CEO i Xella Skandinavia, Fredrik Johansson, ønsker å bidra med å øke mangfoldigheten og få satt i gang likestillingen i byggenæringen. Foto: Xella
Emner
Publisert
11.jun.2021

Jobber for minst 25 % kvinner i toppen innen 2025

Allerede i 2025 er målet at kvinner skal utgjøre minst 25 % av ledelsen i Xella Group, som står bak byggesystemene Ytong, Multipor, Silka og Hebel. Økt fokus på de personlige og profesjonelle utviklingsmulighetene i konsernet er blant annet redskapene som fremover skal tiltrekke og fastholde flere kvinnelige talenter.

Tradisjonelt er byggenæringen en mannsdominert verden, og tall fra FAFO viser at andelen kvinner i byggebransjen ligger på 8 %*. Her er et stort potensiale for mer likestilling. Og det ønsker Xella Group, som står bak byggesystemene Ytong, Multipor, Silka og Hebel, å endre på.

Konsernet som har over 7.000 ansatte på verdensplan, har satt seg et mål om at minst 25 % av de ledende stillingene skal være besatt av kvinner innen 2025. I dag utgjør andelen av kvinnelige ledere i Xella Group 18 %.

Selv om Xella er på vei i den riktige retningen, så er det fortsatt et godt stykke igjen før de når målet. Fredrik Johansson, CEO i Xella Skandinavia, forteller:

– Bygg- og anlegg har typisk vært et ”mannefag”, og det blir vi nødt til å forandre på hvis vi fortsatt ønsker å tiltrekke og beholde gode medarbeidere. Hele bransjen står med et stort behov for digital transformasjon og grønn utvikling, og her er det behov for alle talenter. Derfor er det viktig å øke mangfoldet og sette fart på likestillingen.

Med FN’s verdensmål som strategisk referanse

Målet om flere kvinner på ledelsesnivå er forankret i Xella Groups bærekraftsstrategi, som tar utgangspunkt i FN’s verdensmål som belyser både miljømessige og sosiale, samt forretningsmessige aspekter.

Konsernet har i samarbeid med interessenter og rådgivningsselskapet Sustainalytics formulert konkrete mål og initiativer på flere områder. Dette omfatter alt fra CO2-reduksjon og økt gjenbruk til minimering av arbeidsulykker. For eksempel har Xella også mål om 30 % CO2-reduksjon innen 2030, sammenlignet med 2019.

Dette arbeidet har inntil videre resultert i at Sustainalytics utnevnte konsernet som bransjeleder i fjor, når det gjelder opptreden i forhold til FN’s verdensmål. Fredrik Johansson utdyper:

– Bærekraft har blitt vårt grunnleggende strategiske fokus, og det omfatter både de miljømessige, sosiale og økonomiske faktorer. Vi hviler ikke på laubærene, og fortsetter med å styrke vår opptreden i forhold til verdensmålene. Samtidig investerer vi i digital tranformasjon, produktinnovasjon og utvikling i tett dialog med våre kunder.

En arbeidsplass i verdensklasse

Blant de sosiale målene som Xella Group har satt seg er å øke kvalifiseringen av medarbeidere med 10 % innen 2025, sammenlignet med 2019. Det henger sammen med målet om å øke andelen av kvinnelige ledere, understreker Fredrik Johansson:

– Vi vil styrke fokuset vårt på de personlige og profesjonelle utviklingsmulighetene i konsernet. Både for å beholde de dyktige medarbeiderne som vi allerede har i dag, og for å kunne tiltrekke nye talenter. Det er ingen tvil om at det blir rift om arbeidskraften, og her er ambisjonen vår å tilby en arbeidsplass i verdensklasse. Her skal alle ha muligheten for utvikle seg og utleve sine ambisjoner.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring