Meny
COWI og Nordic i verdenstoppen med nyskapende sykehus-BIM

Emner
Bim

Publisert
25.September.2018

COWI og Nordic i verdenstoppen med nyskapende sykehus-BIM

Fremtidensbygg_Artikkelboks - 300x250Fremtidensbygg_Mobilplattform-480x300.png

BIM-teamet på Stavanger Universitetssykehus (SUS2023) gjør noe ingen andre i verden har fått til. Nå har Autodesks AEC Excellence Awards utpekt det norske prosjektet som ett av verdens beste BIM-prosjekter.

COWI og Nordic – Office of Architecture er finalist i kåringen av verdens beste BIM-prosjekter innenfor store byggeprosjekter for sitt arbeid for SUS2023.

– Vi gleder oss stort over denne anerkjennelsen. SUS2023 er en svært ambisiøs og fremoverlent byggherre. De gitt oss rom til å innovere i planleggingsfasen med hensyn til å effektivisere prosjektprosessene. Resultatet er verdensledende utvikling innenfor industrialisert prosjektering og bygging. All honnør til hele teamet, sier divisjonsdirektør i Bygninger, Birgit Farstad Larsen.

Det er tre finalister i kategorien Bygninger, Store prosjekter:

Stavanger Universitetssykehus, COWI og Nordic, Norge

Beijing CBD Z6 Tower, av BIAD & Foster + Partners, Kina

Piedmont Atlanta Hospital, av HKS, USA Vinnerne av AEC Excellence Awards annonseres under verdens største BIM-konferanse, Autodesk University, i Las Vegas 13-15. november. I år ble totalt 196 prosjekter vurdert til nominasjoner innenfor tre kategorier; Infrastruktur, Bygninger og Konstruksjoner. Konferansen arrangeres hvert år, og samler mer enn 10 000 deltakere fra hele verden.

Mer sykehus for pengene

Prosjektdirektør i Helse Stavanger HF og SUS2023, Kari Gro Johanson, er opptatt av at prosjektet bidrar til å løfte bransjen gjennom å utvikle verktøy og modeller for mer effektive prosesser, mer nøyaktige kostnadskalkyler og at risikoaspekter kan identifiseres tidligere.

– Vi skal bygge mest og best mulig sykehus for de pengene vi har. Det nye sykehuset krever innovasjon fra leverandører og rådgivere for å bygge smartere, tryggere og mer fremtidsrettet. Vi skal dra nytte av kunnskap og løsninger fra andre bransjer, og vi skal dele av våre erfaringer med omverden i etterkant. Det er gledelig å se at Autodesk mener at vi er på rett vei, sier Johanson.

eamet og samarbeidspartnere i prosjektet er COWI og Nordic – Office of Architecture, AART architects, Aas-Jakobsen AS, SLA, Bygganalyse, SUS2023 and Bryden Wood.

Nybrottsarbeid innen industrialisert prosjektering og bygging

Ingrid Alvsåker er overordnet BIM-ansvarlig for prosjektet.

– Metoden og programmet som er utviklet av COWI og Nordic for industrialisert prosjektering gir økt standardisering og åpner dermed opp for økt grad av industrialisert bygging. Prosjektet ønsker også å bruke minst mulig tegninger. For å redusere behovet for papirbasert prosjektering ser vi på prefabrikkering, modularisert bygging og bruk av roboter som leser modeller, forteller Alvsåker.

Allerede i fjor ble BIM-arbeidet på SUS2023 trukket frem på Autodesk University som verdensledende ‘beste praksis’ innen innovasjon og digitalisering i byggenæringen.Den gang ble Kristoffer Tungland i COWI og Bridget White i Nordic invitert for å presentere strategier og nye måter å jobbe med Revit på for å strømlinjeforme tverrfaglig modulbasert informasjon, forbedre arbeidsflyten og simulere byggefasene.

Lanserer VR-løsning på Nordic Edge

I forbindelse med smartbykonferansen Nordic Edge i Stavanger denne uken, vil COWI, Epiito og SUS2023 lansere en ny demo for virtuelle møter på SUS2023.

På COWIs stand har de bygget en VR-stasjon direkte koblet opp mot prosjektets eget 3D-studio. Her kan besøkende bevege seg rundt i sykehuset som er under planlegging. Med bruk av avatarer kan besøkende kommunisere direkte med hverandre virtuelt, uavhengig av hvor man befinner seg geografisk. Løsningen kan både brukes i forbindelse med prosjekteringsmøter, medvirkningsarbeid og som verktøy for myndigheter og beslutningstakere.

Les Også

BIM-prosjektering sikrer fremtidens suksess i byggebransjen

Allerede i 2025 kommer mer enn 70 % av alle større prosjekter i Skandinavia å bruke 3D-modellering i planleggingen. For å optimalisere kundenes muligheter har Xella gjort flere BIM-objekter tilgjengelige og utnevnt Rasmus Jensen som Digital Transformation Manager for Skandinavia med fokus på BIM og større prosjekter. Satsningen skal gjøre det enklere for kunden å ta del av fordelene med Xellas byggesystem og sikre et vellykket prosjekteringsforløp fra start til slutt.

Les Også

COWI arrangerte BIM-kurs for NTNU-studenter

Kurset “Digitalisering i praksis” gir studentene et innblikk på hvordan den digitale arbeidshverdagen til ingeniører egentlig ser ut. Den store interessen for kurset stadfester neste generasjon ingeniørers interesse for digital prosjektering.

På Forsiden Nå

Eiendomsbransjen er teknisk konservative

– Eiendom som en aktivaklasse er preget av forholdsvis lav risiko. Av denne grunn har eiendomsbransjen vært trege med å ta i bruk teknologiske nyvinninger, ettersom innovasjon tilfører et risikoelement. Således skiller eiendomsbransjen seg fra entreprisebransjen, hvor bruken av teknologiske nyvinninger drives frem av et sterkt ønske om å øke bransjens forholdsvis lave marginer. Likevel blir entreprisebransjen ofte fremhevet som en bransje som er treg med å ta i bruk ny teknologi.

På Forsiden Nå

Det europeiske markedet bedres for arkitekter

Etter at det europeiske arkitektmarkedet nærmest lå nede etter finanskrisen, har vi sett god vekst i det siste. Dette er svært positivt, og gir også store muligheter for norske arkitektbedrifter. Men samtidig skal man være klar over at det også byr på en del utfordringer.

På Forsiden Nå

Regjeringen digitaliserer bolighandelen

– Regjeringen har lansert en rekke tiltak for forenkling, økt digitalisering og styrket IKT-sikkerhet, også i bygge- og eiendomsbransjen der vi har gjort grep for en mer effektiv tinglysing. Kartverket og Altinn har i samarbeid med flere markedsaktører etablert en løsning som i større grad gjør det mulig for banker og eiendomsmeglere å innføre heldigital eiendomshandel.

På Forsiden Nå

Hvordan bygge bærekraftige byer for fremtiden?

FN beregner at 68 prosent av verdens befolkning kommer til å bo i byer innen 2050. Bærekraftig byutvikling blir derfor enda viktigere i årene som kommer. Nå kommer verdens største konferanse om bærekraftig byutvikling til Oslo i slutten av mai.

På Forsiden Nå

Man må se på det store bildet

– Det finnes ingen enkle løsninger for å få ned klimagassutslippene i verden. Hverken i Norge eller andre steder sitter man på noen «mirakelkur» som vil fikse det hele. Vi må iverksette en masse enkeltgrep som i sum vil ha den ønskede effekten.