Foto: Pixabay
Rigmor Sjaastad Hagen
Publisert: 21.06.2024 

– Det er en tid for de seriøse nå

Når tidene er tøffe i bransjen, er det spesielt viktig å satse på kompetanseheving, mener Kolbjørn Røstelien i Byggmesterforsikring, som nylig kjøpte seg inn i e-Håndverk AS.

Byggmesterforsikring har kjøpt seg inn i og eier nå 20 prosent av selskapet e-Håndverk AS, som leverer nettbasert fagopplæring for tømrerfaget.

Kolbjørn Røstelien. Foto: BMF

E-Håndverk AS er etablert av Opplæringskontoret for tømrerfaget (Oslo), OB Viken, Byggmesterens Servicekontor og Byggmesterforbundet.

Daglig leder i Byggmesterforsikring, Kolbjørn Røstelien, sier at de har et ansvar for å tilrettelegge for skadeforebyggende arbeid hos kundene sine.

– Tilgangen på kurs gir grunnlag for skadeforebygging i en bedrift. Det bidrar til å forbedre faglig kvalitet og bedrer sikkerheten. Dette er positivt for oss som forsikringsformidler, i tillegg til at det er lønnsomt for bedriftene og viktig for hver enkelt ansatt i bedriften, sier Røstelien.

Blant de viktigste argumentene for at bedriftene skal kurse ansatte er at en grunnleggende, god fagkompetanse gir færre konflikter mellom partene i byggeprosessene, påpeker Røstelien.

Flere av konkursene i bedrifter vi ser i dag skyldes faglig svakt utført arbeid eller at det er gjort noe feil. Har de ansatte i en bedrift god og relevant nok kompetanse, vil konfliktene og konkursene naturligvis bli færre.

Et annet argument handler om at en betydelig andel av skadene og ulykkene på en arbeidsplass skjer på bakgrunn av manglende helse- miljø- og sikkerhetstiltak, påpeker Røstelien.

Ønsker færrest mulig skader

Røstelien forteller at e-Håndverk tilbyr kursing knyttet til blant annet sikkerhet, miljø og bærekraft, hms og ergonomi, stillas- og fallsikring, tak og taktekking og sikker bruk av verktøy.

– Vi snakker ikke bare for vår egen syke mor her. Vi ønsker færrest mulig skader. Mindre skader gir færre utbetalinger, noe som er positivt. Men det er også lønnsomt for bedriftene å ha god faglig kompetanse og kunnskap om sikkerhet. Det er lønnsomt for bedriftene med færrest mulig konflikter. Det er ikke bærekraftig med så høy grad av konkurser som vi har i dag, Kompetanseheving en vinn-vinn-situasjon for alle parter, sier han.

Det menneskelige aspektet er også viktig. Hvis en ansatt blir syk eller skader seg som følge av manglende sikkerhetstiltak er det lite lønnsomt for bedriften, men det er også en tragedie for den enkelte. Å bli såret eller skadet for livet gir kanskje en yrkesskadeutbetaling, men denne dekker bare en liten del av såret. Det er også mer bærekraftig å ha flere hender i arbeid.

Tøffe tider i bransjen

Ved starten av 2023 sysselsatte byggebransjen 258 000 ansatte. Mange av dem, særlig de som jobber i små og mellomstore bedrifter, opplever usikkerhet knyttet til de tøffe tidene i byggenæringen. Det meldes om permitteringer, oppsigelser og konkurser over hele landet. Kolbjørn Røstelien tror bedrifter som tilbyr kursing til ansatte stiller sterkere i nedgangstidene, både med tanke på å beholde arbeidskraften og å vinne jobber slik at bedriften består.

– Evnen til å klare seg bedre i vanskelige tider handler om folk trives, om de føler seg ivaretatt menneskelig, sikkerhetsmessig og faglig. Aktørene som satser på kvalitet, klarer seg nok bedre over tid. Det er en tid for de seriøse nå, de som jobber og driver bedriftene fremover og som beholder kompetansen i bedriften. Det er en sammenheng mellom å kurse ansatte og det å ha en lønnsom bedrift, sier Røstelien.

Byggmesterforsikring stiller seg bak FNs bærekraftsmål nummer fire og åtte, som handler om å jobbe for utdanning og inkluderende, varig og bærekraftig vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle, forteller Røstelien. Der ligger også noe av motivasjonen for å øke kompetansen i bedriftene som har forsikring hos dem.

– Vi har nylig blitt støttespiller for Fair Play Bygg. Vi skal bidra til å skape gode arbeidsplasser med høy grad av kompetanse og utførelse, der sikkerheten står i høysetet, sier Røstelien.

Byggmesterforsikring ble etablert i 2003 og er i sin helhet eid av Byggmesterforbundet.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring