Foto: Magne R. Eikeland
Kjetil S. Grønnestad
Publisert: 05.03.2024 

Gamle Ytre Arna skule skal bli som ny

Når den verneverdige barneskolen fra 1953 skal rehabiliteres, blir det som kandidat for FutureBuilt.

Bergen kommune har skrevet intensjonsavtale med FutureBuilt når Ytre Arna skule skal totalrehabiliteres.

– Kommunen skal oppfylle de obligatoriske kriteriene i dette programmet og to tilvalgskriterium valgt for prosjektet. Sammen med FutureBuilt ønsker vi at prosjektet skal gi et bedre bymiljø, sikre en bærekraftig prosjektgjennomføring og redusere klimagassutslippene, forteller Magne Rønning Eikeland, prosjektleder for Bergen kommune.

Passer for FutureBuilt

FutureBuilt ble etablert i Bergen høsten 2022. I februar i år ble Tordur Bryngeirsson prosjektleder for FutureBuilt i vestlandsbyen.

– I tillegg til obligatoriske kriterier som skal oppfylles i alle prosjekt, skal det velges to tilvalgskriterier som skal spille sammen med prosjektet. For Ytre Arna skule er det valgt «sirkulære bygg» og «landskap». Det passer godt på Ytre Arna skule, sier Bryngeirsson.

Prosjektet bygger på en kartlegging fra 2012/13 som viste at skolen hadde et vesentlig etterslep på vedlikehold, samt en mulighetsstudie fra 2015. Detaljene for rehabiliteringen er ikke klare ennå. De skal utformes i en kommende samspillfase som skal sikre at skolen skal nyttes til sambruk og flerbruk på tvers av generasjoner, lag og organisasjoner. Skolen er et samlingspunkt for tettstedet i bydelen Arna, og skal være et forbildeprosjekt innen klima og miljø. Samtidig som det ikke skal være for dyrt.

Sirkulære ambisjoner

Det legges opp til sirkularitet av materialer og reduksjon av avfall. Så langt det er mulig skal bygningskroppen bevares og utnyttes slik den står i dag. Bygningsdeler som må fjernes ønskes ombrukt i dette eller i andre av kommunens prosjekter.

– Mye av CO2-innsparingen ligger i bevaringen av det eksisterende bygget. Gjenbruk har også verneverdi. Her finnes mange fine kvaliteter og detaljer å ta vare på, sier Bryngeirsson.

Han sammenligner gjenbruk av bygningselement med det å arve. For når man arver noe, for eksempel et møbel, tas det med over i en ny setting og får slik ny verdi.

– Det blir spennende å se hvordan element kan gjenbrukes på denne skolen, sier Bryngeirsson som tror at selv om skolen skal bli god som ny, likevel vil være godt gjenkjennelig fra slik den ser ut i dag.

Men om- og gjenbruk til tross. Noen nye bygningselement vil det bli. Det skal i så fall være materialer som selv kan bli sirkulære en gang i fremtiden.

– Nye bygningselementer skal også kunne monteres på en slik måte at de kan demonteres og ombrukes i senere prosjekt, sier Eikeland.

Energi

Et grep for å redusere byggets klimagassutslipp er å redusere skolens behov for energi blant annet ved å begrense varmetapet. En enkel løsning på det er å bytte til nye vindusglass med lavere U-verdi.

– Vi diskuterer også om vi skal bruke isokalk, som er en slags puss som inneholder isolering. Men vi har ikke bestemt oss ennå, sier Bryngeirsson.

Installasjoner som skal inn, skal være energieffektive. Det planlegges også at skolen skal produsere deler av eget energibehov selv.

– Det kan bli solceller. Eller bergvarme kombinert med varmepumper. Eller en kombinasjon av begge deler. Dette er imidlertid ikke bestemt ennå, sier Eikeland.

Venter på erstatningsskole

Ytre Arna skule tilfredsstiller ikke dagens krav til standard, hverken med hensyn til inneklima, universell utforming eller utforming av areal generelt. Men elever og lærere må smøre seg med tålmodighet noen år til, for den planlagte totalrehabiliteringen blir så omfattende at den ikke kan gjøres samtidig med at skolen er i drift. Derfor må arbeidet vente til avlastningsskolen for elevene fra Ytre Arna skule er ledig. Det skjer når elevene på nåværende Garnes ungdomsskole flytter inn i nye Garnes ungdomsskole i løpet av 2026.

Gangen frem til ferdig rehabilitert skole er først en samspillfase med utforming av et skisseprosjekt våren 2024. Deretter utvikles prosjektet, med konkretisering av rehabiliteringstiltak i 2024 og 2025. Det fysiske arbeidet starter når elevene flytter ut i 2026. Innflyttingen i den «nye» skolen planlegges til sommeren 2028.

– Håpet er at andre kan lære av prosjektet og at vi kan bidra til en mer bærekraftig byggenæring, sier Eikeland.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring