Illustrasjon: ​Arkitema Architects
Emner
Publisert
19.jun.2020

​Arkitema Architects er HENTs arkitekt for bygging av nytt sykehus i Narvik

HENT har valgt Arkitema som arkitekt, interiørarkitekt og landskapsarkitekt til gjennomføringen av Nye UNN Narvik sykehus og det nye helsehuset som skal bygges i Narvik kommune. Arkitema har vært arkitekt gjennom alle tidligfasene, i samarbeid med rådgiverne Norconsult og Rambøll.

Universitetssykehuset Nord-Norge Helseforetak (UNN HF) skal samle tilbudet innen fysisk og psykisk helse og rusbehandling i Narvik i ett felles bygg. Nye UNN Narvik er lokalisert på Furumoen i Narvik. Visjonen for anlegget er å utvikle et helhetlig og unikt helsetilbud til Narviks befolkning. Sykehuset er det første i Norge som fullintegrerer både somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling. Helse Nord v/UNN og Narvik kommune samarbeider i tillegg om å realisere både sykehus og helsehus i tett tilknytning til det eksisterende sykehjemmet. HENT, Arkitema og rådgivergruppen har også gjennomført forprosjektet for helsehuset.

Nye UNN Narvik sykehus skal sikre bedre kvalitet på helsetjenestene, økt pasientsikkerhet, lengre åpningstider og kortere ventetid. Arealet skal tilrettelegge for god flyt, god logistikk og gode arbeidsprosesser.

Ledende innen sykehusplanlegging

HENT er totalentreprenør for byggingen av det nye sykehuset og helsehuset. Arkitema er valgt som arkitekt innen fagene arkitektur inklusive landskaps- og interiørarkitektur, både for oppføringen av det nye sykehuset og det nye helsehuset. I tillegg er Norconsult med Rambøll som underleverandør valgt som rådgivergruppe (tekniske fag) sammen med Arcon (byggteknikk) i gjennomføringsfasen.

I prosjektet drar man nytte av de mange og komplekse sykehusprosjektene Arkitema har gjennomført, der samspill, digitalisering og prosjektoptimalisering har stått sentralt. Arkitema Architects er en av landets ledende arkitektfirma innenfor sykehusplanlegging, og har deltatt i mange av de største gjennomførte sykehusprosjektene i Norden de siste årene. Arkitema tilfører prosjektene verdi gjennom å utvikle funksjonelle og bærekraftige sykehus av høy arkitektonisk kvalitet, basert på omfattende sykehuskompetanse. Med gjennomføringen av dette prosjektet styrkes Arkitemas posisjon i markedet ytterligere.

– Vi er stolte over å kunne bidra til at Narvik får sitt etterlengtede nye sykehus. Kvaliteten på helsetjenestene i landsdelen vil bli styrket, og samlingen av helsetjenester i både spesialist- og primærhelsetjenesten gir Narvik et unikt helsetilbud, samlet på ett sted. Vi ser frem til å videreføre det gode samarbeidet med HENT, UNN, Sykehusbygg og våre samarbeidspartnere i prosjekteringsgruppen, sier partner og forretningsområdesjef for helsebygg i Norge, Anne Guri Grimsby.

Ferdigstilles i 2024

Det nye sykehuset i Narvik vil ha et samlet areal på ca. 27 000 kvm, og skal dekke et lokalsykehusområde på omtrent 29 000 innbyggere i Nordre Nordland og Sør-Troms samt tilby tjenester til Universitetssykehuset Nord-Norges totale opptaksområde på 190 000 innbyggere.

Byggestart var mai 2020, og sykehuset skal etter planen ferdigstilles våren 2024.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring