Brannvernkonferansen 2023

⬤ Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen
⬤ Arrangør: Brannvernforeningen
⬤ Dato: 09.05.202310.05.2023

Velkommen til Brannvernkonferansen 2023 - Brannvern i byggverk

Gå ikke glipp av årets konferanse hvor vi setter søkelyset på brannvern i byggverk. Med utgangspunkt i arkitektur og fasade tar vi systematisk for oss alle byggets forutsetninger, og hva som kreves for å etablere en best mulig brannsikkerhet. Fasadeutfordringer, brannbegrensende bygningsdeler, sensor teknologi og el-sikkerhet er blant tema som skal belyses gjennom foredrag.

Konferansen retter seg mot deg som er byggeier, forvalter, byggdrifter, branningeniør, branninspektør, ansatte i forsikringsnæringen og elektrikere.

Nøkkelord: Byggforvaltning, brannsikker arbeidsplass, el-brann, el-sikker utvikling, bærekraft og klassifisering.

Les mer om program og påmelding her: https://brannvernforeningen.no/brannvernkonferansen

Meld på