Foto: Hundven Clements Photography
Publisert
29.sep.2021

Åpning av Atrå ungdomsskole og samfunnshus

Atrå skole er en liten skole med store ambisjoner for framtiden. 15.september klippet ordføreren i Tinn snoren for den nye ungdomsskolen, som han selv omtalte som «Et bygg for framtiden, til framtiden, levert før tiden. Og på budsjett!»

Den nye skolen huser om lag 50 elever på sine 1900 kvadratmeter. Bygget er koblet sammen med den eksisterende barneskolen med en gangbro, og på denne måten fremstår skoleanlegget som en integrert 1.-10. klasseskole. I tillegg skal deler av nybygget benyttes som kulturskole og samfunnshus. Slik vil bygget kunne brukes til glede for lokalmiljøet, også utover skolens åpningstider.

Foto: Hundven Clements Photography

Tinn kommune hadde miljøambisjoner om et bærekraftig bygg med fokus på smarte energiløsninger og klimavennlige materialer i prosjektet. Bygget et utført i massivtre, og har en klimagassreduksjon på over 40% ifht referansebygg.

Tett på naturen

Friluftsliv og naturglede har en sentral plass i Tinnbygdene, og skolen har lange tradisjoner for å implementere dette i skolehverdagen. Det har vært et sentralt grep å videreføre dette i arkitekturen. Skolens beliggenhet byr på vakker utsikt fra uteområdene, men også fra oppholdsrommene gjennom store vinduer mot fjord og fjell. Glassflater og lysgårder gir gode lysforhold og mye synlig massivtre skaper et godt undervisningsmiljø.

Interiørets fargepalett er inspirert av lokal tradisjon og rosesømmen til Tinnbunaden. Da det var fokus på gjenbruk i prosjektet, ble en stor andel møbler tatt med fra den tidligere skolen.

Vakker natur og lokale tradisjoner har inspirert teamet som har jobbet med prosjektet, og brukerens medvirkning har stått sentralt gjennom hele prosessen.

Vi har jobbet mer med brukermedvirkning i dette prosjektet enn vi vanligvis gjør, sier prosjektleder og arkitekt Markus Baumann i LINK Arkitektur. En fordel ved mindre prosjekter, er å være tett på. Det har vært viktig for oss å lytte til oppdragsgiver og brukerne i utformingen av bygget, som vi håper gjenspeiles i resultatet.

I prosjektet har LINK Arkitektur hatt ansvar for arkitektur, landskapsarkitektur, interiør og som ansvarlig søker.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring