Emner
Publisert
31.okt.2017

Brød & Miljø: Nye Oslo lufthavn

Utvidelsen av Oslo lufthavn Gardermoen har fått den høyeste miljøsertifisering oppnådd på noen flyplass i verden per dags dato – BREEAM Excellent. På Brød & Miljø 1. november presenteres løsningene som har gjort dette mulig. Den opprinnelige terminalen på Oslo lufthavn Gardermoen ble tegnet av Aviaplan med Niels Torp, Skaarup og Jespersen og Narud Stokke […]

Utvidelsen av Oslo lufthavn Gardermoen har fått den høyeste miljøsertifisering oppnådd på noen flyplass i verden per dags dato – BREEAM Excellent. På Brød & Miljø 1. november presenteres løsningene som har gjort dette mulig.

Den opprinnelige terminalen på Oslo lufthavn Gardermoen ble tegnet av Aviaplan med Niels Torp, Skaarup og Jespersen og Narud Stokke Wiig, nå Nordic — Office of Architecture, som arkitektpartnere. Oslo lufthavn har vært beskrevet som Europas mest effektive flyplassterminal. Forklaringen ligger i én sentralisert terminal med en veldig enkel utforming.

I 2008 utlyste Oslo lufthavn en plan- og designkonkurranse for en ny terminal. Etter å ha vunnet konkurransen i februar 2009 dannet Nordic arbeidsfellesskapet Team_T sammen med Narud Stokke Wiig, Norconsult, COWI, Dr. Ing. Aas-Jakobsen og Ingeniør Per Rasmussen. Vinnerteamet valgte å gå bort fra ideen om en ”Terminal 2” slik byggherren beskrev, og la i stedet til grunn at det fortsatt er én terminal. Terminalens enkle form gjør at den er svært arealeffektiv. På en tredjedel av arealet til Arlanda, behandler den like mange passasjerer.

Informasjon

Frokostmøtet er gratis og åpent for alle interesserte, men påmelding er nødvendig. Meld deg på her.

Brød & Miljø er månedlige frokostmøter som arrangeres av NAL i samarbeid med Statsbygg, Innovasjon Norge, Faggruppen for bygg og anlegg (Tekna/NITO), Direktoratet for byggkvalitet (DIBK), Bygg21, Husbanken og FutureBuilt.

Terminalen har fått den høyeste miljøklassifisering oppnådd på noen flyplass i verden, per dags dato – BREEAM Excellent. Dette er oppnådd gjennom en helhetlig tilnærming til miljø med felles strategier for programmering og design, teknologi og drift i planleggingen fremfor de enkelte tiltak alene. I tillegg til redusert areal-, energi-, vann- og avfallsforbruk, har prosjektet hatt fokus på bærekraftig materialbruk med hensyn til ressursbruk, godt innemiljø og et så lavt forbruk av helse- og miljøfarlige stoffer som praktisk mulig. På sommeren tilføres bygningen kjøling fra snø som lagres under vintermånedene. Snøkjølingsanlegget er unikt i Norge, og på verdensbasis er det få tilsvarende anlegg.

Program

08.00 Frokost

08.30 Velkommen v/ NAL

08.35 Utvidelse av Oslo lufthavn Gardermoen

Bent Skatvedt, prosjektdirektør, Avinor

08.45 Arkitektur og designstrategier

Christian Henriksen, arkitekt MNAL og partner, Team_T/Nordic – Office of Architecture

09.05 T2 - Gjennomføring og entrepriser

John Wilberg, områdeleder prosjektering T2, ÅF Advansia/Plan 1

09.25 Verdens grønneste flyplass – miljømål og tiltak, BREEAM Excellent sertifisering

Erik Rigstad, Utviklingssjef Bygninger Team_T/COWI

09.45 Spørsmål

10.00 Slutt

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring