Illustrasjon: Rambøll/Henning Larsen Architects/C.F. Møller Architects/Rolvung og Brøndsted Arkitekter/Fabel Arkitekter/Oslo Works/mtre/Aas-Jakobsen
Publisert: 16.04.2024 

Første byggekontrakt inngått i NTNU campussamling

Statsbygg har tildelt Veidekke første byggekontrakt i NTNU campussamlingsprosjektet. Dette markerer en tydelig start for et omfattende byggeprosjekt i Trondheim.

Første byggefase i NTNU campussamling er for alvor i gang når den første byggekontrakten er inngått for oppstart i delprosjektet P2 Materialteknologi sørøst på Gløshaugenplatået, et av i alt sju delprosjekter. Mandag 15. april ble kontrakten signert.

– Første kontrakt markerer en tydelig start for NTNU campussamlingsprosjektet. I 2024 skal vi inngå flere kontrakter, og Statsbygg blir en betydelig byggherre med stor aktivitet i Trondheim over mange år, sier Harald V. Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg.

NTNU Campussamling består av syv delprosjekter. I tillegg til disse seks kommer P0, som er prosjektet for infrastruktur og landskap, og vil pågå i hele prosjektperioden. Illustrasjon: Rambøll/Henning Larsen Architects/C.F. Møller Architects/Rolvung og Brøndsted Arkitekter/Fabel Arkitekter/Oslo Works/mtre/Aas-Jakobsen

Den første konkurransen i campussamlingsprosjektet om bygging av Materialteknologi for NTNUs naturvitenskapelige miljøer ble igangsatt høsten 2023, og fire prekvalifiserte entreprenører har deltatt i forhandlingene om samspillskontrakten, som nå er inngått med Veidekke Entreprenør.

– Når vi har valgt Veidekke er det på grunn av kompetanse og erfaring hos tilbudt nøkkelpersonell, og at de scorer høyest på kvalitet i gjennomføringen av samspillsfasene med en svært god oppdragsforståelse. Nå ser vi frem til å samarbeide for å finne de beste løsningene for bygget som inneholder et stort omfang med spesialarealer, sier prosjektdirektør i Statsbygg, Johan Arnt Vatnan.

Trekantet portal

Etter første samspillsfase på ca. 12 måneder inngås det en gjennomføringsavtale hvor endelig målpris og tidsplan fastsettes. Bygget Materialteknologi er på ca. 13.400 kvadratmeter og inneholder kontor- og undervisningsarealer og forskningslaboratorier, blant annet en smeltehall. Dette er det bygget i campussamlingsprosjektet som har flest spesialarealer, og det har en forventet entreprisekostnad på cirka 600 millioner norske kroner.

– Bygget blir utformet som et trekantbygg og inneholder sju etasjer over bakken. Det vil fremstå som en portal til campusområdet på Gløshaugen sett fra sør, sier Vatnan.

Byggestart for Materialteknologi skjer på nyåret i 2025. Samtidig planlegger Statsbygg kontrahering av entreprenør for neste delprosjekt allerede i mai, som er planlagt for NTNUs økonomi og innovasjonsmiljø i Hesthagen. Det vil også til høsten bli igangsatt en konkurranse for å utføre arbeid med infrastruktur og landskap i hele campussamlingsområdet.

– Til sammen vil det i 2024 bli tildelt kontrakter i campussamlingsprosjektet til en verdi av cirka 2 milliarder kroner, noe som er betydelig i en presset tid for hele entreprenørbransjen, sier Statsbyggs administrerende direktør Harald V. Nikolaisen.

Skal løse fremtidens utfordringer

Forberedelsene til byggestart og samling av flere av NTNUs humanistiske og samfunnsvitenskapelige fagmiljø på Dragvoll med de tekniske og naturvitenskapelige miljøene på Gløshaugen har pågått over mange år. Erkjennelsen bak campussamlingen er at fremtidens utfordringer ikke kan løses innenfor de tradisjonelle fagdisiplinene alene. For å møte nye samfunnsutfordringer må undervisning, forskning og innovasjon i økende grad skje via faglig samspill. Og da trenger fagmiljøene å være samlet.

Det største delprosjektet i campussamlingsprosjektet er realiseringen av bygget HUMSAM på cirka 35 000 kvadratmeter. Det skal huse mange av fagmiljøene som flytter fra Dragvoll til Gløshaugen. Oppstart på dette bygget er planlagt i 2027 og har en forventet entreprisekostnad på cirka 1,1 milliard kroner. Samlet har campussamlingprosjektet en styringsramme på 6,7 milliarder.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring