Foto: Vedal
Publisert: 18.01.2023 

Her kan du velge omgivelser etter humøret

Det var nok mange som hadde sin gange i Nedre Slottsgate på 1990-tallet og de første årene av dette århundret, som kjente at dette kvartalet i grunnen var litt trist. Deprimerende, nesten. Derfor er dette kontrastenes kvartal, for lite i byen er mer spennende og oppløftende enn dette samme kvartalet nå fremstår.

Prosjektet, som kalles «Stortorvet 7» vokser frem, nesten som en slags fugl Fønix. Om ikke fra aske, så i alle fall av revne, dystre og nedslitte bygningskropper. Gjennom et solid samarbeide med antikvariske myndigheter, har man lykkes med å ta vare på fasadene, samtidig som det er vokst frem en ny og vakker blomst i hovedstadens bygningsflora: Her er det blitt en oase der du kan velge omgivelser alt etter humøret, og du kan ha nye og annerledes kontoropplevelser daglig.

Lenge og vel

Vibeke Warløe Næss, utbyggingsdirektør hos Schage Eiendom AS, var blant dem som ofte ruslet i denne delen av bygen, på vei til eller fra jobb, eller kanskje et møte med kolleger og kunder, og hun husker godt hvordan det var:

Foto: Vedal

– Ja, når man så hvor vakkert man hadde fått det i andre deler av nabolaget, virket det kanskje ekstra trist, fordi man ble gradvis mer klar over kontrastene. Derfor vokste det etterhvert fram en drøm – og en visjon om å skape et helt nytt og annerledes kvartal, som ikke bare ville lyse opp tilværelsen for dem som fikk muligheten til å arbeide her, men også for dem som har sin vei forbi de fem bygningene som her er blitt koblet sammen. De kan fortsatt oppleve helhetsinntrykket ved den gamle arkitekturen, og samtidig profitere på de fleksible, nyskapende interiørene og designet vi har fått lov å la prege lokalene etter oppussing. Det er ikke så rart at kontorlokalene for lengst er utleid, og at det første – og kanskje heldigste – fikk anledning til å flytte inn allerede i mars.

Dessuten vil man oppdage at nettopp retaildelen av denne bygningsmassen vil by på en hel hovedstad i miniatyr: Her vil man finne alt fra de mest eksklusive tilbud innenfor mote, vesker, design, til mer allmenne forretninger som tiltrekker seg et større og bredere publikum. Tanken er nemlig at de fem bygningskroppene samlet sett skal være et tilskudd til bykjernen som både byr på kontorlokaler hvor du faktisk har muligheter til å velge mellom flere forskjellige omgivelser for dagens arbeide, og butikker som skal kunne dekke de forskjelligste ønsker. Et konglomerat av opplevelser, farger og følelser som gjør at du reiser oppløftet videre i dagens gjøremål, eller låser kontoret ditt med et smil etter dagens arbeidsøkt.

Stortorvet 7 har blitt en symbiose av alt fra bygningsvern og bevaring til kreativitet og praktiske løsninger for det moderne kontoret. Og ikke å forglemme en hel liten symfoni av opplevelser for dem som er så heldige å legge sentrumsturen sin innom denne delen av Oslo.

Kontakt med byen

Det håper i alle fall arkitekt Caroline Damhaug fra Dark Arkitekter, som har hatt ansvaret for å konkretisere visjonene til praktiske løsninger. Hun har tenkt seg to forskjellige innfallsvinkler, og den ene er det interne: Det nye, store atriumet byr på en felles møteplass for å øke fleksibiliteten i byggene, og skape lengre siktlinjer. Dermed har man fått en synliggjøring av historien sammen med mulighetene til å møtes i den delen av atriumet som har et miljø som tiltaler deg mest akkurat da.

Samtidig hadde også arkitekten en ekstra utfordring: I byggebehandlingen ble det lagt inn at man skulle sørge for å jevne ut nivåforskjellene mellom bygningskropper og gateplan, og det er blitt mye overganger som innbyr til en tur innom. Dette er blitt forsterket gjennom at man har fått plass til flere innganger til de fem bygningskroppene enn før: Nivået i forhold til gateplanet har man fått riktig ved vekselvis å heve og senke inngangspartiene.

– De store vinduene i atriumet fremmer kontakten med byen, og inviterer inn. Dette har vi «toppet» med utnyttelsen av taket til både restaurant og bar, slik at vi håper at det vil kunne stimulere både leietagere og andre til å ta turen oppom, sier Damhaug.

Fem bygningskropper

Det ville være en underdrivelse å si at prosjektet har vært en «utfordring» for dem som har vært sentrale i arbeidene. De fem bygningskroppene som skulle kobles sammen, har svært forskjellig opprinnelse: Det var to bygg fra 1970-årene og tre med et aldersmessig sprik fra 1890 til 1920 sånn omtrent. Fra dette bygningsmessige kaos har man fått i oppdrag å skape en lun og original atmosfære som nettopp bygger på de originale byggenes særpreg og arkitektur, men som har tatt opp i seg den moderne byggeteknikkens muligheter.

Foto: Vedal

– Dette er kanskje noe av det mest kompliserte oppdraget vi noen sinne har vært med på, sier Bård Bertheussen, seksjonsleder VVS hos Multiconsult, som har hatt hovedansvaret hos konsulenten. Det har vært faglig utfordrende, spennende og ikke minst satt fagfolk på prøver:

Hva er det mulig å få til rent teknisk, og hvordan skal man løse det forskjelligste utfordringene? På spørsmål om et lite eksempel på dette, kommer det nesten på løpende bånd, men det mest illustrerende er antagelig dette:

Når man skulle ta hånd om fordrøyning av regnvann for hele kvartalet, krevde det omfattende beregninger for å påvirke hvor regnvannet skulle befinne seg – og sige videre. I det hele tatt et kunstferdig anlagt løp som har som hovedhensikt å sørge for at man bidrar til en enklere jobb for VA-løsningene som – et langt fall ned mot bakken senere skal ta hånd om vannet. De fleste vet jo nå at det kommer til å bli et betydelig mye våtere klima i fremtiden, så dette er et sentralt element å få løst. Men det skulle vise seg å ikke være helt enkelt, siden det er så mange vinkler og fall på bygningsmassen fra tidligere, bommet man ved første forsøk, og måtte retenke hele greien for at det skulle fungere perfekt:

– Og det gjør det nå. Jeg synes det er et viktig punkt å nevne, fordi det sier noe om at det vi fant når vi gradvis rev de delene av den tidligere bygningsmassen, har bygg på en rekke overraskelser. Dette er jo ikke uvanlig i bygg som dette, men samtidig synes jeg nok at vi har møtt på mange ekstra overraskelser denne gangen, slår han fast.

Skreddersøm

Nettopp dette begrepet kan nesten stå som en felles betegnelse for hele prosjektet, for her har man vært drevet av en detaljrikdom og et ønske om å skape gode løsninger for fremtidige leietakere som er tydelige for alle som legger turen innom, og som man ikke hadde fått til uten den utrolig positive og faglig dyktige gjennomføringen av Vedal, som har vært hovedentreprentør for prosjektet, mener Bertheussen.

Lars Dybvig, prosjektansvarlig hos Vedal, fremholder av bygningsmassen/kvartalet, er fra ulike tidsepoker fra 1860 til 1970, med tilhørende ulike byggeteknikker. Underlaget på eksisterende konstruksjoner har vært av varierende kvalitet avhengig av årstall, og det samme gjelder for tilstanden til konstruksjonene. Dette har medført omfattende rivning, sanering og oppbygging. Videre legges det veldig høye kvaliteter i det ferdige produktet, både teknisk og bygningsmessig. Det stiller store krav til entreprenørenes utførelse og kvalitetssikring. Valg av samarbeidspartnere og leverandører har derfor vært viktig.

Prosjektet er lokalisert midt i sentrum, og både myke og harde trafikanter ferdes i området. Områdesikring og logistikk har derfor hatt utvidet fokus. I umiddelbar nærhet til prosjektet er både Sporveien og Bane NOR, med trikkelinjer utvendig på gateplan og tunneler under bygningskroppen. Det har stilt strenge krav til utførelse. Peler er satt i beskrevet avstand fra deres anlegg, og nye laster i konstruksjonene er dimensjonert for å ikke overskride kapasiteten til tverrbjelkene og bunnplaten over tunnelene.

Alle de fem bygningskroppene bindes sammen, men løsninger og overganger varierer fra bygg til bygg. Overganger er i all hovedsak løst med ramper, samt trapper og løftebord der det er nødvendig. Til nye konstruksjoner er det valgt robuste og varige løsninger, samtidig som det er valgt materialer av høy kvalitet, også på ferdige overflater. Det er utstrakt bruk av blant annet eik og terrasso, samtidig som byggenes særegenheter bevares. Eksisterende konstruksjoner i tegl er for eksempel rehabilitert, og er nå synlig i flere areal, forteller Dybvig.

Spesialister

Vedal Entreprenør er spesialister på totalentrepriser i samarbeid, og tilbyr kundene stor fleksibilitet i både planlegging og gjennomføring av prosjektene. Modellen er spesielt egnet for prosjekter med stor usikkerhet og kompleksitet ettersom den muliggjør tidlig involvering av totalentreprenør, og fordi det gir større muligheter for påvirkning gjennom hele prosessen.

– Det er ca. 5 måneder igjen av hovedprosjektet, men enkelte areal skal stå ferdig i juni. Innvendige arbeider pågår for fullt, parallelt med igangkjøring av tekniske anlegg.

– Dersom dere skulle ha gjort dette helt på nytt, ville dere ha gjort noe annerledes?

– Om mulig enda mer fokus på kartlegging og tilstandsvurdering av eksisterende konstruksjoner, med prøvetaking og avdekking av utvalgte konstruksjoner, konkluderer Dybvig.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring