#INGENØRD - RÅDGIVER ENERGI OG MILJØ MED FOKUS PÅ BREEAM AP

Vil du være med å prege utviklingen innen bærekraft på spennende prosjekter? Kan du drive BREEAM-arbeidet og finne både strategiske og operative løsninger knyttet til bærekraft? Og har du gode kommunikasjonsevner og motivasjon for faget? Da kan dette være det neste skrittet i din karriere!

BLI EN DEL AV VÅR DIVISJON BYGNINGER
COWI er et internasjonalt rådgivende ingeniørselskap med rundt 1200 medarbeidere i Norge. Vi har kompetanse i verdensklasse og samarbeider tett på tvers av fagmiljøene i COWI for å levere morgendagens løsninger på blant annet sykehus, flyplasser og smarte, miljøvennlige bygg. Uavhengig av hvilket kontor du jobber på, vil du oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø, med gode muligheter både faglig og sosialt. Vi har et raust arbeidsmiljø med fokus på å dele kunnskap og å gjøre hverandre gode.

FOKUS PÅ BÆREKRAFT I PROSJEKTER
I denne stillingen blir du en del av vårt globale team av eksperter, og du arbeider i tett samarbeid med din leder og øvrige kollegaer. Din hovedoppgave i teamet vårt er å bidra med kunnskap innen energi, miljø og bærekraft på byggeprosjektene våre.

Avhengig av din erfaring og kompetanse kan det være aktuelt å jobbe med følgende:

 • BREEAM AP/Revisor
 • ZeroEmissionBuildings
 • Helhetlige energibetraktninger
 • LCC (livssykluskostander)
 • Materialkrav, klimagass/LCA
 • Tverrfaglig prosjektledelse

DINE FERDIGHETER. VÅRT TEAM. SAMMEN UTFORMER VI FREMTIDEN!
Dine ferdigheter er nøkkelen til vår suksess. Vi arbeider på tvers av grenser og innen forskjellige fagfelt hvor vi deler kunnskap og bygger opp sterke relasjoner med kunder og kolleger. Du bidrar med din ekspertise samtidig som du får mulighet til å lære av de beste.

Vi ser etter en "nørd" som bør være innovativ, relasjonsorientert og fremoverlent med en driv og motivasjon for bærekraft.

Du bør dessuten ha følgende ferdigheter og kvalifikasjoner:

 • Du har en bachelor eller master innen for eksempel bygg, energi og miljø eller lignende
 • Du har minimum 3-5 års relevant erfaring fra rådgivermiljø, entreprenør, byggherre eller annen kunnskapsbedrift
 • BREEAM-sertifisering er en fordel, men kan suppleres etter ansettelse
 • Du snakker og skriver flytende norsk og engelsk

COWI SOM ARBEIDSPLASS

COWI tilbyr en dynamisk og spennende arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter. Kjennetegnet for mange av våre prosjekter i COWI er at de er flerfaglige, store og av stor samfunnsmessig betydning. Vi har et sterkt og tverrfaglig fagmiljø som setter høye krav til kompetanse og faglig integritet.

 • Hos oss får du i stor grad påvirke egne arbeidsoppgaver og prosjekter.
 • Hos oss får du gode muligheter til kompetanseheving og egenutvikling gjennom prosjekter, kurs og mentorordninger, samt en personlig oppfølgingsplan, årlige medarbeidersamtaler og muligheter for internasjonalt arbeid hvis ønskelig.
 • Arbeidsmiljø er viktig for oss - vi stiller opp for hverandre, er rause og støtter hverandre. Vi har et godt arbeidsmiljø som vi verdsetter høyt, noe som også gjenspeiles i medarbeiderundersøkelser.
 • Ledelse og ledelsestrening er et av COWIs fire satsingsområder. Vi jobber derfor systematisk med å utvikle lederferdigheter hos linjeledere og prosjektledere, slik at hver enkelt medarbeider skal oppleve sine ledere som en positiv drivkraft til eget engasjement, utvikling og prestasjoner.
 • Vi har faglige nettverk, bedriftsidrettslag og et «Ung i COWI»-nettverk.
 • Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger.