Jan Erik Evanger (t.v) og Espen Grindahl. Foto: APX Systems
Publisert
08.des.2020

Gir byggebransjen en digital motorvei

Glava®/Gyproc tar i bruk avansert teknologi og løsninger fra APX systems. Løsningene er et viktig ledd i digitaliseringsarbeidet.

Det foregår en etterlengtet utvikling i digitaliseringsarbeidet av byggebransjen. APX systems har utviklet et merke- og logistikksystem for Gyproc som baserer seg på RFID-teknologi (radiofrekvensidetifikasjon, red. anm.), noe som gir effektiv vareflyt og færre avvik. Hele vareflyten blir mer effektiv helt fra produksjon og ut til byggeplass via handelsledd. Avansert pakkseddel nivå 3, etter NeB Supply Material-standarden.

En del av APX VareFlyt 4.0 – med både RFID og satellittsporing av paller

APX systems spesialiserer seg på å utvikle og levere intelligente programvareløsninger for blant annet produksjon, lagerlogistikk og transportsektoren. Jan Erik Evanger, daglig leder i APX, sier at Gyproc, som en del av GLAVA-familien, ligger i front når det kommer til å ta i bruk digitale løsninger.

– Ved å flytte vareflyten over på en digital plattform oppnår de langt bedre effektivitet, sier han.

– APX VareFlyt 4.0, som introduseres i 2020, inneholder blant annet en kraftig WMS. Det spennende er at utelagring foregår ved bruk av GPS for lokasjonsstyring.

Han forklarer videre at de nå har løsninger som kan følge varene hele veien, fra behovet er skapt på byggeplass via råvareledd, produksjon, lager, transport, og tilbake til byggeplass. Han tror APX Systems er et av få selskaper i verden som har denne type løsninger.

Godt fornøyd med APX

Håkon Kvåle, ansvarlig for IT og digitalisering i GLAVA ®, er svært fornøyd med løsningen.

– Siden 2018 har vi samarbeidet med APX Systems, og de leverer nå en komplett tjeneste som passer oss perfekt. Vi ønsker å være en god partner for våre kunder, og for å få til det må vi levere tjenester og produkter på en effektiv måte. APX' løsning er et konkret eksempel på hvordan digitalisering innebærer digital informasjons- og tilhørende vareflyt. Dette prosjektet har vært en pilot for hele GLAVA-familien.

I APX' løsning foregår alt elektronisk, og systemet skriver automatisk ut fraktdokumenter og pakkseddel når ordren er klar. Varemottaker, i dette tilfellet Gausdal Landhandleri, mottar elektronisk pakkseddel bare sekunder etter at ordren er avsluttet hos Gyproc.

Ved varemottak på enten byggeplass eller hos grossist leses pallen inn via RFID. RFID forteller umiddelbart om hvor pallen skal videre, sammen med pallens innhold. Selv om pallen er en såkalt blandingspall, fremkommer innholdet automatisk opp i håndterminal eller truckskjerm.

– Systemet vil muliggjøre på at alt blir gjort på riktig måte, og sluttkunden får også beskjed om at varene er på vei, om leveransen er i rute, og hvilken dag de kan forvente at den ankommer. Denne løsningen er noe byggebransjen har prøvd å få til i tre år nå, så dette er sensasjonelt, sier han.

Kvåle forklarer videre at prosjektet har tydeliggjort komplekse problemstillinger i Gyprocs informasjons- og vareflyt. Integrasjon gjør at ulike systemer snakker sammen, at man kan bruke ulike terminaler gjennom hele prosessen, og at alle kan skrive ut nødvendige etiketter.

Espen Grindahl, Supply Chain Manager i Gyproc, stemmer i.

– Sporbarheten i APX' løsning gjør informasjonen mye mer nøyaktig og enklere for systemene å lese.

Kvåle roser APX for sin evne til å møte Gyprocs utfordinger.

– Det å ha en leverandør som APX, som kjenner systemløsningen og fra før har kunnskap om terminaler og truckutstyr, er verdifullt. De besitter kompetanse som dekker hele kjeden fra start til slutt.

Evanger er enig i at prosjektet har avdekket komplekse problemstillinger.

– Vi har heldigvis hatt et forsprang i at det er vi som tidligere har laget mange av standardene vi bygger akkurat denne digitaliseringsløsningen på. For oss er WMS-løsningen hjertet i denne type prosjekter. En ferdig utviklet løsning er med på å bidra til en positiv opplevelse for kunder som Gyproc.

– For å møte Gyproc sitt behov har vi vært opptatt av å ha en empatisk holdning til bransjen. Vi har satt oss inn i hvilke utfordringer de står overfor, og vi har lagt vekt på å lytte til følelser ispedd sunn fornuft. Dette er tross alt viktige prosesser for vår kunde, og påvirker også deres kunder igjen.

Grindahl forteller at kravene som stilles på norske byggeplasser blir stadig strengere. Det gjør at byggeplassen må planlegges på en annen måte enn før, og APX' løsning gjør det lettere.

Kvåle utdyper at løsningen gir reduksjon i antall avvik på byggeplasser og varemottak. Avvik koster mye, både i tid og penger. Dermed gir det bedre økonomi at man får leveransene riktig første gang, og man slipper store miljøbelastninger som kommer med å frakte varene på nytt.

Grindahl forteller at de hadde god kontroll før også, men at det med blyant og papir var større risiko for feil.

– Nå reduseres usikkerheten til lagermedarbeidere og truckførere, fordi systemet forteller om noe er i ferd med å gå galt.

Ifølge Kvåle gir løsningen også bedre HMS, fordi det at folk går inn og ut av trucker for å registrere leveranse og mottak er en risiko i seg selv.

– Jo færre mennesker som beveger seg mellom store maskiner og utstyr, desto bedre er det for sikkerheten. Det gir lavere risiko for skader ved utstigning.

Etikettene inneholder også partikode. Dette er et viktig ledd i å nå mål om bærekraftig produksjon. Med partikodene og informasjonen som er lagret der er det enklere å gjenbruke materialer om for eksempel 50 år, og å vite hvordan avkapp kan gjenbrukes i ny produksjon. Alle produkter blir elektronisk dokumentert og knyttet til BIM.

– Prosessen med å spore partier var mye mer krevende før, men det er spennende at dette er noe som etter hvert etablerer seg som en ny standard, sier Grindahl.

Kvåle forteller at GLAVA sin ambisjon er å oppnå enda mer effektive interne prosesser, og ha bedre kommunikasjonen ut mot sine sluttkunder. – Hvis man ikke har ambisjoner, taper man i møte med kundenes behov. I GLAVA tar vi digitalisering på alvor. Det er viktig at vi følger med i tiden og tar tak i komplekse problemstillinger som gir et bedre produkt. Når vi har så mange prosessledd, må alle gjøre sitt. Hvis en aktør sakker akterut, faller hele kjeden sammen. Bransjen ser at dette er komplisert, men med prosjektet hos Gyproc har vi tatt et stort steg.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring