SHA RÅDGIVER

Ved vårt kontor i Oslo søker vi nå rådgivende ingeniører innen sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA). COWI er et internasjonalt rådgivende ingeniørselskap med rundt 1300 medarbeidere i Norge. Vi samarbeider tett på tvers av fagmiljøene i COWI, noe som bidrar til å gjøre oss bransjeledende innen SHA og Miljørådgivning. COWIs divisjon for Vann og miljø har de siste årene hatt stor vekst, og avdeling Miljø består av over 80 dedikerte SHA og miljørådgivere som jobber over hele landet. Vi koples inn på mange og svært varierte prosjekter hvor vi bidrar med vår spisskompetanse innen SHA.
Seksjonen vår i Oslo består i dag av 30 medarbeidere med stor bredde i kompetansen innen SHA og miljø. Vi har et trygt og godt arbeidsmiljø, og vi samarbeider ofte med øvrige seksjoner på kontoret, både faglig og sosialt.
COWI vinner stadig store og små prosjekter der vi er SHA-rådgivere; for eksempel sykehus- og helsebygg, flyplassutbygginger, skoler, kontor- og næringsbygg, vann- og avløp, bane og vei. Med et stort spenn i prosjekter, både i størrelse, kompleksitet og faglig innhold, får du jobbe med spennende og utfordrende oppgaver sammen med andre dyktige kollegaer. I den anledning ønsker vi å styrke vårt team i Oslo.

DU FÅR EN SENTRAL ROLLE OG MULIGHETEN TIL Å UTVIKLE DIN KOMPETANSE
I denne stillingen blir du en del av vårt team av eksperter innen SHA, og du arbeider i tett samarbeid med kollegaer på miljøavdelingen samt kollegaer i andre avdelinger på tvers i COWI.
Til daglig vil du utføre følgende arbeidsoppgaver:

 • SHA rådgivning i større og mindre prosjekter
 • Utarbeide risikovurderinger og SHA-planer
 • Sikre oppfyllelse av krav knyttet til rollene Koordinator Prosjektering (KP) og Koordinator Utførelse (KU) ihht byggherreforskrift
 • Påse at lover og regler for SHA/HMS etterfølges
 • Bidrag til SHA nettverk ved jevnlig møter både i Norge og Skandinavia
 • Tilbudsarbeid og kundekontakt
 • Prosjektledelse hvis ønskelig

I COWI får du en unik mulighet til å lære av de beste og utvikle potensialet, og du får delta i utformingen av fremtidens samfunn. Sammen med din nærmeste leder legger du opp en plan for din egen utvikling, og du får mulighet fra dag til dag til å bygge opp din ekspertise.

DU ER INITIATIVRIK OG GOD TIL Å SKAPE RELASJONER
Vi søker etter deg med minimum 3 års høyere utdannelse (bachelor/master, ing/siv.ing eller tilsvarende) innen bygg og anlegg med stor interesse for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Erfaring innen Olje og gass er også av interesse. Du skal ha gått koordinatorskolen og ha god kunnskap og erfaring i bruk av byggherreforskriften.
For å lykkes i denne rollen er det viktig at du er en lagspiller med gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter, samt evner å se de gode løsningene.
I tillegg kan du gjenkjenne deg i flere av følgende utsagn:

 • Du ønsker å utvikle deg og bidra til faglig kompetanseheving innenfor SHA
 • Du er systematisk, strukturert, selvgående og initiativrik
 • Du god til å skaffe oppdrag og fullføre prosjekter
 • Du trives både inne på kontoret og ute på bygge- og anleggsplass
 • Du trives med en høy grad av frihet under ansvar
 • Du er god på digitale flater/modeller
 • Du har gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner på norsk
 • Du har førerkort klasse B

COWI SOM ARBEIDSPLASS
COWI tilbyr en dynamisk og spennende arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter. Vi har et sterkt og tverrfaglig fagmiljø som setter høye krav til kompetanse og faglig integritet.

 • Hos oss får du i stor grad påvirke egne arbeidsoppgaver og prosjekter.
 • Hos oss får du gode muligheter til kompetanseheving og egenutvikling gjennom prosjekter, kurs og mentorordninger, samt en personlig oppfølgingsplan, årlige medarbeidersamtaler og hyppige milepælsamtaler. Der er også muligheter for internasjonalt arbeid hvis ønskelig.
 • Arbeidsmiljø er viktig for oss - vi stiller opp for hverandre, er rause og støtter hverandre. Vi har et godt arbeidsmiljø som vi verdsetter høyt, noe som også gjenspeiles i medarbeiderundersøkelser.
 • Ledelse og ledelsestrening er et av COWIs fire satsingsområder. Vi jobber derfor systematisk med å utvikle lederferdigheter hos linjeledere og prosjektledere, slik at hver enkelt medarbeider skal oppleve sine ledere som en positiv drivkraft til eget engasjement, utvikling og prestasjoner.
 • Vi har faglige nettverk, bedriftsidrettslag og et «Ung i COWI»-nettverk.
 • Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger.

HAR DU SPØRSMÅL?
Vi ser frem til å motta din søknad så snart som mulig – vi vurderer søknader fortløpende.
Dersom du ønsker mer informasjon om stillingen er du velkommen til å kontakte:
Anne Sofie Pram, Seksjonsleder Miljø Oslo, Tlf: 911 138 90
eller
Vibeke Nossum, Prosjektsjef, Tlf: 951 54 182
Grunnet GDPR aksepterer vi kun søknader som lastes opp på vår rekrutteringsportal, og ikke via e-post. Skulle du ha spørsmål eller ønske ytterligere informasjon om stillingen, må du ikke nøle med å ta kontakt.