RÅDGIVER KULTURBYGG, OSLO - COWI

Er du en rådgiver med kompetanse innen utvikling og drift av kulturbygg og kulturforvaltning? COWI har opprettet en egen tverrfaglig gruppe med fokus på kulturbygg, slik at vi kan levere morgendagens løsninger til kunden, brukerne og samfunnet. Er du klar for nye utfordringer? 

BLI DEL AV VÅRT FAGMILJØ MED RÅDGIVERE I VERDENSKLASSE
Kulturhus er svært komplekse og krevende bygg både kulturfaglig og teknisk. Kravene til blant annet romakustikk, lydisolasjon, brann/rømning, logistikk og spesialfunksjoner som sceneteknikk, lyd, lys og bilde m.m. gir helt spesielle utfordringer som krever erfaring og kompetanse på området. Som en av de første i bransjen satser vi nå på å utvikle et fagmiljø med spisskompetanse innen kulturbygg.

I denne stillingen vil du være rådgiver for kommuner og andre kunder i utvikling av kulturbygg. Sammen med våre andre erfarne rådgivere innen bygg og tekniske fag vil du jobbe på prosjekter helt fra forstudier og mulighetsstudier til ferdige rom- og funksjonsprogram til detaljprosjektering og ferdige bygg. Typiske arbeidsoppgaver vil kunne være:

 • byggherrerådgivning
 • plan for kulturbygg i en kommune
 • utvikling av rom og funksjonsprogram med gode brukerprosesser
 • forstudie/mulighetsstudie for utvikling av nytt eller eksisterende kulturhus inkl. lede gode brukerprosesser for innholdsutvikling for bl.a. bibliotek, kulturskole og formidlingsarenaer.
 • medvirke til gode funksjonelle løsninger i dialog med arkitekt, prosjekteringsgruppe og brukere
 • planlegging og utvikling av drift av kulturhus
 • prosjektledelse

I COWI er vi verdensledende innen flere av våre fagmiljøer, og med over 1200 ansatte i Norge og 7300 på verdensbasis vil du hos oss finne gode muligheter til å jobbe med spennende og faglig utfordrende oppgaver sammen med andre dyktige kollegaer.

DU ER SELVSTENDIG, STRUKTURERT OG EVNER Å SKAPE GODE RELASJONER 
Vi er på jakt etter deg som har følgende kvalifikasjoner:

 • Kulturfaglig utdannelse innen kulturforvaltning, kulturproduksjon eller kulturformidling. Du kan også ha bakgrunn som ingeniør eller arkitekt.
 • Erfaring med lederoppgaver fra kommunesektoren, inkludert utvikling og/eller drift av kulturbygg.
 • Evner å lede gode prosesser med oppdragsgivere og brukere av kulturbygg.
 • Erfaring som byggherrerådgiver eller prosjektleder i byggeprosesser.

I tillegg kan du gjenkjenne deg i flere av følgende utsagn:

 • Du har gode kommunikasjonsevner på norsk, kan inspirere og engasjere samtidig som du er lyttende
 • Du har solid kommersiell og strategisk forståelse
 • Du har innsikt i og nettverk innen kultursektoren og kulturformidling.
 • Du har gjerne også noe kompetanse i kulturproduksjon og tekniske behov for dette.

COWI SOM ARBEIDSPLASS
COWI tilbyr en dynamisk og spennende arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter. Vi har et sterkt og tverrfaglig fagmiljø som setter høye krav til kompetanse og faglig integritet.

 • Hos oss får du i stor grad påvirke egne arbeidsoppgaver og prosjekter.
 • Hos oss får du gode muligheter til kompetanseheving og egenutvikling gjennom prosjekter, kurs og mentorordninger.
 • Arbeidsmiljø er viktig for oss, vi stiller opp for hverandre, er rause og støtter hverandre. Vi har et godt arbeidsmiljø som vi verdsetter høyt, noe som også gjenspeiles i medarbeiderundersøkelser.
 • Ledelse og ledelsestrening er et av COWIs fire satsingsområder. Vi jobber derfor systematisk med å utvikle lederferdigheter hos linjeledere og prosjektledere, slik at hver enkelt medarbeider skal oppleve sine ledere som en positiv drivkraft til eget engasjement, utvikling og prestasjoner.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger.