Fra venstre: Anders Tysnes Nilssen (prosjektsjef Øst), Knut Johansen (salgssjef), Masha Sekulic (anbudsleder), Petter Mellquist (administrerende direktør i Envac Norge), Karl Otto Jansen (prosjektdirektør i Nye Aker), Dag Bøhler (prosjektdirektør i OUS), Kjetil Thuv (områdeleder VVS i Nye Aker), Petter Hauge Breistøl (prosjektleder VVS i Nye Aker). Foto: Envac Norge AS
Publisert: 15.05.2024 

Envac Norge AS signerer kontrakt om leveranse av tøy- og avfallssug till Nye Aker Sykehus

Envac er ydmyke og stolte over, etter forutgående konkurranse, å ha blitt valgt som leverandør av et moderne tøy- og avfallsug anlegg. Det var på et sykehus at systemet i 1961 først så dagens lys. Det er gledelig og motiverende å se at den utvikling som har skjedd siden da, fremdeles kan bidra til effektive og velfungerende sykehus mere enn 60 år senere.

Avfall og tøy i det nye sykehuset skal transporteres med vakuum via et lukket rørsystem til avfallssentral og tøymottak i Vare- og distribusjonssentral (VDS). Systemet er automatisk, og avfallet ender opp i kontainere som ved behov tømmes av eksternt avfallsfirma. Tøy suges til eget tøyrom/tøymottak, derfra transporteres det videre til vaskeriet.

Sammen bidrar tøy- og avfalls- suget til at de som arbeider ved sykehuset på en effektiv måte bruker minst mulig tid på avfall, skittent sengetøy, pasientkjortler, uniformer og andre tekstiler. Da blir det mere tid til pasienter og behandling av disse, samt at en fjerner transport av potensielt smittebærende avfall og tekstiler gjennom sykehusets korridorer og heiser.

Petter Mellquist, Administrerende direktør Envac Norge AS sier:

– Vi takker sykehuset så mye for tilliten til oss! Envac ser frem til et godt samarbeid med Helse Sør-Øst prosjektorganisasjon for nye Aker sykehus inntil sykehuset står klart, - og ti år senere, med et velfungerende system.

Helse Sør-Øst RHF er byggherre for Nye aker sykehus. Når sykehuset står ferdig i 2031, vil Oslo universitetssykehus HF drifte det som vil være et av Norges største lokalsykehus. Byggeprosjektet omfatter lokaler til både somatikk, psykisk helsevern og avhengighetsbehandling samt til forskning og utdanning av helsepersonell.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring