Kalkulasjonsansvarlig

Email
Kopier link
Del med

Skanska er et av verdens ledende entreprenørselskap innen store komplekse prosjekter og prosjektutvikling av kommersielle bygg og infrastruktur, boliger, og offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Konsernet har i dag ca 32.000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA.

Kalkulasjonsansvarlige

Bli med inn i fremtidens byggebransje!

Vår oppdragsmengde øker, og i den forbindelse søker vi motiverte kalkulasjonsansvarlige både til Region Oslo og til Region Øst på Vinterbro. Du blir en del av våre kompetente team innen kalkulasjon, tilbud og innkjøp og en viktig del i tidligfase av våre prosjekter. Hvorvidt man går rett inn i rollen som kalkulasjonsansvarlig, eller begynner som kalkulatør, vil avhenge av erfaringen til den enkelte kandidat og diskuteres i rekrutteringsprosessen.

Hverdagen din i korte trekk:

 • Etablering av kalkylestruktur i henhold til WBS
 • Planlegging og organisering av kalkylearbeidet ved å gjennomføre oppstartmøte- og statusmøter for kalkulasjon
 • Mengdeuttak og utarbeidelse av prisbærende poster i kalkylen for totalentreprisetilbud
 • Estimering og budsjettering
 • Kontroll av mottatt kalkulasjonsgrunnlag
 • Kalkulasjon rigg og drift samt egenproduksjon
 • Evaluering av UE og leveranser inkludert Skanskas kostnader og grensesnitt mot andre fag
 • Evaluering av prosjekteringskostnader –arkitekt og rådgivere i gjennomføringsfasen
 • Kvalitetssikring av mengder, priser og grensesnitt mellom de ulike fagene
 • Deltagelse i samspillsprosjekter og utviklingsprosesser med «design to cost»

Kvalifikasjoner og egenskaper

Vi tror at den riktige kandidaten har erfaring fra entreprenørbransjen og kalkulasjon, gjerne fra produksjon. Du synes det er spennende å sette deg inn i nye systemer, jobbe systematisk med tall og har gjerne erfaring med MAP, Excel, Solibri og/eller G-prog. Med mye detaljer er det avgjørende for kalkulasjonsansvarlig å jobbe ryddig og strukturert. I tillegg verdsettes analytiske og kommersielle egenskaper.

Vi kan tilby

 • Spennende rolle i et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørkonsern
 • Muligheter til personlig og faglig utvikling i en kompetansebedrift
 • Spennende prosjekter, hvor du er med på å bygge landet, sikkert og effektivt
 • Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger og mulighet for medeierskap gjennom vårt aksjeprogram

Vi ser fram til å høre fra deg!

Lurer du på noe, er du velkommen til å ta kontakt med en av våre rådgivere i The Assessment Company, Ole Fredrik Kirkebye på tlf. 918 05 777 eller Sissel Brodtkorb på tlf. 41 22 09 13