Ole Petter Saxrud. Foto: Sverre Christian Jarild
Publisert: 06.02.2024 

Atea vinner stor kontrakt for nytt regjeringskvartal i Oslo

IT-selskapet Atea inngår en ny rammeavtale med Statsbygg til en verdi av opptil 600 millioner kroner. Avtalen gjelder AV- og møteromsløsninger og konsulenter for å bygge moderne, funksjonelle møterom i det nye regjeringskvartalet.

– Dette er en viktig kontrakt til et stort signalprosjekt i Oslo de neste årene. Vi er stolte over tilliten som Statsbygg viser oss gjennom denne avtalen. Nå skal vi bidra til at det nye regjeringskvartalet får sikre, brukervennlige og fremtidsrettede møteromsløsninger, sier Ole Petter Saxrud, administrerende direktør i Atea Norge.

Avtalen har en varighet på to år, med mulighet for forlenges på ytterligere fem år hvis alle opsjoner utløses. Estimert verdi for avtalen er på mellom 400–600 millioner kroner hvis den løper ut den maksimale avtaleperioden på syv år. Maksimal ramme for avtalen er på 600 millioner.

Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon (DSS) og andre departementer vil også kunne benytte seg av avtalen til å oppgradere møterom og gjøre suppleringskjøp.

Avanserte møteromsløsninger for moderne arbeidsplasser

I første omgang skal det innredes AV- og møteromsløsninger til rundt 100 møterom, 300 små multifunksjonsrom og andre sosiale soner i byggene. Avanserte møterom vil være gjennomgående for hele regjeringskvartalet. I tillegg til alt av møteromsutstyr, skal Ateas konsulenter få ansvaret for blant annet prosjektering, planlegging og programmering av løsningene.

– Vi har god og solid erfaring med å levere til offentlige virksomheter over mange år, og vet hva som kreves. Vi har i tillegg spisskompetanse på teknologien som sørger for at våre kunder får utnyttet alt det potensialet som ligger i moderne og hybride møteromsløsninger. Nå gleder vi oss til å levere på behovene som Statsbygg har i årene som kommer, sier Ole Petter Saxrud.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring