Publisert
19.feb.2019

Byggeprosess på skinner i Moss

– Jeg vil si at alt er gått akkurat slik vi forventet det. Nå er vi ferdig med mye av de innledende arbeidene, og kan sette i gang produksjonen for alvor. Det blir en hektisk prosess framover, men ikke mer enn det vi er vant til i slike prosjekter. Prosjektsjef Jarle Midjås Rasmussen i Bane […]

– Jeg vil si at alt er gått akkurat slik vi forventet det. Nå er vi ferdig med mye av de innledende arbeidene, og kan sette i gang produksjonen for alvor. Det blir en hektisk prosess framover, men ikke mer enn det vi er vant til i slike prosjekter.

Prosjektsjef Jarle Midjås Rasmussen i Bane NOR er både blid og optimistisk når han blir utfordret på hvor prosjektet, som har navnet Sandbukta – Moss – Såstad står per i dag. Alt går på skinner, om man skal dømme etter hans vurdering:

– Dette var jo en ventet prosess, fordi NSB som det het den gangen, allerede på begynnelsen av 90-tallet hadde planene klare for å få på plass en tospors jernbaneløsning for Østfold. Imidlertid ble denne prosessen stoppet i Moss, fordi politikerne ikke kunne bli enige med NSB om hvor traseen skulle gå. Så enden på den diskusjonen ble ganske enkelt at NSB utsatte hele utbyggingen, og så gikk det altså et antall år før man fikk de nødvendige beslutninger på plass, og man kunne starte dette prosjektet. Likevel var det en omfattende prosess som det ofte er med slike prosjekter. For å sørge for at en kunne garantere en fortløpende gjennomføring av byggeprosessen, ville man være sikre på at alt var lokalt forankret. Alle disse forutsetningene er nå til stede, og dermed kunne vi starte på den første delen av det rent praktiske, nemlig å rive den delen av bebyggelsen som måtte fjernes for å kunne få plass til prosjektet.

– Men også det synes å være i gang?

– Jada, vi er i full gang med dette nå. Entreprenørene jobber for fullt med sine oppgaver, og vi er i gang med å forberede neste skritt.

– Da er det prekvalifikasjon som står på tapetet, kanskje?

– Nei, den har vi allerede gjennomført, slik at 4 entreprenører nå er klare for å kunne ta på seg oppdraget med å ferdigstille prosjektet.

Kvikkleire

– Var det spesielle kvalifikasjoner dere etterspurte hos entreprenørene i dette tilfellet?

– Ja, jeg må jo si at det var det, fordi deler av dette distriktet jo består av kvikkleire og andre masser som hver for seg kan by på spesielle utfordringer. Ikke det at det er noen umulig oppgave for en erfaren entreprenør å bygge i kvikkleire, men den er utfordrende. Når det er sagt, finnes det som kjent gode hjelpemidler og prosesser for å kunne gjøre dette på en god måte. Men det ble naturlig for oss å søke etter entreprenører som kunne dokumentere at de hadde gjort slike jobber før, og det er vi glade for å ha fått på plass. Som nevnt er 4 entreprenører prekvalifisert.

– Så nå sitter hver enkelt av dem og jobber med regnearkene sine?

– Det vil jeg tro. Vi skal starte med vurderingen av anbudene i mars, og det blir jo også en omfattende prosess, for det er mange detaljer som skal på plass, og vi må sikre oss at den som blir valgt, har tatt høyde for alle eventualiteter.

– Er en byggeprosess i kvikkleire vanskeligere og mer uforutsigbar enn om man bygger i andre masser?

– Nei, det kan man vel ikke si. Alle de mulige massene man må igjennom for å få på plass et skikkelig tunnelsystem, har så klart sine utfordringer. Kvikkleire har også sine, men når man er kjent med teknikkene, og også har dokumentert at man har kunnet håndtere dette tidligere, kjenner jeg meg trygg på at det vil gå veldig greit hos den entreprenøren vi til slutt velger, slår han fast.

2 nye tunneler

– Nå skal det altså bygges 2 nye tunneler under Moss sentrum, hvordan vil dette bli synlig for folk flest?

– Det vil bli lagt opp til en byggeprosess som skåner befolkningen mest mulig, og vi kommer til å jobbe hardt for at det skal bety minst mulig ulempe for Mosse-samfunnet. Det første som kommer til å være iøynefallende, er rimelig nok at det blir en ganske stor tomt i sentrum som blir stående uten bebyggelse, og så er det jo anleggstrafikken, da. At det kan bli noe støy og at man vil se en del anleggstrafikk hører jo også med til et prosjekt som dette, sier Midjås Rasmussen.

Bane NOR skal bygge 10 km dobbeltspor på strekningen fra Sandbukta i nord til Såstad i Rygge i sør. Dette inkluderer altså også de to tunnelene som omtales her, samt en ny jernbanestasjon i Moss. Forberedende arbeider startet allerede i 2017, og konkret byggestart for hovedarbeidene er planlagt til å starte i 2019. De første togene skal etter planene kunne gå på den nybygde strekningen i 2024, men hele prosjektet står ikke ferdig før året etter.

God fremdrift

– Og alt dette kommer dere til å rekke, Midjås Rasmussen?

– Ja, alt tyder på det så langt. Nå er det jo fortsatt langt fram, og mye kan skje i prosjekter av denne typen, men jeg føler meg sikker på at vi ligger så godt an at vi kommer til å kunne levere i henhold til planene, slår prosjektsjefen fast.

Dette betyr totalt sett at man får ferdigstilt det som tidligere NSB hadde planlagt for flere år siden, og som på mange måter føyer seg inn i Inter-city tanken, med 2 spors jernbane mellom en rekke norske byer. Bane NOR er som kjent i ferd med å utarbeide planer for – og skal bygge ut et langt bedre togtilbud mellom flere byer på Østlandet. Tankegangen er at det skal gjøres langt enklere for folk å bo i en by og jobbe i en annen i fremtiden. Således legges det opp til en infrastruktur som skal kunne bygge opp under det mange ser som fremtidens krav på arbeidsmarkedet, nemlig en langt mer fleksibel arbeidsstokk enn man tradisjonelt har sett. Dette ser man for seg skal skje uten unødig økning av privatbilismen, og altså er det Intercity-løsninger som er blitt politikernes svar på disse utfordringene.

Innen 2034 skal Bane NOR bygge dobbeltspor for hastigheter opp mot 250 kilometer i timen mellom Oslo og Lillehammer, Oslo og Halden, Oslo og Porsgrunn og Oslo og Hønefoss. Denne formidable satsingen, som inkluderer byggingen av hele 25 nye jernbanestasjoner og ikke mindre enn 270 kilometer med nytt dobbeltspor, skal gi halvannen million innbyggere både raskere reiser og flere avganger.

Utvidelse

InterCity-stasjonene er tenkt å være et godt knutepunkt for kollektivtrafikken, og skal bidra til fremveksten av nye boliger, arbeidsplasser, handel og kulturtilbud i store sirkler rundt de press-sentra som finnes i dag, spesielt Oslo.

Utbyggingen kommer til å skje trinnvis, står det å lese på Bane NOR's hjemmesider, og planleggingen og utbyggingen skal derfor skje på en planmessig måte etter det man kan kalle «innenfra- og ut» modellen. Man starter altså så nært som mulig til Oslo, for at man skal oppnå målet om å gi flest mulig et bedre reisetilbud så raskt som mulig. Samtidig får alle reisende på strekningen nytte av den kortere reisetiden etterhvert som strekningene bygges ut. Tar man en nærmere titt på jernbanesektorens handlingsplan, står det å lese der at man for 2018-2029 har lagt opp til å bygge ut dobbeltspor i følgende rekkefølge: Tønsberg i 2025, Hamar i 2026, Sarpsborg innen 2029 og Hønefoss í samme tidsrom. Strekningen Sandbukta – Moss – Såstad skal altså også stå ferdig i 2025, og kommer til å føye seg inn i rekken av prosjekter som i sum skal sørge for en langt enklere og raskere transport av mennesker på Østlandet. Slik bidrar altså Bane NOR til en ønsket transformering av transportsystemet som har stått på en rekke politikeres ønskeliste en lang stund.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring