Foto: 7Analytics
Publisert
20.okt.2021

Flomkuben: Kandidat til Byggenæringens Innovasjonspris 2021

– Flomkuben er en Software-as-a-service løsning for modellering av overvann som nå tilbys til alle aktører som deltar i plan- og byggesaksprosesser. Her kan man jobbe i en dynamisk nettbasert løsning, plassere tenkt bebyggelse og blågrønne tiltak – og se hvordan vannet vil oppføre seg på minutter; helt ned på tomtenivå.

7Analytics med kandidaten «Flomkuben»

– Dette medfører at man raskt kan konkludere med hvor bebyggelse bør plasseres og videre hvordan vannet bør håndteres best mulig på tomten. Når analysen er fullført kan den deles med beslutningstakere med et tastetrykk – vi kaller det «overvann digitalisert».

 – Hvorfor er løsningen innovativ og nyskapende?

– Det finnes ingen tilsvarende løsninger som Flomkuben, verken nasjonalt eller internasjonalt. Derfor er den både innovativ og et viktig og nyskapende verktøy for både planleggings- og gjennomførings fasen i byggebransjen. Det er flere innovative faktorer som ligger til grunn for utviklingen av Flomkuben – men det vi ønsker å trekke frem henger tett opp mot brukerfordelene (ytterlige beskrevet i neste kategori). Det handler om tid, noe som krever enorme prosesseringsmuskler i skyen sammen med smarte algoritmer. Det handler også om innovativ brobygging for å kunne skape en helhetlig samarbeidsplattform, og det handler om helt ny teknologi i form av maskinlæring – for bedre presisjon.

– Flomkuben er det første verktøyet som kalkulerer hvor mye vann som faktisk renner til et gitt punkt, før og etter utbygging. Og dette er helt sentralt å vite, men samtidig utrolig komplisert å komme frem til. I dag kreves flere verktøy og mye manuelt arbeid – og resultatet blir likevel ofte ikke riktig.

– Hvordan bidrar løsningen til en mer bærekraftig (miljø, økonomi, samfunn) og konkurransedyktig byggenæring med søkelys på klimaeffekt og sirkulær økonomi?

– Effektiv og presis planlegging er helt nødvendig for å oppnå sikker og bærekraftig samfunns- og byutvikling. Flomkuben vil direkte føre til færre skader på boliger, infrastruktur og mennesker. Det er derfor en høy samfunnsmessig gevinst, samtidig som det også har en klar miljøeffektiv i form av at færre bygg/infrastruktur må repareres eller bygges opp på ny. Kartlegging av trygge flomveier er også essensielt for å forebygge ras og unngå at forurenset vann skal ende opp i områder med høy verdi for naturmangfoldet.

– Bruk av Flomkuben i planlegging av nybygg og for tiltak i eksisterende bebyggelse vil ha stor påvirkning for utviklingen av bærekraftige samfunn. Ifølge Direktoratet for Byggkvalitet vil økt presisjon i overvannsplaner kunne føre til at 90 prosent av skadene unngås i fremtiden. Dette vil også ha en stor positiv klimaeffekt.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring