Foto: Julia Naglestad for Fremtidens Byggenæring
Publisert: 19.09.2023 

Færre enn 50 prosent av bedriftene tror de vil nå målene for CO2-utslipp innen 2030

Siemens Smart Infrastructure har publisert en ny studie med nøkkelinformasjon om kompleksiteten i infrastrukturomstillingen, med tittelen: «Siemens Infrastructure Transition Monitor 2023: The Great Divide on The Path to Net Zero.»

Studien viser at det er manglende samkjøring om prioriteringer og hva som er den beste måten å jobbe mot en avkarbonisert og ressurseffektiv fremtid. Selv om over halvparten av respondentene i undersøkelsen oppgir at infrastrukturomstillingen i deres region skyter fart, oppgir en fjerdedel – toppledere fra syv sentrale næringsgrupper – at fremdriften skjer «for langsomt».  29 prosent oppgir at fremdriften er «koordinert» og 31 prosent at den er «etter skjema».

Formålet med studien var å kartlegge status for infrastrukturomstillingen, inkludert utviklingen som kreves innen systemer, tjenester, bygg og strukturer for at næringer, byer og land skal fungere effektivt. Det ble samlet inn data gjennom en global undersøkelse blant 1400 toppledere fra 22 land og en rekke dybdeintervjuer med ledere og eksperter.

– Infrastrukturomstillingen skyter fart og legger press på systemer verden over – fra energi til transport og bygg. Det er kritisk viktig å utvikle infrastrukturen på verdensbasis for å redusere CO2-utslippene og øke ressurseffektivitet og sosial velferd, sier Matthias Rebellius, styremedlem i Siemens AG og CEO i Smart Infrastructure.

Teknologi og digitalisering er nøkkelen til å lykkes med omstillingen på en smart og bærekraftig måte. I Siemens Smart Infrastructure har vi allerede tatt de første skrittene og utviklet innovative produkter, systemer, løsninger og tjenester for å støtte dagens og fremtidens utfordringer knyttet til urbanisering og klimaendringer.

Bare 40 prosent av bedriftene forventer å nå målene om utslippsreduksjon i år

Næringslivet er under press for å redusere klimautslippene i sine forretningsmodeller, eiendeler og infrastruktur. Ifølge studien har nærmere halvparten (47 prosent) satt mål for Scope 1- og 2-utslipp. Bare 40 prosent tror det er sannsynlig at de vil nå målene for neste år, og bare 44 prosent forventer å nå 2030-målene de har satt.

Et annet sentralt område er bedriftenes bygningsmasse – bare 37 prosent anslår at bedriften deres er «moden» eller «langt fremskreden» i arbeidet med å forbedre energieffektiviteten i sine anlegg og bygninger, og bare 30 prosent oppgir det samme for elektrifiseringen og/eller avkarbonisering av oppvarming og nedkjølingssystemer.

Studien indikerer at teknologi og digitalisering er avgjørende for å lykkes med infrastrukturomstillingen, og forventes å ha størst innvirkning på prosessen med reduksjon av klimagassutslipp, ressurseffektivisering og velferd de neste tre årene. Teknologiene som anses å kunne ha den største positive effekten er blant annet AI-baserte prognoser og automatisering, virtuell og utvidet virkelighet samt 5G-mobilnett.

Nærmere halvparten av respondentene oppgir at digitalisering har et betydelig eller massivt potensial for å generere økt energieffektivitet (48 prosent), produktivitet (46 prosent) og avkarbonisering (45 prosent) i bedriftene deres.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring