Adm. dir. Peder Chr. Løvenskiold, Anthon B Nilsen AS. Foto: ABN
Emner
Publisert
07.sep.2020

Et av Nordens største eiendomsselskaper satser sammen med Anthon B Nilsen i Norge

Et av Sveriges og Nordens største eiendomsselskap, børsnoterte Fastighets AB Balder, med Erik Selin som største eier, kjøper 50 prosent av Anthon B Nilsen Eiendom AS. Transaksjonen omfatter Anthon B Nilsen-konsernets samlede eiendomsportefølje med eiendommer i Oslo og på Lahaugmoen på tilsammen 60 000 kvm, samt en utviklingsportefølje på 170 000 kvm i Østlandsområdet. Markedsverdien av eiendommene som inngår i transaksjonen er nærmere NOK 3 milliarder.

– Med Balder som deleier får vi styrke til å flytte virksomheten opp en divisjon i Norge. Vi får finansiell kraft til å kunne konkurrere om, og påta oss, større og mer omfattende utviklingsprosjekter. Dette blir bra både for det norske eiendomsmarkedet, for våre ansatte og for oss som eiere i fremtiden, sier adm. dir. Peder Chr. Løvenskiold som sammen med Nicolai H. Løvenskiold vil kontrollere de andre 50 prosent av eiendomsselskapet. - Med Balder som medeier får vi også tilgang til kompetanse og erfaring fra segmenter der Anthon B Nilsen foreløpig ikke har hatt fotfeste, f.eks. bolig- og hotellmarkedet, sier Løvenskiold.

I en kommentar til satsingen i Norge legger Erik Selin, konsernsjef og hovedeier i Balder, vekt på at Balder til nå ikke har funnet den riktige løsningen for å etablere seg med tyngde i det norske markedet.   – Vi har gjort et par investeringer i Oslo og Innlandet, men ikke fått etablert en ledende posisjon slik vi har i Danmark og Finland – i tillegg til i hjemmemarkedet Sverige. Gjennom investeringen i Anthon B Nilsen Eiendom og den posisjonen og porteføljen de har utviklet, får vi gjennom én transaksjon tilgang til et fullt, profesjonelt utviklingsmiljø og et godt potensial for videre utvikling, sier Selin. – Vi mener det finnes gode utviklingsmuligheter i det norske markedet for begge våre hovedsegmenter, både næringseiendom og bolig, understreker han.

Transaksjonen er gjort mulig ved at Anthonstiftelsen (Reidar og Gunnar Holsts Legat) har ønsket å bli løst ut som eier i Anthon B Nilsens eiendomsvirksomhet. Peder Chr. Løvenskiold og Nicolai H. Løvenskiold vil som følge av endringene bli 100 prosent eiere av Anthon B Nilsen AS – som igjen vil eie 50 prosent av Anthon B Nilsen Eiendom AS. I tillegg vil Anthon B Nilsen og selskapets eiere kontrollere 59 prosent av utdanningsvirksomheten Intendia Group og dette selskapets aktiviteter i Norge og Sverige. Anthonstiftelsen vil fortsette som direkte eier i Intendia Group med 38 prosent av aksjene. Transaksjonene er vedtatt med forbehold om Stiftelsestilsynets godkjennelse av nødvendige endringer i Anthonstiftelsens vedtekter.

Endringene forventes gjennomført med effekt fra slutten av november. Advokatfirmaet Haavind og Akershus Eiendom har vært rådgivere i prosessen.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring