Illustrasjon: Grape Arkitekter/Hav Eiendom
Publisert: 09.03.2023 

Hav Eiendom lytter til innspill – sender nytt planinitiativ for området foran Børsen

Etter å ha fått flere tilbakemeldinger på det første planinitiativet for Sadelmakerbryggen, tomten foran Oslo Børs, leverer Hav Eiendom nå et nytt planinitiativ til Plan- og bygningsetaten (PBE).

Høsten 2022 kom PBE og Byantikvaren med tilbakemeldinger på de innsendte planene fra april samme år. Hav Eiendom og Grape Architects har siden jobbet ut et revidert forslag basert på innspillene. Det nye og forbedrede forslaget er nå sendt til PBE.

– Med innspillene fra PBE har planene for utviklingen av A5 blitt enda bedre. Nå ser vi frem til å komme videre i prosessen, og til å ta fatt på arbeidet med å forvandle denne kjedelige parkeringsplassen til en skikkelig perle, sier Kjell Kalland, administrerende direktør i Hav Eiendom.

Vil gi Bjørvikas vestside tilbake til byen

Med utviklingen av tomten, som vil bli kalt Sadelmakerbryggen, ønsker Hav Eiendom å gi Bjørvikas vestside tilbake til Oslo. I dag er tomten en grå og tilnærmet ubrukt del av byen som brukes som riggområde og oppstillingsplass for busser. Planinitiativet for Sadelmakerbryggen foreslår at tomten til dels benyttes til kontorbygg med aktive førsteetasjer, serveringstilbud og butikker. Men mesteparten av tomten skal opparbeides med store felles parkarealer, hvor alle er velkommen.

– Byggene på Bjørvikas vestside er i dag preget av lukkede fasader. Så langt har området ikke mye aktivitet på gateplan. En grundig prosess hvor vi har innhentet kunnskap, samt basert på tilbakemeldinger fra Oslo kommune sine egne etater, har overbevist oss om at en kombinasjon av næringsbygg med kultur, bevertning og forretning i første etasje, samt et attraktivt parkområde mellom byggene, er den beste måten å tilføre byliv også i denne del av Bjørvika, sier Kalland.

Med utviklingen av Bjørvika vest i årene som kommer vil Kvadraturen, Bjørvika og Vippetangen om noen år være godt koblet sammen.

– Nå ser vi frem til et fortsatt godt samarbeid med folk, næringsliv, kommunen og andre berørte parter, sier Kalland.

Fakta om utviklingsprosessen på A5 – Sadelmakerbryggen:
  • Tomt foran Børsparken, eid av Hav Eiendom. Tomten brukes i dag i forbindelse med «buss for tog» og hvor passasjerer til byen går av bussene.
  • A5-tomta ble regulert for næringsbygg og park i 2003. Reguleringsplanen legger opp til en bebyggelse på 10 500 kvadratmeter.
  • I 2021 begynte Hav Eiendom, Grape Architects, Studio Oslo Landskapsarkitekter og Byantropologene arbeidet med planleggingen av A5. Hav Eiendom sendte inn et planinitiativ til Plan- og bygningsetaten (PBE) våren 2022.
  • Høsten 2022 ga PBE med tilbakemeldinger til planinitiativet. Mars 2023 sender Hav Eiendom et revidert planinitiativ tilbake til PBE.
  • Sammen med utviklingen av prosjektet «Fiskebrygga» ved Havnelageret, er Sadelmakerbryggen en del av arbeidet for å revitalisere Bjørvikas vestside.
Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring