Foto: NTI AS
Publisert
24.mar.2021

Får global pris for avfallsfrie byggeplasser

Prestisjetung utmerkelse til NTI for årets mest bærekraftige prosjekt i byggebransjen.

Programvaregiganten Autodesk hedrer sin partner NTI for banebrytende arbeid med avfallsfrie byggeplasser, på et prosjekt de har levert sammen med Betonmast Boligbygg på Landås-prosjektet i Asker. Prisen «Most Impactful Sustainability Win ’21» tildeles den Autodesk-partneren som har bidratt mest til grønn omstilling gjennom å teste nye metoder og utvikle beste praksis i et konkret prosjekt.

– Vi er stolte over at vår tunge satsning på avfallsfrie byggeplasser anerkjennes. Vi opplever at det er det miljøprosjektet i samfunnet der man kan utløse de største besparelsene i utslipp av klimagasser, samtidig som kundene henter hjem store kostnadsbesparelser, sier administrerende direktør Halvor Jensen i NTI.

De som skal hevde seg i denne kåringen må bevise hvordan prosjektet støtter opp om minst ett av de 17 punktene i FNs bærekraftmål.

– Med Avfallsfrie byggeplasser griper vi inn i tre viktige mål som blant annet ivaretar anstendig arbeid, innovasjon, ressursvennlig forbruk og forsvarlig produksjon. Det sier mye om hvor langt vi kan komme med nye ideer, tilgjengelig teknologi og sammen med aktører som er villige til å ta sjanser og utfordre inngrodde sannheter for å dytte verden i riktig retning, sier Jensen.

Startet med stenderverket

Det var John R. Moen i BA Digital som i 2017 utfordret byggenæringen med «avfallsfrie byggeplasser». Hensikten er å fjerne byggavfall før det produseres, fraktes, prosesseres og til slutt brennes.

– Dette er en langt mer ressursvennlig tilnærming enn noe annet tiltak tidligere testet, sier Jensen.

For å lykkes med avfallsfrie byggeplasser kreves en helhetlig digitalisert prosess for å sikre en nøyaktig og konsistent informasjonsflyt mellom aktører og disipliner. Dette på tvers av design, prosjektering, produksjon, prefabrikasjon, byggevarelogistikk og montering.

– Vi forsto raskt at det var enklest å starte ett sted. Isolere én problemstilling, ett materiale, én operasjon. Valget falt på stenderverket i ytterveggene. Både fordi materialet er rimelig ensartet og selve monteringen avansert nok til å høste verdifull erfaring, sier Jensen.

En produksjon helt uten søppel

NTIs systemkonsulent Magnus Nilsen har hatt ansvaret for de digitale verktøyene i prosjektet.

Ved å utnytte Autodesks BIM-løsninger, parametrisk modellering og digitale verktøy for effektiv samhandling, har teamet utviklet en sømløs og effektiv arbeidsflyt for å designe og bygge stenderverket på hele bygget, uten å produsere et gram søppel.

For å beregne besparelsene ble sammenligninger gjort mot et tradisjonelt leilighetsprosjekt utført av Betonmast Boligbygg. Svaret viser et potensial på 963 000 kg mindre CO2-utslipp. Om man også tar med tilsvarende prosess og tankegang for gipsplater kan 371 000 kg CO2 plusses på besparelsen.

– I kroner og øre - på både stenderverk og gipsplater - kommer vi tett oppi seks millioner kroner. Siden alt er prefabrikert går det dessuten vesentlig raskere å montere, sier Jensen.

Prosjektleder Torbjørn Boman i Betonmast har anslått verdien av de timene som ikke blir brukt til nærmere fire millioner kroner.

– Disse tallene representerer riktignok potensialet i metodikken, men sier allikevel litt om hvor vi er på vei, sier Jensen.

– Betonmast har allerede uttalt at de innen 2030 skal redusere sitt karbonavtrykk med 65 prosent. Og de vil bare være involvert i prosjekter som har en klar og tydelig ambisjon om å være bærekraftige, avslutter Jensen.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring