så omfattende energieffektiviseringstiltak gjennomføres på en eksisterende bygningsmasse.

– Statsbygg har en klar miljøprofil i alle sine prosjekter. Vi skal aktivt bidra til å redusere utslipp og energibehov til vår bygningsmasse. I mangel av tilsvarende referanseprosjekter, og etter den vurdering at leverandørmarkedet hadde god kompetanse for dette prosjektet, har vi valgt å benytte BVP som innkjøpsmodell for Campus Ullandhaug. Modellen utfordrer leverandørmarkedet til å komme opp med beste løsning. Vi er fornøyde med valget av Kruse Smith som entreprenør, og deres konsept for ny energisentral, forteller Atle Majercsik, prosjekteier i Statsbygg

Den nye energisentralen har en styringsramme på 280 millioner kroner, og skal stå ferdig høsten 2024. Sentralen er tegnet av Link Arkitektur.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring