Fredrik Aandal, Product Application Engineer i Schneider Electric. Foto: Schneider Electric
Publisert: 20.03.2023 

Det grønne skiftet utfordrer sikkerheten i elektriske anlegg

Tradisjonelle elektriske anlegg i bygg og boliger blir nå utfordret av det grønne skiftet. Elbillading er blant de nye elementene som krever spesielt fokus på elektrisk sikkerhet.

Dette er en kronikk. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. Av Fredrik Aandal, Product Application Engineer, Schneider Electric.

Introduksjonen av elbillading, solcelleinstallasjoner, varmepumper, LED-belysning og frekvensstyrte belastninger - som induksjonstopper - utfordrer elsikkerheten i både boliger og større bygg. Energieffektiviteten har blitt enormt mye bedre på kort tid med ny teknologi. Artikkelforfatterens enebolig på 239 kvadratmeter halverte energiforbruket etter en totalrehabilitering og modernisering i 2020, mens maksimalt effektuttak mer enn doblet seg.

I Norge bygges de aller fleste elektriske anlegg etter standarden NEK 400. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg §10 viser til NEK 400 som minimum sikkerhetsnivå for å oppfylle sikkerhetskravene i forskriften. Det er ikke et krav å følge NEK 400, men den definerer minimumsnivået, og valgt løsning må dermed dokumenteres å være tilsvarende eller bedre.

Manglende fokus på elektrisk sikkerhet kan lede til brann eller elektrisk sjokk. Ytterste konsekvens kan være betydelige tap av liv og verdier.

NEK 400 - Det er lov å gjøre det bedre enn minimum

En kvalitetsløsning med et høyt sikkerhetsnivå og en god brukeropplevelse koster ofte svært lite mer enn minimumsløsningen. Gode råd og tilbud er i de fleste tilfeller gratis, så hvorfor ikke be om å tilby to eller flere alternativer?

 NEK 400 beskriver som nevnt minimumskrav og vil aldri kunne ligge foran den teknologiske utviklingen. Derfor beskriver NEK 400 del 2 – 6 generelle forhold som gjelder uansett type installasjon eller bruk.

For spesielle installasjoner som boliger, eller del-installasjoner som solceller og elbillading, finnes spesielt skjerpede sikkerhetskrav i del 7 – 8. Disse kommer i tillegg til, eller erstatter kravene i del 2 – 6. Det finnes for eksempel ingen spesielle krav i NEK 400:2022 til vindmøller som strømkilde til en enebolig, eller for lading av gravemaskiner. NEK 400 gjelder dog i like stor grad for dette, men installatøren må legge de generelle kravene i del 2 – 6 til grunn, og vurdere bruk av relevante deler i del 7 – 8. Det vil være mange likheter mellom lading av elbil og gravemaskin.

Elbillading en ny utfordring – NEK 400-7-722

For få år siden representerte komfyr og platetopp - med en samlet effekt på typisk maksimalt 7 kilowatt - den største belastningen på elektroanlegg i boliger. I dag kan elbilen alene utgjøre en effekt opptil 22 kilowatt. Summen av disse belastningene kommer ikke sjelden samtidig, rundt middagstider. Store effekter tas ut over få timer, og den høye belastningen fører til varmeutvikling i det elektriske anlegget. Middagen lages på under én time, men elbilen kan stå i mange timer med samme belastning. Dette er ikke alt elektrisk utstyr laget for, og heller ikke måten vi tradisjonelt bygger elektriske anlegg på. Derfor er det nødvendig med skjerpede krav for lading av elbiler.

Kort om krav til elbillading:

  • Vanlig Schuko stikkontakt er ikke tillatt å bruke i en permanent løsning for lading av elbil. Det skal benyttes ladestasjon med Type 2 tilkobling for bilen.
  • Uttakene i ladestasjonen skal være beskyttet av en jordfeilbryter og overstrømsvern.
  • Kabelen frem til ladestasjonen må også beskyttes mot jordfeil, og en jordfeilbryter er godt egnet til formålet. Jordfeilbryteren må være Type B hvis ladestasjonen ikke har innebygget RDC-DD. Jordfeilbryteren kan være type A hvis ladestasjonen har innebygget RDC-DD (utstyr for deteksjon av likestrøm-feilstrømmer).
    • En Type B jordfeilbryter eller tilsvarende vil tilby høyere driftssikkerhet sammenlignet med en Type A i kombinasjon med RDC-DD.
  • Jordfeilbryteren og overstrømsvern skal tilfredsstille alle kravene i sine respektive produktstandarder. En jordfeilbryterfunksjon integrert i elektronikken på ladestasjonen vil normalt ikke tilfredsstille kravet i NEK 400.
  • Det skal legges opp en egen dedikert kurs og overstrømsvern til ladestasjonen fra sikringsskapet. Det kan under strenge forutsetninger gjøres unntak for å tilkoble ladestasjonen til en eksisterende kurs i en frittliggende garasje, men dette er lite egnet til lading og vil kunne føre til svært begrenset ladekapasitet. Det kan også medføre uønsket utkobling av overstrømsvernet til garasjen.
  • Ladestasjonen skal være beskyttet av et overspenningsvern installert som en del av den faste installasjonen.
Fakta:

Fredrik Aandal (36) fra Lillestrøm ble 1. august 2022 ansatt i Schneider Electric som PAE (Product Application Engineer). Hans ansvar er å støtte tavlebyggere, installatører og prosjekterende som ønsker å utvikle smarte løsninger for fremtidens elkraftdistribusjon, med fokus på sikkerhet, pålitelighet og bærekraft. Aandal er aktiv medlem av NK 64, NK 300, NK 73 og leder NK 21/120, som fokuserer på energilagringssystemer og batteriinstallasjoner. Han har mer enn ti års erfaring i bransjen som serviceingeniør og produktsjef, er utdannet fagskoleingeniør og har fagbrev som elektriker. En del av hans rolle i Schneider Electric er å gi opplæring og holde foredrag.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring