Meny
Brød & Miljø: Nye Oslo lufthavn

Emner
Breeam

Publisert
31.oktober.2017

Brød & Miljø: Nye Oslo lufthavn

Utvidelsen av Oslo lufthavn Gardermoen har fått den høyeste miljøsertifisering oppnådd på noen flyplass i verden per dags dato – BREEAM Excellent. På Brød & Miljø 1. november presenteres løsningene som har gjort dette mulig.

Den opprinnelige terminalen på Oslo lufthavn Gardermoen ble tegnet av Aviaplan med Niels Torp, Skaarup og Jespersen og Narud Stokke Wiig, nå Nordic — Office of Architecture, som arkitektpartnere. Oslo lufthavn har vært beskrevet som Europas mest effektive flyplassterminal. Forklaringen ligger i én sentralisert terminal med en veldig enkel utforming.

I 2008 utlyste Oslo lufthavn en plan- og designkonkurranse for en ny terminal. Etter å ha vunnet konkurransen i februar 2009 dannet Nordic arbeidsfellesskapet Team_T sammen med Narud Stokke Wiig, Norconsult, COWI, Dr. Ing. Aas-Jakobsen og Ingeniør Per Rasmussen. Vinnerteamet valgte å gå bort fra ideen om en ”Terminal 2” slik byggherren beskrev, og la i stedet til grunn at det fortsatt er én terminal. Terminalens enkle form gjør at den er svært arealeffektiv. På en tredjedel av arealet til Arlanda, behandler den like mange passasjerer.

Informasjon

Frokostmøtet er gratis og åpent for alle interesserte, men påmelding er nødvendig. Meld deg på her.

Brød & Miljø er månedlige frokostmøter som arrangeres av NAL i samarbeid med Statsbygg, Innovasjon Norge, Faggruppen for bygg og anlegg (Tekna/NITO), Direktoratet for byggkvalitet (DIBK), Bygg21, Husbanken og FutureBuilt.

Terminalen har fått den høyeste miljøklassifisering oppnådd på noen flyplass i verden, per dags dato – BREEAM Excellent. Dette er oppnådd gjennom en helhetlig tilnærming til miljø med felles strategier for programmering og design, teknologi og drift i planleggingen fremfor de enkelte tiltak alene. I tillegg til redusert areal-, energi-, vann- og avfallsforbruk, har prosjektet hatt fokus på bærekraftig materialbruk med hensyn til ressursbruk, godt innemiljø og et så lavt forbruk av helse- og miljøfarlige stoffer som praktisk mulig. På sommeren tilføres bygningen kjøling fra snø som lagres under vintermånedene. Snøkjølingsanlegget er unikt i Norge, og på verdensbasis er det få tilsvarende anlegg.

Program

08.00 Frokost

08.30 Velkommen v/ NAL

08.35 Utvidelse av Oslo lufthavn Gardermoen

Bent Skatvedt, prosjektdirektør, Avinor

08.45 Arkitektur og designstrategier

Christian Henriksen, arkitekt MNAL og partner, Team_T/Nordic – Office of Architecture

09.05 T2 – Gjennomføring og entrepriser

John Wilberg, områdeleder prosjektering T2, ÅF Advansia/Plan 1

09.25 Verdens grønneste flyplass – miljømål og tiltak, BREEAM Excellent sertifisering

Erik Rigstad, Utviklingssjef Bygninger Team_T/COWI

09.45 Spørsmål

10.00 Slutt

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Les Også

Diakonhjemmet hage med høye ambisjoner for bærekraft

For Stiftelsen Det norske Diakonhjem er det viktig å stå tydelig fram med høye miljøambisjoner, både på nye og eksisterende eiendomsprosjekter.

Les Også

Alle nye OBOS-boliger skal miljøsertifiseres

Europas fremste miljøsertifisering for boliger, BREEAM-NOR, innføres i alle nye OBOS-prosjekter som planlegges fra 2019.

På Forsiden Nå

God tro på klimanøytral betong

Norge sies å ligge godt an til klimanøytral betong i 2030 og det hevdes at betongen kan bli 100 % resirkulerbar. Her diskuterer vi noen av tiltakene.

På Forsiden Nå

Landet storkontrakt med Forsvarsbygg

Asplan Viak, Multiconsult Norge og LPO arkitekter (ALM-gruppen) er tildelt rammeavtale med Forsvarsbygg. Avtalen har en estimert kontraktsverdi på omlag 200 MNOK.

På Forsiden Nå

Nytt isolasjonssystem fra Glava vinner venner

– Jeg har virkelig sterk tro på dette. Og det faktum at vi vinner stadig flere venner for produktet, styrker denne overbevisningen. Men det gjenstår fortsatt mye arbeide før vi kan slå fast at dette blir en skikkelig «game changer» for oss.

På Forsiden Nå

Skole med hydrogenlagring

Nye Vestsiden ungdomsskole på Kongsberg kan bli en av de første skolene i verden med hydrogenlagring.

På Forsiden Nå

SINTEF Byggforsk blir SINTEF Community

Forskningsinstituttet SINTEF Byggforsk skifter navn til SINTEF Community. Endringen trer i kraft 20. mai 2019.