Foto: Brannvernforeningen
Publisert: 04.05.2022 

Hvordan kan teknologi heve brannsikkerheten?

Det vil du få svar på under årets Brannvernkonferanse. Etter to år hvor lite har vært som normalt, blir årets Brannvernkonferanse en etterlengtet fysisk møteplass. Konferansen holdes på Gardermoen 9. og 10. mai, og setter fokus på teknologi og brannsikkerhet.

For hvordan kan teknologi gi oss brannsikre og bærekraftige bygg i en mer hybrid hverdag? På programmet for årets konferanse finner vi navn som Fredrik Hiort (BRIAB), Mai Anh Thị Lê (Statsbygg) og Anne Steen-Hansen (FRIC), i tillegg til en rekke andre spennende foredragsholdere. Gjennom to dager vil konferansen gi kunnskap og innsikt i hvordan teknologi kan bidra til å bygge bedre, drifte lønnsomt og ivareta brannsikkerheten til bygget.

 Blant temaene som skal diskuteres på årets konferanse er hvordan bruk av BIM kan bedre brannsikkerheten i byggefasen, hvordan digitale tvillinger kan avdekke problemer før de vokser seg store, og hvorvidt vi har endringsviljen som skal til for å ta i bruk teknologien som kommer.

 – Programmet for årets konferanse belyser problemstillinger som har blitt mer aktuelle i en hybrid hverdag, og som vil bli enda mer aktuelle i fremtiden. Foredragsholderne er ledende på området, og vi ser frem til gode innlegg og diskusjoner, sier rådgiver Tom Erik Galambos i Brannvernforeningen.

 Tradisjonelt har det bare vært mulig å delta fysisk på Brannvernkonferansen, mens konferansen i 2021 ble en heldigital seanse grunnet restriksjoner. I år tilbyr Brannvernforeningen en hybridløsning, med mulighet til både fysisk og digital deltakelse.

 – Vi gleder oss stort til å endelig kunne invitere til en fysisk konferanse igjen. Vi har savnet det å kunne møte kollegaer ansikt til ansikt, sier Galambos.

Om Brannvernforeningen:

Kunnskap og bevissthet om brannvern bidrar til å redde liv og verdier. Derfor er Norsk brannvernforenings viktigste oppgave å informere om hvorfor branner oppstår, og hvilke tiltak som kan gjøres for å unngå brann. Brannvernforeningen er organisert som en selveid privat stiftelse, som arbeider med et ideelt formål. Alle inntekter går til brannforebyggende arbeid og videreutvikling av organisasjonen. Brannvernforeningen ble etablert i 1923 på initiativ fra forsikringsnæringen og myndighetene. 

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring