RÅDGIVER ITB

Vil du jobbe med Norges mest komplekse prestisjeprosjekter? De neste årene jobber vi sammen med bransjens mest ambisiøse byggherrer, entreprenører og rådgivere på prosjekter som Regjeringskvartalet, Fornebubanen, Oslo havn og fremtidens sykehus landet rundt. Vi søker nå en sivilingeniør eller ingeniør innen ITB til vår avdeling for Bygninger i Bergen.

BLI EN DEL AV ET LEDENDE FAGMILJØ MED ET TVERRFAGLIG GRENSESNITT
COWI har et av Norges største og ledende fagmiljø, med 120 dyktige ingeniører i Bergen og 1300 samlet i COWI Norge. Vi vektlegger faglig kvalitet, godt samarbeid, fleksibilitet og evne til å dele kunnskap med hverandre høyt. Hos oss får du bruke og utvikle din fagkompetanse med varierte oppdrag innen helsebygg, flyplasser, datasenter, undervisningsbygg, næringsbygg, industrianlegg, høyspenningsanlegg og samferdsel.

Du vil ha tilhørighet i seksjon for prosjektledelse og prosjektutvikling. Som en del av vårt team vil du få en betydningsfull rolle i arbeid med grensesnitt sammen med andre fagspesialister. Med et stort spenn i prosjekter både i størrelse og faglig innhold vil du hos oss finne gode muligheter til å jobbe med spennende og faglig utfordrende oppgaver sammen med andre dyktige kollegaer.

DU SPILLER EN NØKKELROLLE I PROSJEKTERINGSFASEN OG IDRIFTSETTINGSFASEN
Som ITB-rådgiver/ansvarlig får du en svært viktig koordinerende rolle gjennom alle faser av byggeprosessen, gjennom prosjekteringsfase og installasjonsfase, til idriftsetting og testing, og videre i prøvedriftsperiode.
Din kompetanse er spesielt avgjørende for systematisk ferdigstillelse i prosjekter, spesifikt i arbeidet med å kartlegge grensesnitt, planlegge sluttfasen av prosjekter, og utarbeide testplaner. Du vil være en faglig ressursstøtte til prosjektleder, og koordinerer ITB-arbeid mellom byggherre, rådgiver og entreprenør. Du blir også ansvarlig for at det i samarbeid i prosjekter utarbeides overordnede funksjonsbeskrivelser, prosedyrer og planer for testing, og sikre at de tekniske løsninger tilfredsstiller prosjektets krav til funksjonalitet.

DU BEVARER OVERBLIKKET OG DELER KUNNSKAP 
Vi er på jakt etter deg som er opptatt av kvalitet i leveranser, jobber strukturert, har et tverrfaglig tankesett, kommuniserer godt, og er løsningsorientert. Du trives med ansvar, og er en pådriver for samarbeid, høy kvalitet, og faglig utvikling. Vi forutsetter at du har høyere teknisk utdannelse, med minimum en bachelorgrad og 5 års erfaring med arbeid i tverrfaglige prosjekter. Faglig bakgrunn innen et eller flere av fagområdene automasjon, elektro, VVS, prosess- og styresystemer er en fordel.

I tillegg kan du gjenkjenne deg i flere av følgende utsagn:

  • Du har god prosessforståelse av styresystemer, automasjon, VVS og elektrotekniske løsninger.
  • Du har tverrfaglig kjennskap til tekniske installasjoner i bygninger, avhengigheter og typiske grensesnitt mellom dem.
  • Du har god forståelse for byggeprosessen og de ulike aktørenes roller.
  • Du har erfaring med systematisk ferdigstillelse og bakover-planlegging.
  • Du er proaktiv ovenfor kunder, prosjektledelse og kollegaer.
  • Du har gode kommunikasjonsferdigheter og snakker og skriver norsk flytende.