Byggherreforskriften

⬤ Sted: Norge
⬤ Arrangør: Norsk Kommunalteknisk Forening
⬤ Dato: 06.02.202431.12.2024

Byggherreforskriften (dagskurs)
Kommunene har ansvaret - Rett forståelse og etterlevelse er viktig!

Erfarne forelesere:
Stranger-Thorsen var tidligere ansatt i Arbeidstilsynet (24 år), og har erfaring fra tilsyn overfor 27 kommuner, og andre byggherremiljøer.
Han var også prosjektleder for det nasjonale informasjonsprosjektet Arbeidstilsynet hadde i perioden 2009 til 2014.
Stranger-Thorsen har også besøkt flere av nettverkene til NKF bygg og eiendom.

Tema på dagskurs i Byggherreforskriften:
Bakgrunnen for Byggherreforskriften
Roller, plikter og ansvar i forhold til Byggherreforskriften
Gjennomgang av Byggherreforskriften

- Når og hvor kommer byggherreforskriften til anvendelse?
- Byggherres plikter, og det ansvar det innebærer
- Byggherres krav til risikovurdering
- Utpeking av koordinator og koordinators plikter (KP og KU sine plikter)
- Hva innebærer det å være koordinator?
- Hvilke krav er det til en god SHA-plan?
Kurset vektlegger byggherres ansvar, og tar for seg både den den praktiske og teoretiske delen av byggherreforskriftens intensjon og innehold.

Workshop
Det settes av rikelig tid og rom for diskusjoner/drøftinger rundt de sentrale spørsmålene i byggherreforskriften.
Det blir også oppgaveløsning og drøftinger i mindre grupper, med gjennomgang i plenum.

Kursets varighet:
Kursstart: 09.00
Avslutning 15.30

Vi arrangerer kurset på forespørsel - ta kontakt!

Ønsker du at vi arrangerer kurset i din kommune/region, eller nettverk, så hører vi gjerne fra deg.

 

 

Kontakt: Julie Tollefsen, NKF

Meld på