Bruno Mauvernay (t.v.), Managing Director Business Unit Glass Facades i Saint-Gobain og Henri Gomez (t.h.), Vice President i Hydro Building Systems. Foto: Hydro Building Systems
Publisert: 22.05.2023 

Går sammen for å lede markedet mot lavkarbonfasader

Hydro Building Systems og Saint-Gobain Glass går sammen for å drive avkarbonisering fremover ved å hjelpe byggebransjen med å designe bærekraftige fasader med innebygd sirkularitet. De to selskapene leder an gjennom bruk av produkter med lavt innhold av karbon takket være en høy prosentandel resirkulerte materialer: nærmere bestemt, aluminiumfasader fra Hydro Building Systems er produsert av Hydro CIRCAL® 75R aluminium og Saint-Gobain Glass ORAÉ® glass.

Hydro CIRCAL® 75R, som ble lansert for første gang i 2019, er et aluminium av førsteklasses kvalitet laget med minimum 75 prosent resirkulert aluminium fra forbrukerskrap. Hydro CIRCAL® 75R har et karbonavtrykk blant de laveste i verden: 2,3 kilo CO2-ekvivalenter per kilo aluminium.

ORAÉ® er et nytt glass med verdens laveste karbonavtrykk, en verdensnyhet. Ifølge glassets EPD har ORAÉ® et verifisert karbonavtrykk på 6,64 kilo CO2-ekvivalenter per kvadratmeter (for et 4 mm glass), en reduksjon på 42 prosent sammenlignet med Saint-Gobain Glass Europeisk klarglass. Dette er oppnådd gjennom bruk av fornybar elektrisitet og et resirkulert innhold på 64 prosent.

Med en felles dedikasjon til bærekraftig utvikling er Saint-Gobain Glass og Hydro Building Systems, som inkluderer varemerkene WICONA, SAPA TECHNAL og DOMAL, forpliktet til å hjelpe de som utvikler og beskriver med å skape mer bærekraftige bygninger med lavere karboninnhold. Bygninger står i dag for 39 prosent av de globale klimagassutslippene.

Ifølge en livsløpsstudie av fasader er det anslått at karboninnholdet i bygningsfasaden kan reduseres med inntil 50 prosent ved å kombinere fasadesystemer laget av Hydro CIRCAL® 75R kombinert med ORAÉ®-glassprodukter, slik som COOL-LITE ® XTREME ORAÉ® solkontrollglass.

I tillegg, på grunn av strenge utslippsbestemmelser og det enkle faktum at ressursreservene sakte, men sikkert blir brukt opp, øker verdens interesse for urban gruvedrift. Hydro Building Systems og Saint-Gobain Glass investerer hver for seg i å utvikle partnerskap innen urban gruvedrift i hele Europa, i tråd med deres tilnærming til sirkularitet. Hvert selskap har iverksatt initiativer for å samle inn og resirkulere aluminium og glass som har endt sitt livsløp som produkt, og dermed fremmer sirkularitet. Dette gjøres for tiden ved et rehabiliteringsprosjekt i Frankrike.

Til slutt, ved å investere i resirkulerte og resirkulerbare produkter og støtte sirkularitet, kan bygningsutviklere ikke bare redusere karbonmengden og skape mer verdi for bygningen ved endt livsløp, men også dra nytte av europeisk økonomisk støtte.

– Vi deler de sammen ambisjonene som Hydro Building Systems om å være ledende innen lett og bærekraftig konstruksjon. Dette partnerskapet vil gjøre oss i stand til å øke bevisstheten rundt lavkarbonløsninger for fasader. Det betyr felles produktopplæring for våre beskrivere for å bli kjent med hverandres portefølje, deretter felles kommunikasjon som startet med BAU-messen i Tyskland i april, og felles initiativer på spesifikke prosjekter for å fremme begge løsningene, sier Marion Portenseigne, BU Glass Fasade Spesification Director ved Saint-Gobain Glass.

– I mange år har bærekraft vært en sentral del av vår strategi som virksomhet, og drivkraften bak vår forpliktelse til lavkarboninnovasjon. Vi er glade for å kunne jobbe sammen med Saint-Gobain Glass for å sette en ny standard og lede veien mot en mer bærekraftig byggebransje, uttaler Lucile Souyri, Sustainability Manager i Hydro Building Systems.

– Derfor inkluderer vårt partnerskap elementene Marion beskrev, og dessuten samarbeid for å sikre at glass og aluminium fra fasader som har endt sitt livsløp blir resirkulert. Dette vil imidlertid kun oppnås gjennom tettere samarbeid med team fra begge selskaper, fra innledende design til ferdigstillelsen av bygget.

Det er i begge selskapenes ambisjon å fortsette å utvikle partnerskap med andre interessenter, utdype forskningen for å utvikle stadig mer bærekraftige produkter, og fortsette å lede an ved å handle utover regelverket.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring