På beredskapsøvelsen ved Sande Transformatorstasjon var scenarioet ansatt som hadde fått strømgjennomgang og falt fra en mast. Foto: Peab
Publisert: 13.09.2023 

Arbeidsmiljøuken i Peab involverte 15 000 ansatte

I uke 35 ble den årlige arbeidsmiljøuken i Peab-konsernet gjennomført. På alle Peabs arbeidsplasser i Norge ble det avholdt beredskapsøvelser, hvor ansatte fikk øve på å håndtere nødsituasjoner.

Peab har nylig avsluttet en vellykket arbeidsmiljøuke som involverte ansatte på tvers av organisasjonen. Gjennom et stort antall beredskapsøvelser og fokus på sikkerhetsarbeid, har Peab styrket sitt engasjement for å skape trygge arbeidsplasser og prosjekter.

– Sikkerhet er alltid vår øverste prioritet i Peab. Arbeidsmiljøuken gir oss mulighet til å forbedre vårt beredskapsnivå og sikre at våre ansatte har de nødvendige ferdighetene for å takle uventede hendelser. I Peab skal alle komme hjem etter en trygg og god dag på jobben, sier Arild Østgård – adm.dir. i Peab Bygg Norge.

Økt bevissthet om sikkerhet

Blant scenarioene var blant annet fall fra høyde, hjertestans og strømgjennomgang - med sikring av skadested, evakuering av ansatte og varsling til nødetater.

På prosjektet Peer Gynt Toppen i Moss ble det gjennomført en øvelse hvor en redningsdukke ble hengende i sele etter fall fra bygg. Medarbeidere var raskt på plassen og kalte på kranfører som bisto med å løfte ned dukken. Aksjonen ble gjennomført raskt og godt innenfor tidskravet for å unngå traumer på den skadde.

– Vi snakker jevnlig om rutinene ved nødsituasjoner og arbeidsmiljøuken øker bevisstheten rundt dette. Jeg er klar over at jobben kan innebære risiko, men gjennom øvelsen fikk jeg likevel en vekker med tanke på hendelser som kan oppstå. Det er verdifullt å trene på denne måten for å sikre at alle er i stand til å reagere effektivt, sier Didrik Rasch Myrland – fagarbeider i Peab Bygg.

Realistiske øvelser

Ved Sande Transformatorstasjon ble det brukt markør som hadde fått strømgjennomgang og falt fra en mast. Det ble utført førstehjelp, samt trent på varslingsrutiner og evakuering.

– Jeg opplevde øvelsen som veldig realistisk. Slike øvelser er avgjørende for at man skal vite hva man skal gjøre dersom ulykken inntreffer og det i verste fall handler om å redde liv, sier Geir Arne Dale – fagarbeider i Peab Anlegg.

I tillegg til beredskapsøvelsene har Peab fokusert på generelt sikkerhetsarbeid i alle aspekter av virksomheten. Dette inkluderte gjennomgang av sikkerhetsprosedyrer, Sikker Jobb Analyse, opplæring og bevisstgjøring blant alle ansatte.

Peab er stolt over å ha gjennomført en vellykket Arbeidsmiljøuke og ser frem til å fortsette arbeidet med å skape en trygg arbeidsplass for alle ansatte.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring