Seniorrådgiver strategi og forretningsutvikling

Strategi og Forretningsutvikling er Skanska Norges interne strategirådgivnings- og analysemiljø med ansvar blant annet for gjennomføring av selskapets strategiprosesser, porteføljestyring og prosjektledelse av strategiske utviklings- og endringsprosjekter, samt utarbeidelse av analyser og annet beslutningsunderlag for virksomhetsledelsen.

Som seniorrådgiver innen strategi og forretningsutvikling vil du få muligheten til å jobbe med et bredt spekter av prosjekter for en av Norges mest lønnsomme entreprenører. Du vil bistå med å utvikle strategier for våre forretningsområder, jobbet med utviklings- og effektiviseringsinitiativer, analyse av markedsomgivelser- og muligheter, utarbeide business case og mye mer. Som seniorrådgiver vil din rolle i slike prosjekter typisk være å definere og lede prosjektene i tett samarbeid med konsernledelsen og ledelsen av våre forretningsområder.

Skanska investerer også betydelig i utviklingen av selskapet og vi har en bred portefølje av FOU-prosjekter som gjennomføres i samarbeid med sentrale aktører i bransjen, strategiske teknologiinvesteringer og interne utviklingsprosjekter.

Strategi og Forretningsutvikling er en del av forretningsområdet Teknologi, Innovasjon og Grønn Forretningsutvikling. Forretningsområdet har det overordnede ansvaret for våre utviklingsaktiviteter, samt Skanskas fokus på bærekraft og miljø.

Seniorrådgiver strategi og forretningsutvikling

Vi tilbyr:

 • Muligheten til å jobbe med sentrale forretningsspørsmål i tett samarbeid med konsernledelsen
 • Et sterkt fagmiljø med store muligheter for personlig utvikling
 • Muligheter for å jobbe på tvers av landegrenser i et internasjonalt firma
 • Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger og mulighet for medeierskap gjennom vårt aksjeprogram

Ditt ansvar:

 • Du vil bli helt sentral i implementeringen av selskapets strategi
 • Du vil være med å sette agenda for selskapets fremtidige posisjonering
 • Du vil jobbe tett opp mot konsernledelsen og ledelsen av våre forretningsområder, og bli ansvarlig for å definere, gjennomføre og koordinere utviklingsprosjekter og endringsinitiativ i Skanska-konsernet

Dine kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdanning
 • 3-6 års erfaring, gjerne fra konsulentvirksomhet innen strategi og ledelse eller forretningsutvikling fra større virksomhet
 • Erfaring med prosjekter i tverrsnittet forretningsutvikling, strategi og digitalisering
 • Erfaring fra endringsledelse og transformasjonsprogrammer
 • Må ha gode ferdigheter som prosessleder samt jobbet med strategi- og forretningsutviklingsarbeid

Dine egenskaper:

 • Du trives med å jobbe selvstendig og strukturert, både på strategisk og operativt nivå
 • Du evner til å omsette ideer til forretning – du har et kommersielt mindset
 • Du evner til å skape resultater i samarbeid med andre
 • Du er energisk, engasjerende, samt dyktig til å presentere og kommunisere informasjon
 • Du er analytisk, systematisk og motiveres av tydelig målbare resultater
 • Tydelig interesse for innovasjon og utviklingsarbeid og du innehar evnen til å drive gjennom forbedringsarbeid på tvers av fagområder
 • Du må kunne identifisere deg med Skanskas verdigrunnlag

Stillingen rapporterer til direktør for strategi og forretningsutvikling, Jan Erlend Innselset.

Kontorsted er Sundtkvartalet på Nedre Grünerløkka i Oslo.