IT konsulent for server og nettverksdrift av elektronisk sikring

Email
Kopier link
Del med

Forsvarsbygg region vest søker nå en erfaren ressurs til stilling som IT konsulent elektronisk sikring.Innenfor geografisk område er stillingens hovedfokus å sørge for at området leverer fremragende service og kvalitet knyttet til elektroniske sikringstjenester, herunder;

 • Drift av serverpark, klienter og nettverk
 • Automatiske adgangskontrollanlegg (AAK)
 • Automatiske innbruddsalarmer (AIA)
 • TV-overvåkningsanlegg (TVO)

Som IT konsulent elektronisk sikring hos oss vil arbeidsoppgavene dine være å delta i den daglige driften, samt planlegge og gjennomføre vedlikehold, endringer og oppgraderinger. Videre vil du sørge for en optimal og effektiv gjennomføring av sikringsrelaterte oppgaver i regionen ved gode allianser, rammeavtaler og oppfølging av økonomi i egne arbeidsoppgaver.

Stillingen inngår i et team innenfor elektronisk sikring og er lokalisert på Haakonsvern Orlogsstasjon, men betjener også øvrige lokasjoner i området. Stillingen rapporterer til Leder sikringstjenester.

Les mer om Forsvarsbygg på vår nettsidewww.forsvarsbygg.no

Arbeidsoppgaver

 • Drift av servere, klienter, nettverk og tilhørende elektroniske sikringssystemer
 • Daglig drift og vedlikehold samt planlegging og utførelse av periodiske kontroller, teknisk feilretting og support på elektroniske sikringssystemer
 • Påse at regler og rutiner for innmelding av bestilling, feil og mangler overholdes, samt bidra til at besluttede rutiner følges internt og eksternt
 • Støtte avtaleansvarlig og fagansvarlig i arbeidet med budsjettering, planlegging og koordinering av sikringsrelaterte tjenester
 • Bistå med råd, veiledning og prosjektering ift nye større byggeprosjekter eller andre prosjekter relatert til elektronisk sikring
 • Bistå med intern/ekstern opplæring og kompetanseheving

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • Relevant Ingeniørutdannelse, IT- utdannelse eller teknisk fagskole/fagbrev. Relevant erfaring kan kompensere for formell utdanning
 • Erfaring med installasjon og drift av Windows server- og klientsystemer og Active Directory
 • Erfaring med installasjon og drift av IT-nettverk
 • Førerkort klasse B
 • Beherske norsk og engelsk, skriftlig og muntlig
 • Ansettelse forutsetter at du blir sikkerhetsklareres til nivå Hemmelig/ NATO secret. Les mer om sikkerhetsklarering her.

Det er ønskelig at du har:

 • Erfaring med WSUS, MSSQL, VMWare, Powershell og WhatsUp Gold
 • Erfaring med Cisco nettverk, samt installasjon og drift av avanserte og komplekse elektroniske sikringssystemer
 • Kjennskap til EKOM-loven, NEK 400/700, FG`s regelverk (innbrudd), NEK EN50131, 60839-11, 62676 og tilsvarende
 • Kjennskap til sikkerhetsloven og personopplysningsloven/GDPR

Hvem ser vi etter

Du må kunne jobbe både selvstendig og i samspill med andre. Vi trenger at du er kundeorientert og at du kommuniserer godt med dine omgivelser. Du har en god konseptuell forståelse, er løsningsorientert og har god gjennomføringsevne. I tillegg er det nødvendig at du er strukturert og har en systematisk tilnærming til arbeidsoppgaver og utfordringer.

Hvorfor jobbe hos oss

Vi satser på medarbeiderne våre, vi tilbyrkursing, etter- og videreutdanning og har etablert vår egen prosjektlederutdanning. Vi har en familievennlig og fleksibel personalpolitikk med gode arbeidstidsordninger. Duvil også kunne få tilgang til treningsrom og bedriftsidrettslag med varierte aktiviteter.Som ansatt hos oss får du medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av landets beste pensjonsordninger med gunstig boliglån og gode forsikringsordninger.

Annet

 • Stillingen lønnes som seniorkonsulent (kode 1363) /ingeniør (kode 1083) fra kr. 667 700 - kr. 777 900 (lønnstrinn 68 - 76)
 • Vi ber om at du laster opp vitnemål og karakterutskrifter i søknaden din
 • Vi oppfordrer kvinner til å søke
 • Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp.Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge

Om arbeidsgiveren

Helt siden festningenes tid har operative og funksjonsdyktige bygg og anlegg vært avgjørende for Norges forsvarsevne. Det er Forsvarsbyggs ansvar å bygge denne forsvarsevnen, vi utvikler, bygger, drifter og avhender bygg, anlegg og eiendom for forsvarssektoren. Vi er Norges største offentlige eiendomsaktør, en attraktiv arbeidsgiver med ledende fagkompetanse innen bygg og eiendom og en rekke tilknyttede fagområder.
Forsvarsbygg har ansvaret for over 12 000 bygg og anlegg over hele landet, og har til enhver tid ansvaret for cirka 300 aktive investeringsprosjekter. Eiendomsporteføljen vi forvalter inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet, fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Forsvarsbygg har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet.
Forsvarsbygg er en etat i forsvarssektoren og underlagt Forsvarsdepartementet. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner og arbeidsoppgaver.