Sivilingeniør/ingeniør bygningsfysikk

Er du engasjert, kunnskapsrik og har bred erfaring innen bygningsfysikk? Hos oss vil du få meningsfulle oppgaver og utfordringer!

Norconsults kontor i Tromsø utfører tverrfaglige arkitekt- og ingeniørtjenester innenfor bygg- og eiendom, plan, VA og miljø. Vi er nå 50 medarbeidere. Kontoret har en god blanding av medarbeidere med både yngre fagpersoner og personer med lang og bred erfaring. Vi tilbyr også spisskompetanse innenfor flere sentrale fagfelt.

Stillingen vil være utfordrende og utviklende for rett person. Samarbeid på tvers av fagområder og mellom kontorer innen firmaet vil være en vesentlig del av hverdagen. Norconsult har både regionale og landsdekkende faglige nettverk.

Norconsults har vid geografisk tilstedeværelse. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo. I tillegg har vi over 60 lokale kontorer i Norge og en del lokale virksomheter og prosjektkontorer rundt om i verden.

Nå søker vi en erfaren bygningsfysiker med god innsikt og forståelse av bygningsfysikk.

Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • Utarbeide bygningsfysiske premisser
 • Gjennomgang og kvalitetssikring av detaljtegninger
 • Energiberegninger og isolasjonstykkelser
 • Kuldebroberegninger og kondensrisiko
 • Radonvurderinger
 • Skadesaker/tilstandsvurderinger
 • Uavhengig kontroll av bygningsfysisk prosjektering og utførelse
 • Kvalitetssikring av våtrom
 • Løpende rådgivning angående fuktsikring, lufttetthet, materialvalg, varmeisolering, bestandighet m.m.
 • Vurderinger tilknyttet BREEAM
 • Vurderinger av LCC/LCA

For oss er det viktig at du:

 • Helst har flere års relevant arbeidserfaring innen bygningsfysiske problemstillinger, eksempelvis som prosjekterende bygningsfysikker, energirådgiver eller lignende
 • Har universitetsutdanning/høyskoleutdanning
 • Har et genuint ønske om å arbeide og videreutvikle deg innenfor fagområdet bygningsfysikk
 • Er målrettet, resultat- og kundeorientert
 • Har gode analytiske evner
 • Har gode evner til å samarbeide og relasjonsbygging
 • Er kreativ og løsningsfokusert
 • Har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Hos oss får du:

 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag
 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger
 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi
 • Fleksibel arbeidstid
 • Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat
 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift
 • Konkurransedyktige lønns- og ansettelsesbetingelser
 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.

Innsendelse av søknad:

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søknader som vil bli behandlet.

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 4 600 medarbeidere som er stasjonert på 118 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.