Foto: Erik Burås / Studio B13 for Fremtidens Byggenæring
Tekst
Rita Tvede Bartolomei
Publisert
26.aug.2020

Direktøren for Bravida startet karrieren som elektrikerlærling

Bravida har doblet omsetningen siden 2012, og omsatte for 4,5 milliarder kroner i 2019. Administrerende direktør Tore Bakke sier veksten skyldes selskapets offensive forretningsstrategi. Men også satsingen på konsernets 3000 ansatte.

– Vi har hatt en offensiv strategi med mål om å vokse, og med en del viktige oppkjøp. Men for å være en seriøs aktør med suksess tror jeg veldig på å bygge opp en stab av egne ansatte – og ikke ha for stort bruk av innleid arbeidskraft. Alle ansatte skal føle at det bidraget de gjør betyr noe i den store sammenheng: Hver eneste prosjektleder og hver eneste montør over hele landet har en betydningsfull rolle. Lokal tilhørighet betyr mye for oss, og den lokale businessen er den aller viktigste. I tillegg har vi vårt eget program for lærlinger hvor rundt 170 nye lærlinger tas inn årlig. Jeg ser på meg selv som en person med litt over gjennomsnittet konkurranseinstinkt, så jeg må innrømme det er veldig gøy å se at vi gjør det så godt og får til så mye, sier Tore Bakke, administrerende direktør hos Bravida Norge.

Fremtiden er: Satsing på bærekraft, energieffektivisering og flere kvinner til yrkesfag

Selskapet er leverandør av tjenester innen elektro- og IKT, rør og ventilasjon, i tillegg til flere spesialområder innen de tre fagene. Slik som sikkerhet, sprinkleranlegg, kjøling, elkraft, automasjon, medisinske gasser og teknisk bygningsdrift. Kjapt oppsummert så startet Bravida opp som BPA, et svensk bygge- og installasjonsselskap etablert på 1920-tallet. I dag har Bravida kontorer i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Foto: Erik Burås / Studio B13 for Fremtidens Byggenæring

– Fremover ønsker vi særlig å bli større innen service-segmentet og videreutvikle riktige styringssystemer for energieffektive og bærekraftige bygg. Bærekraft og det grønne skiftet har nesten blitt en floskel, fordi begrepene brukes i alle mulige sammenhenger. Men grønn satsing må gjøres med konkrete tiltak, og ikke kun tomme ord, sier Bakke.

Han sier det er en stor endring på gang i flere bransjer, og det grønne skiftet er virkelig et reelt skifte:

– Bygg må være energiriktige og fleksible. De må fungere nå og i fremtiden, siden bedrifter og samfunnet endrer seg raskt. I tillegg må vi bygge av energieffektive materialer og resirkulerbare materialer, sier Tore Bakke.

Kun miljøbevisste forretningsstrategier vil overleve i fremtidens BAE-næring, for det pågår en sterk holdningsendring blant dem som kjøper produkter og tjenester, forteller han.

– Spesielt yngre mennesker er veldig opptatt av miljø og bærekraft, men generelt så vil færre leietagere være i bygg som er lite energieffektive. Med ny teknologi innen prop-tech og IOT-løsninger, er det mulig å energi-overvåke bygg på en god måte, ved hjelp av sensorer: Hvor mye brukes et område i bygget, og når kan lys og varme skrus ned eller helt av? Egentlig er det kun fantasien som setter grenser for mulighetene med IOT-teknologi, og teknologien blir mer og mer brukervennlig. Bravida er også i gang med å utvikle IOT-konsepter som kan brukes av alle. Å utvikle systemer kun for intern bruk tror jeg ikke er veien å gå med digitalisering, sier Tore Bakke.

For å opprettholde et godt omdømme, mener han kvalitet og pålitelighet må være del av grunnmuren i et firma. Likestilling og mangfold er også nødvendig for et sterkt varemerke og for å fortsatt være en attraktiv arbeidsplass. Bravida er blant de største opplæringsinstitusjonene for elektrofaget i Norge, men Tore Bakke skulle gjerne sett at enda flere jenter kom inn i bransjen.

– Det er så bra for arbeidsmiljøet med mangfold. Mange av våre prosjektledere som er kvinner startet opp som montører. Foreldre må tørre å anbefale jenter yrkesfag, men det må også rådgiverne i skolen, helt ned til ungdomsskolenivå. Jenter gjør en like god jobb, og sikkert i noen tilfeller, en bedre jobb enn guttene. Selv om noe arbeid kan være fysisk tungt har det skjedd en enorm utvikling på verktøy og hjelpemidler som avlaster. Ingenting bør hindre jenter i å velge elektrofaget spesifikt, eller yrkesfag generelt. De som ikke ønsker å skru, kan bygge på med ingeniørutdannelse etter fagbrevet, for nå er utdanningssystemene så mye mer fleksible enn de var tidligere, sier han engasjert.

Engasjert, veldig godt humør og kunnskapsrik

Tore Bakke startet hos Bravida som konsernets regiondirektør for Region Øst (Oslo) i 2009. Her ledet han lokalkontorets 600 ansatte på Østlandet. Deretter ble han administrerende direktør i 2015. Før Bravida arbeidet Tore Bakke som daglig leder for Siemens Installation i Oslo og Akershus. Men hvorfor falt valget akkurat på Bravida? Han svarer på humoristisk vis:

– I min yrkeskarriere har jeg egentlig aldri søkt meg over til nye arbeidsgivere – men blitt kjøpt og solgt. Så da Siemens Installation AS ble kjøpt opp av Bravida i 2009, vel, da ble jeg også kjøpt opp og gikk over dit, sier Bakke humrende.

Fra spøk til alvor: Tore Bakke kan gjerne avsløre hvorfor han er så engasjert i jobben. Stikkordene er fag og mennesker.

– Jeg har mange flotte kolleger. Hver eneste dag får jeg god inspirasjon og motivasjon av både dem og av arbeidsoppgavene mine. Jeg elsker variasjonen i jobben. Vi selger ikke et unikt produkt eller tjeneste, men helheten og kvaliteten i det vi leverer utgjør den store forskjellen, sier han.

Du trenger ikke snakke lenge med 50-åringen fra Sandefjord, før det blir klinkende klart at han virkelig har et lidenskapelig forhold til arbeidet. Nesten så det fremstår som om han jobber for egen familiebedrift. Bakke ler og bekrefter:

– Ja, jeg jobber nok med dette som om det er mitt eget, svarer han kontant.

En av hans nærmeste kolleger, Øyvind Hagen, direktør for Bravidas Region Øst, oppsummerer Tore Bakke slik: Engasjert, veldig godt humør og kunnskapsrik.

Foto: Erik Burås / Studio B13 for Fremtidens Byggenæring

– Det er jo veldig hyggelig å høre. Men så er det veldig moro at jobben min involverer så mange ulike fagfelt: Både elektro, rør, ventilasjon og IKT. I tillegg er vi med på å reise store bygg og drifte dem i etterkant. Jeg synes det er veldig motiverende og moro å se at vi får til så mange, store Mens andre setter opp bygget, så gir vi bygninger liv ved å fylle dem med teknikk, lys og varme. Mottoet vårt er jo at vi gir bygninger liv, sier han.

Alt startet med elektrisitet: Men hvorfor ble det yrkesfag?

La oss holde oss til kjernen i Bravidas slagord: Å gi bygninger liv. Ved hjelp av elektrisitet og teknikk. Tore Bakke startet yrkeslivet nettopp med elektrisitet, nærmere bestemt Sandar videregående skole i Sandefjord i 1986. Etter grunnkurs og videregående kurs i elektro, gjennomførte han fagbrevet hos elektriker Alf. H. Andersen AS.

– Ofte er det litt tilfeldig hva slags fag man velger, men jeg har alltid interessert meg for praktiske fag. Jeg kommer fra en bondegård, og var vant til å bruke hendene mye. Elektro fascinerte, og jeg gjorde vel som mange, skrudde på moped og kjørte dem før jeg egentlig hadde lov. At jeg valgte en praktisk retning har jeg aldri angret på, selv om yrkesfag ikke hadde den statusen da som praktiske fag har begynt å få nå. Jeg hadde gode karakterer på skolen, og fikk nok en del spørsmål – også fra min far som var byggmester: Hvorfor tar du yrkesfag? På grunnkurset ble interessen min for elektro enda større, og jeg spesialiserte meg senere på elektroinstallasjon mot bygg. Som lærling fikk jeg mye ansvar raskt, og jeg synes også det var gøy å lede, sier Tore Bakke.

Interessen for økonomi og ledelsesfag ble sterkere i militæret i 1990, som hovedtillitsvalgt for menige på Heistadmoen og store deler av hæren. Etterpå tok Tore Bakke et kvantesprang rent fagmessig: Mellom 1991 og 1992 studerte han bedriftsøkonomi ved BI. Men Sandefjordingen ble ikke ferdig med elektro av den grunn. Fra 1993 til 1997 gikk han på Telemark Tekniske Fagskole ved siden av full jobb, og avla installatørprøven hos PE etter fullført eksamen.

– Målet var alltid å gjøre mer ut av elektrofaget, så det var naturlig for meg å fortsette med elektro etter handelshøyskolen, sier han.

Har den elektrotekniske, yrkesfaglige bakgrunnen gitt han noen fordeler som direktør for et selskap som Bravida?

– Det har nok vært positivt at jeg alltid har hatt interesse for det som skjer ute på byggeplassene og hos kundene. Jeg snakker språket og er veldig bevisst på hvor jeg kommer fra - og det skal jeg heller aldri glemme. At jeg har en yrkesfaglig bakgrunn, og følger ivrig med på utviklingen i teknikken, gjør nok at jeg forstår godt hvordan markedet forandrer seg, sier Tore Bakke, som i flere år var med i Først i lokalforeningen i Oslo og deretter i hovedstyret.

Elektrisitet og elektroteknikk følger med Tore Bakke som en rød tråd på jobb. Men ikke akkurat på hjemmebane. Han har tatt over gården i Sandefjord som tilhørte foreldrene: Her er det ingen dyr nå, men for å sitere han direkte: Skogen brukes aktivt til hogst, ungskogpleie, rekreasjon og jakt.

– Det nærmeste jeg kommer elektrisk interesse på fritiden må være pulsklokka. Jeg er veldig interessert i trening; løping, ski, rulleski og off-road-sykling, sier han.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Les Også