Foto: SAPA
Publisert: 25.07.2022 

Arkitektur med lang livslengde og unik kunst

Vakker arkitektur og inspirerende design kjennetegner Finspångs nye omsorgssenter – med unik kunst i fellesarealene og på veggene i bygningsstrukturen. Prosjektet er miljøklssifisert i henhold til Miljöbyggnad Silver. Her har man har valgt konstruksjonsteknologi med lang levetid. Energibesparelser er oppnådd ved bruk av solcellepaneler plassert på taket. Glass- og aluminiumfasade er bl.a. benyttet på helsestasjonens gårdsrom. Gjennom GlasLindberg Fasad AB har SAPA levert fasader og dører i resirkulert Hydro CIRCAL aluminium.

For å imøtekomme alle avanserte krav i dagens samfunn var det mange faktorer å ta hensyn til allerede tidlig i planleggingsfasen. Helsestasjonen måtte tilfredsstille alle materielle, helsemessige, funksjonelle og sosiale krav. Det som kom ut av dette ble noe helt unikt der uttrykket «næromsorg» merkes i alle henseende. Et sterkt samarbeid med kompetente og erfarne personer hvor mange bor i eller i nærheten av Finspång skapte stort engasjement for prosjektet. Bygningen omfatter ca. 17.000 m2 fordelt på 5 etasjer, med helsestasjon, jordmor klinikk, barne- og ung-domsklinikk, døgnrehabilitering, legekontor, hjemmetjeneste, laboratorium, klinikk med spesialsyke-pleiere, utredningsenhet og poliklinikk.

Arkitema, som er arkitekt for prosjektet, forklarer hvorfor det er viktig med mange ulike avdelinger tett på hverandre, og at pasienter kan få hjelp til alt på et sted, og slipper å måtte søke hjelp flere steder.

– Direkte fra hovedinngangen kommer du til helsetorget, apotek og lab. I inngangspartiet er det også fire kombirom som fungerer som mottakshotell, dvs. rom som kan bestilles av klinikker som ikke har ordinær virksomhet i Finspång. Dette er et godt eksempel på «næromsorg» hvor pasienter kan få tilbud om besøk her, i stedet for å måtte til sykehus i en annen by, for-klarer Arkitema.

Design kombinert med harmoniske farger

Forskning har vist at vakre og trygge miljøer reduserer opplevelsen av stress på sykehus, og at dette kan bidra til et sunnere og mer omsorgsfullt miljø. En viktig faktor for personalet er å ha et godt planlagt og attraktivt arbeidsmiljø for å trives i arbeidshverdagen. Ved utformingen av Finspång Vårdcentrum har man lykkes med dette. Miljøet utstråler harmoni og inspirasjon, både for pasienter og ansatte. Ved å ta utgangspunkt i rolige og lyse farger kombinert med fondvegger i aksentfarger og innslag av tre, fremheves den harmoniske følelsen. Plassering av kunst der besøkende, ansatte og pasienter oppholder seg er bevisst, med tanke på at man skal stoppe opp og skape inspirasjon og unike opplevelser under besøket. Kunsten er storslått og original, og samhandler med bygningskonstruksjonen.

Fokus på prosjektets livslengde med miljøvennlige materialer og energisparing

Omsorgspersonalets tjenestebiler er elbiler, og kan enkelt lades på senterets parkeringsplass. Dette både forenkler hverdagen og kommer miljøet og personalet til gode. På taket har Finspång Vårdcentrum 600 solcellepaneler. Forventet strømproduksjon er 160.000 kWh per år, noe som tilsvarer strømbehovet til ca 32 eneboliger. De flotte indre gårdsrommene skaper dynamikk og kontrast mot resten av sykehus-miljøet, og løfter pasientenes opplevelse. Mot disse gårdsrommene er det benyttet glass- og aluminiumfasader som gir utsyn og slipper inn lys. Miljøaspektet i prosjektet er på et høyt nivå, der man har lagt vekt på energibesparelse og materialvalg. Arkitema ønsket å kombinere dette for å skape en bærekraftig og gunstig konstruksjon med lang levetid.

– Finspång Vårdcentrum har en hvit terrazzofasade i de øvre planene og en glass-/aluminiumfasade i de nedre planene. Bygget er klassifisert Miljöbyggnad silver, og har solceller på store deler av taket og på den sydvendte fasaden av vifterommet. Å separere flyt, styrke pasientsikkerheten og jobbe med konstruksjonsteknologi som har lang levetid er noen av prinsippene som har styrt prosjektet, forklarer Arkitema.

Et av materialene som er brukt i prosjektet er Hydro CIRCAL, aluminiumslegeringen med minst 75% andel resirkulert aluminium fra for eksempel glassfasader og vinduer som er demontert fra bygninger og deretter fullstendig resirkulert.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring