#ELEKTRONØRD - BIM-MODELLØR ELEKTRO

Synes du det er spennende med BIM og mulighetene 3D modellering gir for elektro innen byggeprosjekter? Vi jobber på noen av Norges mest komplekse prosjekter, som Regjeringskvartalet, Storbylegevakten, Nytt Sykehus Drammen, Fornebubanen og mange flere. Vi søker nå BIM modellører elektro som vil være med å styrke vårt BIM-miljø i Oslo, slik at vi kan levere smartere, raskere og med høyere kvalitet for kunden, brukeren og samfunnet.

BLI DEL AV ET SPENNENDE FAGMILJØ PÅ BIM-ELEKTRO OG BYGNINGER

Som BIM modellerer i COWI får du et særlig ansvar for å videreutvikle vår BIM kompetanse og lede BIM arbeidet i større byggeprosjekter. Ditt ansvar blir å sørge for at krav om bruk og leveranser knyttet til BIM, blir ivaretatt i oppdraget. Dette inkluderer blant annet:

 • Modellere i BIM innen elektro
 • Utfør kollisjonskontroller i BIM sammen med andre fagdisipliner
 • Samarbeide med eksterne avdelinger i utlandet for BIM oppgaver (India og Litauen). Det kommuniseres på engelsk i dette samarbeidet
 • Forankre felles arbeidsmetodikk og forståelse av modellprosesser i BIM
 • Bistå prosjektledelsen med å nå prosjektets og kundens mål for BIM
 • Delta aktivt i COWIs BIM-nettverk for gjensidig læring og kompetansedeling, samt utvikling av ny metodikk og/eller teknologiske løsninger

Vi søker deg som er elektriker eller har teknisk fagskole elektro og som har gått BIM skolen. Du trives med tverrfaglig samarbeid, kundekontakt og å ha ansvar for egne prosjekter. Du er også god på å skape relasjoner, jobber aktivt for å ha et relevant nettverk, og jobber målrettet for å oppnå gode resultater for COWI, våre samarbeidspartnere og kunden.

I tillegg kan du gjenkjenne deg i flere av følgende utsagn:

 • Gjerne 1-3 års relevant erfaring, men det er ikke et krav. Vi søker også de som avslutter BIM skolen 2022
 • Du er nysgjerrig og evner å omstille deg med de endringene som markedet krever.
 • Du jobber strukturert og nøyaktig.
 • Du har gode språkkunnskaper på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig.
 • Du har god forståelse av relevant arbeidsmetodikk og prosesser innen bruk av modell, de tekniske utfordringene rundt modellering og nødvendig tverrfaglig samspill.

COWI SOM ARBEIDSPLASS
Kjennetegnet for mange av våre prosjekter i COWI er at de er flerfaglige, store og av stor samfunnsmessig betydning. I COWI er alle fagområder samlet i samme hus, hvor våre fageksperter samarbeider integrert inn mot andre fagmiljøer. Dette styrker vår evne til å levere både pålitelige og innovative byggeprosjekter effektivt i alle faser av prosjektene og med et helhetlig resultat av høy kvalitet for kunden, samfunnet og brukeren.

Vi tilbyr en dynamisk og utfordrende arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter. Vi har et sterkt og tverrfaglig fagmiljø som setter høye krav til kompetanse og faglig integritet.

 • Hos oss får du i stor grad påvirke egne arbeidsoppgaver og prosjekter
 • Hos oss får du gode muligheter til kompetanseheving og egenutvikling gjennom prosjekter, kurs og mentorordninger
 • Arbeidsmiljø er viktig for oss, vi stiller opp for hverandre, er rause og støtter hverandre. Vi har et godt arbeidsmiljø som vi verdsetter høyt, noe som også gjenspeiles i medarbeiderundersøkelser
 • Ledelse og ledelsestrening er et av COWIs fire satsingsområder. Vi jobber derfor systematisk med å utvikle lederferdigheter hos linjeledere og prosjektledere, slik at hver enkelt medarbeider skal oppleve sine ledere som en positiv drivkraft til eget engasjement, utvikling og prestasjoner

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger.