#INGENØRD - SENIOR RÅDGIVENDE INGENIØR INNEN BYGGETEKNIKK

Vil du jobbe som senior byggingeniør i et verdensledende rådgivermiljø? Kan du prosjektere komplekse bygg i tverrfaglige prosjekter? Brenner du for å ta del i og være med å utvikle nye bærekraftige byggemetoder? Da kan dette være det neste skrittet i din karriere! 

BLI EN DEL AV VÅR AVDELING BYGNINGER OSLO
COWI er et internasjonalt rådgivende ingeniørselskap med rundt 1200 medarbeidere i Norge. Vi har ett av Norges største og ledende fagmiljø innen byggeteknikk, med over 120 rådgivere innen konstruksjonsteknikk i COWI Norge. Vi vektlegger faglig kvalitet, godt samarbeid, fleksibilitet og evne til å dele kunnskap med hverandre høyt. I COWI har vi et trygt og godt arbeidsmiljø, med gode muligheter både sosialt og faglig.

Seksjonen for byggeteknikk i Oslo består av ca. 25 medarbeidere. Seksjonen har en jevn fordeling både med hensyn til alder og kjønn. Kombinasjonen av høyt faglig nivå, spennende arbeidsoppgaver og generell trivsel blant medarbeiderne bidrar til et godt arbeidsmiljø.

FÅ EN NØKKELROLLE I VÅRT FAGMILJØ I OSLO
Som byggingeniør i COWI får du prosjekteringsoppgaver innenfor bygg og anlegg. Du bidrar aktivt til at COWI opprettholder sin ledende posisjon og vinner flere spennende oppdrag innen bærekraftige, miljøvennlige og energieffektive bygg. Avhengig av din kompetanse og erfaring, vil du også kunne få større ansvar i prosjekter, samt ansvar for å styrke samarbeidet vårt på tvers av roller og geografi.

COWI er ledende innenfor sitt felt fordi vi legger til rette for at medarbeiderne kan jobbe med problemstillinger de brenner for. Sammen med din nærmeste leder legger du opp en plan for din egen utvikling, og du får mulighet fra dag til dag til å bygge opp din ekspertise i lokale så vel som globale oppdrag.

DINE FERDIGHETER. VÅRT TEAM. SAMMEN UTFORMER VI FREMTIDEN 

Dine ferdigheter er nøkkelen til vår suksess. Vi arbeider på tvers av grenser og innen forskjellige fagfelt hvor vi deler kunnskap og bygger opp sterke relasjoner med kunder og kolleger. Du bidrar med din ekspertise samtidig som du får mulighet til å lære av de beste.

 

Vi ser etter en "nørd" som er initiativrik, opptatt av kvalitet, samt interessert i kontinuerlig utvikling av fremtidsrettede løsninger som skaper verdi for kunder, mennesker og samfunn.

Du bør dessuten ha følgende ferdigheter og kompetanse:

 • Høyere teknisk utdannelse innen konstruksjon/byggeteknikk
 • Minimum 10 års relevant erfaring fra rådgivermiljø eller annen kunnskapsbedrift
 • Erfaring med komplekse bygningskonstruksjoner og byggeprosjekter
 • Du har kommersiell forståelse og kan være en solid representant overfor våre kunder
 • Du er nysgjerrig og oppdatert på ny kunnskap innen fagfeltet
 • Du snakker og skriver flytende norsk, også gjerne engelsk

COWI SOM ARBEIDSPLASS 

COWI tilbyr en dynamisk og spennende arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter. Kjennetegnet for mange av våre prosjekter i COWI er at de er flerfaglige, store og av stor samfunnsmessig betydning. Vi har et sterkt og tverrfaglig fagmiljø som setter høye krav til kompetanse og faglig integritet.

 • Hos oss får du i stor grad påvirke egne arbeidsoppgaver og prosjekter.
 • Hos oss får du gode muligheter til kompetanseheving og egenutvikling gjennom prosjekter, kurs og mentorordninger, samt en personlig oppfølgingsplan, årlige medarbeidersamtaler og muligheter for internasjonalt arbeid hvis ønskelig.
 • Arbeidsmiljø er viktig for oss - vi stiller opp for hverandre, er rause og støtter hverandre. Vi har et godt arbeidsmiljø som vi verdsetter høyt, noe som også gjenspeiles i medarbeiderundersøkelser.
 • Ledelse og ledelsestrening er et av COWIs fire satsingsområder. Vi jobber derfor systematisk med å utvikle lederferdigheter hos linjeledere og prosjektledere, slik at hver enkelt medarbeider skal oppleve sine ledere som en positiv drivkraft til eget engasjement, utvikling og prestasjoner.
 • Vi har faglige nettverk, bedriftsidrettslag og et «Ung i COWI»-nettverk.
 • Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger.