Rehabilitering av ærverdige Volla skole i Lillestrøm kommune. Foto: Lillestrøm kommune
Publisert
29.apr.2021

Blir prosjekthotellet for nye prosjekter

Lillestrøm kommune inngår samarbeid med Tribia. Interaxo blir prosjekthotellet for nye prosjekter når kommunen bygger for fremtiden.

Lillestrøm har satt seg ambisiøse mål for fremtiden og videre utbygging av kommunen. I tillegg til by- og tettstedsutvikling har kommunen stort fokus på klima og miljø. Ambisjonen er å redusere klimagassutslippene og ha en god ressursforvaltning, samtidig som kommunen skal håndtere forventet befolkningsvekst.

Kultursatsing og en kommune i vekst

Noen av prosjektene som er under planlegging er nye Skjærva skole, rehabilitering av ærverdige Volla skole og en rekke kulturprosjekter sentralt i Lillestrøm er under oppføring. Satsingen på kultur og nye rekreasjonsområder vil være til glede for nåværende og nye innbyggere, men også fungere som spennende attraksjoner for Lillestrøm som by.

Velger Interaxo fra Tribia

Da Lillestrøm kommune gjennomførte anbudskonkurranse for å standardisere på en prosjekthotell-løsning for byggeprosjekter og andre interne prosjekter i kommunen, falt valget på Tribia og deres løsning Interaxo. Det var lagt vekt på at verktøyet måtte legge til rette for kommunikasjon, samhandling og sporbar endringshåndtering da beslutningen skulle tas.

Interaxo er en digital samhandlingsløsning skreddersydd for å gi kontroll og oversikt i byggeprosjekter. I tillegg til å legge til rette for god samhandling bidrar løsningen til både kostnadsbesparelser og avviksreduksjon - noe som vil sikre effektiv fremdrift av de planlagte byggeprosjektene til Lillestrøm kommune.

– I Lillestrøm kommune er vi opptatt av å utnytte fordelene ved digitalisering for flest mulig funksjoner. Samhandlingsløsning for bygg- og anleggsprosjekter er viktig for oss. Vi mener at det vil bidra til å god dialog og redusere antall avvik, sier Stefan Lehn-Hermandsen, Avdelingsleder prosjekt miljøteknikk, Lillestrøm kommune

– Vi takker for tilliten og gleder oss stort til et spennende samarbeid. Det er gøy å oppleve at så mange offentlige byggherrer virkelig tar digitaliseringen på alvor og ser verdien av å eie sine egne data. Ved å standardisere sin prosjektmetodikk og dermed gi alle sine prosjekter en effektiv, transparent og sporbar samhandlingsarena vil Lillestrøm kommune garantert oppnå gode resultater, sier Kim Wittusen, Country Manager, Tribia AS.

I tillegg er Solbergområdet, som tidligere har vært både boliger, fritidsbebyggelse og landbruksdrift, vedtatt regulert til et rent boligområde. For at disse planene skal kunne realiseres etablerer kommunen vei, vann og avløp fra Tæruddalen til og på Solberg.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring