Parkeringsanlegget fra Kanalbyen (det lange brune bygget) tegnet inn slik det tenkt plassert på Trekraft sin tomt på Bjelland, i Lindesnes kommune. Illustrasjon: Trekraft/Drag Arkitekter
Publisert: 22.11.2022 

Flytter 1850 kvadratmeter stort trebygg til Bjelland

Trekraft AS og Kanalbyen Eiendom AS har inngått avtale om flytting og gjenbruk av et trebygg på 1850 kvadratmeter som i dag står i Kanalbyen. Bygget er blitt brukt som midlertidig parkeringsanlegg siden 2019, og det skal nå få et nytt liv som produksjonslokale og lager ved Trekraft sitt nye anlegg på Bjelland i Lindesnes kommune.

– Vi legger vekt på å finne bærekraftige løsninger i alt vi gjør. Alt tømmer vi bruker til vår produksjon er miljøsertifisert, og veden og brikettene vi lager er Svane- merket. Vårt fokus på klima og miljø gjelder også når vi etablerer vårt splitter nye produksjonsanlegg på Bjelland. Vi er derfor veldig glade for å kunne gjenbruke hele dette store anlegget som i dag står i Kanalbyen, og gi det et nytt og langt liv på Bjelland, sier styreleder i Trekraft, Arne Roland.

Parkeringsanlegget ble bygget i 2018, og det har hele tiden vært meningen at dette skulle være en midlertidig løsning frem til det permanente parkeringsanlegget for Kanalbyen var klart. Det tidspunktet er nå kommet, og Kanalbyen Eiendom skal fjerne det midlertidige bygget innen få måneder.

– Det midlertidige parkeringsanlegget har nå gjort jobben sin hos oss i Kanalbyen. Vi er svært opptatt av bærekraftig utvikling, og det det er derfor veldig bra at dette store flotte trebygget nå får et fornyet liv på Bjelland, i stedet for at det blir revet og deponert, sier daglig Leder i Kanalbyen Eiendom, Sven Erik Knoph.

Knoph forteller at de planla parkeringsanlegget slik at det skulle være mulig å demontere og flytte, men uten at de da visste konkret hva det kunne brukes til i fremtiden.

– Det er svært gledelig at vi gjennom dette prosjektet nå viser at det faktisk er mulig å tenke ombruk på så store konstruksjoner, bare man legger til rette for det i opprinnelig prosjektering. Besparelsene og nytten er betydelige ved en slik ombruk, både miljømessig og økonomisk, fortsetter Knoph.

Det er planlagt at bygget skal demonteres i første halvår 2023, og at det settes direkte opp på tomten på Bjelland.

– Det blir en ganske krevende operasjon å demontere, flytte og sette opp igjen et så stort trebygg. Det er noen ekstra utfordringer man må ta hensyn til nå man skal gjenbruke en slik konstruksjon. Det hadde nok vært enklere og mindre risikofylt for oss bare å bygge nytt på Bjelland. Det er imidlertid så mange positive sider ved dette ombruksprosjektet, at det dermed er verdt det ekstra arbeidet det er å demontere og flytte bygget i Kanalbyen, forteller Arne Roland.

Planleggingsarbeidet er blitt støttet økonomisk av Enova under programmet for «Klimavennlig Materialbruk».

– Uten den økonomiske støtten fra Enova, så hadde det nok ikke vært mulig for oss å bruke de nødvendige planleggingsressursene for å få bekreftet at det faktisk er teknisk gjennomførbart å flytte dette bygget-, at vi kan gjøre det på en trygg måte, og innenfor forsvarlig økonomiske rammer, sier Roland.

Roland forteller at de har søkt Enova om ytterligere midler til detaljprosjekteringen og at Innovasjon Norge også har gitt tilsagn om lån til prosjektet.

– Jeg tror dette er et av de største trebyggene i landet som blir ombrukt på denne måten. Det vil si at det blir skånsomt demontert, flyttet og satt opp igjen på en ny tomt for en helt ny bruk. Vi tenker at vi kommer til å høste mange konkrete erfaringer som vi gjerne kan dele med andre som ønsker å planlegge for ombruk av næringsbygg, avslutter Roland.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring