Foto: Adapteo
Publisert: 20.09.2023 

Adapteos modulbygg løser plassutfordringer på sykehuset Østfold

Sykehuset Østfold på Kalnes har for lite plass. Et nytt bygg fra Adapteo har gitt sårt tiltrengt plass blant annet for de ansatte på ortopedisk avdeling.

– Vi har satt opp et bygg på cirka 800 kvadratmeter, bestående av 44 såkalte C90-moduler. Disse holder Tek 17-standard med strenge krav til blant annet isolasjon og brannsikkehet, sier prosjektleder hos Adapteo, Stig Arne Lerfald.

Inne i bygget finnes blant annet kontorer og møterom. Løsningen har vært med på å frigjøre plass til flere pasienter der ortopedisk avdeling holder til i hovedbygget.

Sluse for enkel adkomst

– Vi trenger stadig mer plass og midlertidige bygg løser utfordringene for oss på Kalnes, inntil vi får mer permanente løsninger på plass. Samarbeidet med Adapteo har vært en positiv erfaring og vi er godt fornøye med bygget, sier eiendomsforvalter ved sykehuset Østfold, Espen André Andersen.

Prosjektlederen i Adapteo forteller at det var en utfordring å få bygget en sluse mellom hovedbygget på sykehuset og den nye modulbygget.

– Slusen gjør at det er enkel tilgang til modulbygget for de ansatte, og vi er stolte av at vi klarte å løse denne utfordringen. Vi har også løst utfordringer rundt tilkobling av bygget til sykehusets egne anlegg for fjernvarme, kjøling, vann og ekomåling, sier Stig Arne Lerfald og skryter av et meget godt samarbeid med teknisk avdeling ved sykehuset.

Behovene endrer seg raskt

Sykehuset Østfold sto ferdig i 2015 og er en av det tidligere fylkets aller største arbeidsplasser med rundt 5000 ansatte. Antall pasienter har økt kraftig grunnet blant annet en økende og stadig eldre befolkning i området. I fremtiden må trolig sykehuset utvide arealet med hele 20 000 kvadratmeter bygningsmasse.

Adapteo tilbyr både fleksible bygg og fleksible løsninger rundt leie eller kjøp. Selskapet opplever nye bruksområder og lengre brukertid på modulbygg som leies ut til private og offentlige brukere. For sykehuset i Østfold er leietiden i utgangspunktet på sju år.

– Fleksible samfunn trenger fleksible løsninger. Behovene våre endrer seg raskere enn tidligere, noe sykehuset i Østfold er et godt eksempel på. Det er bærekraftig og samfunnsøkonomisk klokt å planlegge for gjenbruk og endringer, sier daglig leder Brian Phillips i Adapteo i Norge.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring