Foto: ELOP
Publisert
13.aug.2020

3D-skanner benyttet på første kommersielle oppdrag i Norge – bekrefter potensialet i teknologien

ELOP har nylig gjennomført sitt første kommersielle oppdrag på et større boligprosjekt i Oslo. I samarbeid med det svenske selskapet Invator AB, som har spesialisert seg på inspeksjoner av betongkonstruksjoner, ble ELOPs betongskanner benyttet for å inspisere betongkonstruksjonene.

Som et ledd i kvalitetssikring av deres byggearbeid, ønsket entreprenøren å inspisere nærmere 3000 kvadratmeter inner-og yttervegger for å verifisere sluttkvalitet. Særskilt ønsket man å sjekke for eventuelle manglende fylling og hulrom i betongen. Cobri-skanneren ble benyttet for å identifisere detaljert tilstand der det var usikkert om konstruksjonen var i tråd med spesifikasjon.

– Det ville ikke vært mulig for oss å foreta en såpass omfattende inspeksjon innenfor gitte tidsrammer uten bruk av Cobri-skanneren. Med sanntid 3D-visualisering av betongens innside, gir Cobri en innsikt som ingen andre instrumenter vi kjenner til kan gi, forteller Björn Täljsten, partner i Invator AB og Professor LTU Byggkonstruksjon med forskning innen tilstandsvurdering og forsterkning av betongkonstruksjoner.

Foto: ELOP

Prosjektet viser at Cobri kan brukes i flere deler av verdikjeden for bygg og anlegg. Med dette prosjektet viser man ikke bare Cobris verdi innen inspeksjon og verifikasjon av eldre infrastruktur, men også for nybygg representerer den teknologiske løsningen fra ELOP stor verdi for kunden. Foreløpig opererer ELOP med en prototype versjon av skanneren, produktet vil bli kommersielt tilgjengelig mot slutten av året.

– Ved å benytte Cobri til å verifisere tilstanden i betongkonstruksjonen, fikk vi svar på de spørsmålene vi hadde. Tidligere har det ikke latt seg gjøre å kontrollere konstruksjoner på denne måten uten å gjøre større inngrep i konstruksjonen. Vår teknologi har bidratt til at prosjektet har unngått betydelige ekstrakostnader og potensielle forsinkelser, forteller administrerende direktør i ELOP, Kjersti Kanne

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring