Velkommen til den 9. nasjonale konferansen for trearkitektur

⬤ Sted: Hausmanns gate 16, 0182 Oslo (DOGA)
⬤ Arrangør: 
⬤ Dato: 17.04.202317.04.2023

Trebruk og folkehelse er et felt som er forsket relativt lite på. Til konferansen er ulike aktører og fagpersoner invitert, fra arkitektkontor, forskning, offentlige byggherrer og bransjeforeninger. Sammen skal vi undersøke koblingen mellom helseeffekter og naturlige byggematerialer brukt innvendig i bygg.

Under konferansen vil vi belyse forholdet mellom interiørarkitektur og folkehelse. Noen av våre fremste forskere fra Skandinavia vil presentere pågående forskning på temaet. Her undersøkes blant annet hvordan tre i bygg påvirker blant annet hormoner, hjerneaktivitet og hjerterytme. Andre prosjekter tar for seg forholdet mellom arkitektur og nevrologi, og hvordan vi reagerer perseptuelt.

Under konferansen presenteres også nye ferdige forbildeprosjekter, der man har tatt hensyn til ny kunnskap på området. Til slutt vil vi drøfte hvordan fremtidens arkitektur - basert på nye fakta - vil endre seg, og ikke minst foredlingen av byggematerialer. Spørsmålet er om hele verdikjeden må tenke nytt? Vi vil drøfte hvordan ny faktabasert kunnskap om menneskets møte med tre kan føre til innovativ bruk av materialer og med dette kanskje en ny arkitekturpraksis?

For hvem? 
Konferansen retter seg mot arkitekter, interiørbransjen, helsepersonell, private og offentlige byggherrer og eiendomsutviklere, entreprenører, rådgivere og sentrale aktører i skognæringen og treforedlingsindustrien. Offentlige beslutningstakere og FoU-miljøer og studenter vil ha stor nytte av å delta.