AKUSTIKKRÅDGIVER STAVANGER, BYGNINGER

Vil du utvikle din kompetanse på akustikk, elektroakustikk og lyd- og bildeteknologi i et av Norges sterkeste fagmiljø?
Våre akustikere jobber med spennende prestisjeprosjekter som Regjeringskvartalet, Nationaltheatret, Fornebubanen og fremtidens sykehus landet rundt. I tillegg til dette skal vi i de neste 4 årene arbeide med rådgivning for anskaffelse av AV-systemer for alle universiteter og høyskoler i Norge. Dette innebærer mange spennende oppgaver i grensesnittet mellom lyd/bilde og romakustikk. Vil du være med oss?

BLI MED Å BYGGE OPP ET AKUSTIKKMILJØ I STAVANGER!

I Avdeling Bygninger Sør- og Vestlandet vil du bli en del av et team bestående av rundt 100 medarbeidere fordelt på åtte seksjoner i Bergen, Kristiansand, Stavanger og Haugesund. Vi er en avdeling i vekst og våre ingeniører jobber med rådgivning og prosjektering overfor både byggherrer og entreprenører. Vi er spesialister innen prosjektledelse, prosjekteringsledelse / VDC, byggeteknikk, elektro, automasjon, energi, VVS, brannsikkerhet, bygningsfysikk, akustikk og andre beslektede fagområder. Per i dag har avdelingen to akustikere i Bergen og én i Stavanger.

Vårt akustikkmiljø i Norge er et veletablert og samhandlende miljø med internasjonal profil. Gjennom vårt fagmiljø drar vi nytte av hverandres faglige nettverk og spisskompetanser på tvers i COWI, og i samarbeid med våre internasjonale samarbeidspartnere i de større kulturbyggprosjektene.

Våre akustikkmedarbeidere i Norge har en helhetlig tilnærming til utforming av blant annet kultur- og undervisningsbygg, flyplasser og sykehusbygg hvor vi har en sterk posisjon innenfor.

I tiden som kommer skal vi også finne vår innfallsvinkel til å bidra innenfor COWIs globale satsing på bærekraft, som vil prege vår virksomhet i alle ledd av organisasjonen.

DIN KOMPETANSE. VÅRT TEAM. SAMMEN UTFORMER VI FREMTIDEN
Din kompetanse er nøkkelen til vår suksess. Vi samarbeider i tverrfaglige team og innen ulike forretningsområder. Vi deler av vår kunnskap med kunder og kolleger, og skaper gode relasjoner og verdifulle løsninger for våre kunder. Hos oss vil du bidra med din ekspertise, samt lære av våre erfarne kolleger.
For å lykkes i denne stillingen mener vi du bør være selvstendig, løsningsorientert, lærings- og samarbeidsvillig.
I tillegg har du følgende kvalifikasjoner:

  • Utdanning fra universitet med faglig bakgrunn i akustikk
  • Markedsfokus og forretningsforståelse
  • Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig

DIN NYSGJERRIGHET ER NØKKELEN TIL VÅR SUKSESS
COWI er et internasjonalt rådgivende ingeniørselskap med rundt 1300 medarbeidere i Norge. Vi samarbeider tett på tvers av fagmiljøene i COWI, noe som bidrar til å gjøre oss bransjeledende innen blant annet akustikk. Våre tjenesteområder dekker akustikk, støy, vibrasjoner, elektroakustikk, sceneteknikk og rådgivning innen kulturbygg. COWIs akustikkmiljø i Norge har gjennom de siste ti årene vært blant bransjens sterkeste.
Din kompetanse er nøkkelen til vår suksess. Vi samarbeider i tverrfaglige team og innen ulike forretningsområder. Vi deler av vår kunnskap med kunder og kolleger, og skaper gode relasjoner og verdifulle løsninger for våre kunder. Hos oss vil du bidra med din ekspertise, samt lære av våre mest erfarne kolleger.