PROSJEKTSJEF BYGNINGER

Email
Kopier link
Del med

Vil du ha en nøkkelrolle innen våre spennende og tverrfaglige prosjekter til avdeling Bygninger? Er du klar for å håndtere resultatansvar og ivareta markedsfokus for vår industriportefølje? Vil du være en positiv bidragsyter til vårt lederteam?

Hos oss i COWI Fredrikstad, som teller nærmere 230 ansatte, vil du bli inkludert i en ledergruppe av 10 dyktige fagpersoner innen Bygninger. Som del av ledergruppen vil du kunne øve innflytelse på avdelingens forretningsvirksomhet og prosjektgjennomføring.

I rollen som Prosjektsjef vil du få et spesifikt porteføljeansvar for prosjekter som for det meste er basert i Sørøst Norge. Rollen innebærer at du blir prosjekteier og følger opp våre prosjektledere av leveransene. I hverdagen er du en viktig støttespiller og coach for prosjektlederne, i tillegg til å være en sentral samarbeidspartner for vårt markedsteam. Det er ønskelig at du utvikler våre kunderelasjoner med større gjentagende kunder gjennom god kvalitet i både tilbudsarbeid, prosjektgjennomføring og mersalg.

Ditt ansvar vil omfatte:

 • Utvikle porteføljen i tråd med COWIs strategi Future Now
 • Porteføljeledelse med resultatansvar
 • Som prosjektsjef vil du inngå i avdelingens lederteam og bidra til utviklingen av avdelingen utover din portefølje
 • Prosjektledelse av egne prosjekter
 • Forretningsutvikling innenfor porteføljen eller bransjesegmentet i Norge
 • Ledelse av markeds- og tilbudsarbeid
 • Utvikling av gode relasjoner og partnerskap i det norske og skandinaviske markedet

Din kompetanse. Vårt team. Sammen utformer vi fremtiden.
Vi er på jakt etter deg som vil være med å forme, bygge videre og utvikle vårt fagmiljø. Du liker komplekse, faglige problemstillinger, synes det er spennende å jobbe sammen med andre og har lyst til å bidra til vårt inkluderende arbeidsmiljø. Vi verdsetter ansatte som kan forstå kundens perspektiver, og som er dedikert til å finne de gode helhetlige og tekniske løsningene.

Du er god til å skape relasjoner, bygge nettverk og skape de gode prosjektmulighetene for COWI. For å lykkes og trives i denne stillingen har du egen drivkraft og engasjement. Du drives av å skape resultater gjennom tydelig og inkluderende ledelse – og er kjent med kreative prosesser, som innebærer utforskning, prøving og feiling. Videre evner du å jobbe selvstendig og i team. Og ikke minst faller det deg naturlig å bidra til et godt sosialt og faglig miljø!

Videre tror vi du har:

 • Høyere teknisk utdannelse, minimum bachelor nivå
 • Minst 10 års relevant erfaring, for eksempel som prosjektleder, linjeleder eller lignende funksjoner, gjerne fra rådgivnings- eller entreprenørvirksomhet. Erfaring fra byggherresiden er også svært interessant
 • Kommersiell teft og forståelse
 • Hvis du har god forståelse for komplekse prosjekter, kontrakt/avtaleoppfølging, og har kommersielt fokus, så er det klare pluss.

COWI har kunder og prosjekter som kan kreve sikkerhetsklarering på ulike nivåer. Det kan derfor være krav om sikkerhetsklarering i noen prosjekter/stillinger.

Mer enn en arbeidsplass
I COWI jobber vi sammen med kundene våre for å skape en bærekraftig verden som er god å leve i. Det gjør vi ved å bruke både kunnskap og nysgjerrighet, og noen ganger også mot, for å skape løsningene verden trenger i dag for å få en bedre morgendag. Derfor sier vi nei til prosjekter knyttet til fossil energi og har et mål om at 100% av omsetningen vår skal komme fra prosjekter som er med å flytte verden i en bærekraftig retning.

Vi setter pris på mangfold og utviklingsmuligheter og ønsker et miljø der alle føler tilhørighet og har det gøy sammen. Det får frem det beste i deg, både på jobb og hjemme.

Vi holder hovedsakelig til i Skandinavia, Storbritannia, Nord-Amerika og India, og per i dag er vi 7,300 kolleger med kompetanse innen teknologi, arkitektur, energi og miljø.

I tillegg tilbyr vi:

 • Muligheten til å bygge opp din kompetanse med spennende prosjekter
 • Gode muligheter til egenutvikling gjennom personlig utviklingsplan, COWI Academy og mentorordningen COWI Connect
 • Nasjonalt og internasjonalt samarbeid på tvers av organisasjon og fagfelt. Vi har ca. 70 ulike faglige nettverk i COWI
 • Et aktivt bedriftslag, lønningstreff og bedriftshytter
 • Fleksibel arbeidstid med hjemmekontorordning, fem ukers ferie og fri mellom jul og nyttår
 • Sist, men ikke minst, et godt arbeidsmiljø.  Det er viktig for oss å være rause og stille opp for hverandre, noe som også gjenspeiles i trivsel- og medarbeiderundersøkelser

Har du flere spørsmål?
Da er du velkommen til å ta kontakt med avdelingsleder Jon Anders Grindahl på telefon +47 957 73 193 eller [email protected]. Vi kaller inn søkere fortløpende.

Vi tror på like muligheter
Vi tror på like muligheter for alle ansatte og arbeidssøkere. Ingen skal oppleve å bli diskriminert på bakgrunn av kjønn, kjønnsidentitet eller uttrykk, etnisitet, seksuell legning, religion eller annen tro, livssituasjon, funksjonsnedsettelse eller alder.