Vi ønsker å styrke vår lokale tilstedeværelse og nærhet til våre kunder. Derfor søker vi etter flere erfarne ingeniører innenfor byggeteknikk som motiveres av å være med på denne reisen.

COWI har allerede noen av de mest spennende prosjekter i vår portefølje, slik som Drammen sykehus, Regjeringskvartalet og Fornebubanen – samt flere andre sykehusprosjekter.
Vår strategi har en tydelig retning mot det grønne skiftet, bærekraft, større komplekse funksjonsbygg, transformasjon og utvikling av kunderelasjoner. Som en viktig del av denne strategien skal vi bygge opp et faglig sterkt miljø innenfor byggeteknikk ved vårt kontor i Drammen. Det vil bli et svært viktig fagmiljø for den videre satsningen vår mot store kunder i regionen Buskerud, Vestfold og Telemark.

HVEM ER DU?
Vi tror du har høyere teknisk utdannelse innen konstruksjon/byggeteknikk og 8-10 års erfaring også fra rådgivermiljø. Vi leter etter kandidater med erfaring fra komplekse bygningskonstruksjoner og byggeprosjekter. COWI har tatt en posisjon innenfor bærekraft og den grønne omstillingen av bygg- og anleggsbransjen. Du har derfor gjerne erfaring med prosjektering av massivtre- og andre trekonstruksjoner, og gjerne prosjekter innenfor rehabilitering og transformasjon.
Det er ønskelig at du kjenner godt til eller har erfaring fra entreprenørmarkedet i Drammensregionen, erfaring med tilbudsprosesser, samspillskontrakter og totalentrepriser.
Du er nysgjerrig og oppdatert på ny kunnskap innen fagfeltet, er interessert i digitaliseringen av bransjen vår og har både erfaring og kompetanse med DAK og BIM. Som arbeidsverktøy benyttes Robot, FEM-design, Tekla, Revit, Solibri, AutoCAD og Navisworks. Eventuell erfaring og kompetanse herfra vil være positivt.
Du har gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på norsk/skandinavisk, og kommuniserer godt på engelsk.

DINE FERDIGHETER. VÅRT TEAM. SAMMEN UTFORMER VI FREMTIDEN
COWI er et internasjonalt rådgivende ingeniørselskap med over 7000 medarbeidere hvor av rundt 1200 i Norge. Du vil jobbe i et av Norges ledende fagmiljø innen bygg og konstruksjon.

Vår avdeling for Bygninger i Drammen består av rundt 40 ansatte innenfor områdene VVS, sprinkler, energi, bygningsfysikk, areal, landskap, bygg, elektro. I tillegg samarbeides det med øvrige fag lokalt på kontoret som naturforvaltning og miljø.

DIN NYSGJERRIGHET ER NØKKELEN TIL VÅR SUKSESS
Din hovedoppgave i teamet vårt er å ivareta kunden fra tidligfase til prosjekt er ferdig. Dette innebærer å prosjektere ved hjelp av DAK/BIM som arbeidsverktøy.

Dine daglige arbeidsoppgaver vil være planlegging og prosjektering innen blant annet helsebygg, undervisningsbygg, næringsbygg og industrianlegg. Utarbeidelse av tekniske løsninger, tegninger og beskrivelser vil være sentralt, sammen med prosjektledelse og kundeoppfølging. Relasjonsbygging og markedsarbeid mot våre utvalgte større kunder i regionen vil være en viktig del av arbeidsoppgavene

Vi er en avdeling i vekst og våre ingeniører jobber med prosjektering og rådgiving overfor private og offentlige byggherrer og entreprenører. Våre hovedprosjekter er større tverrfaglige komplekse funksjonsbygg, enten det er flyplasser, store offentlige bygg eller sykehus. COWI dekker alle fag, inklusive prosjektledelse og prosjektstyring.

INTERESSERT?
Da ser vi gjerne at du søker nå og sender oss din CV snarest. Vi vil fortløpende vurdere aktuelle kandidater. Hvis du ønsker en uforpliktende prat før du søker eller har andre spørsmål kan du ta kontakt med Lars Bjerke (Distriktssjef Drammen) på [email protected] eller tlf: +47 95 40 59 61.
Søknadsfrist: 12 august
Vi kan tilby:

Sist, men ikke minst tilbyr vi konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Vi styrker vår satsing på bærekraft og trenger nå flere faglig sterke og nytenkende miljørådgivere.

Vedal er en organisasjon med høy kompetanse innen miljøledelse, og vi skal til enhver tid kunne tilby de mest fremtidsrettede miljøløsningene til våre kunder.
Miljøavdelingen rådgir kunder i alle faser av et byggeprosjekt, fra utvikling til planlegging og gjennomføring.

Som miljørådgiver hos oss er det viktig at du følger med på utviklingen i byggebransjen, og at du baserer beslutningene dine på faglig kunnskap. Du er nysgjerrig og har et ektefølt engasjement for miljø og bærekraft – og du motiveres av å formidle kompetansen din til de rundt deg.

Som miljørådgiver vil du ...
  • gjennomføre BREEAM NOR-sertifiseringer
  • utføre klimagassregnskap/LCA og gi råd om de beste miljøtiltakene
  • være en rådgiver innen bærekraftige løsninger for bygg og byggeplasser for våre kunder
  • utrede og planlegge bærekraftige løsninger for bygg og byggeplasser
  • være med på å definere Vedal sine satsingsområder for miljø
Hva gjør Vedal på bærekraft og miljø?

Vedal er til enhver tid involvert i flere BREEAM-prosjekter, og bidro blant annet til å utvikle pre-analyseverktøyet i BREEAM NOR 2016, i forbindelse med prosjektering og uttesting av en BREEAM NOR boligpilot. Denne piloten er Eufemias Hage, som er et av de første boligprosjektene med BREEAM-sertifisering. Vi har flere spennende prosjekter under utvikling med veldig høye ambisjoner for bærekraft og miljø. Våre kunder er ambisiøse og etterspør omfattende miljøtiltak i tillegg til BREEAM-sertifisering.

Vedal er medlem av Grønn Byggallianse og er engasjert i prosjekter både med konsept-utredningsstøtte fra ENOVA og deltakelse i FutureBuilt. Vi har også vært involvert i arbeidet med ny BREEAM-manual som kommer i februar 2022.

Vi skal satse videre på bærekraft i 2022, og dette inkluderer blant annet arbeid med sirkulær økonomi på område- og bygningsnivå, energiforsyning, energieffektivitet, BREEAM NOR og andre sertifiseringsordninger, miljøvennlig materialbruk, utslippsfri byggeplass og avfallshåndtering.

Vi tror du har ...
  • høyere utdannelse
  • kompetanse innenfor LCA/klimagassregnskap
  • erfaring som BREEAM-AP eller BREEAM-revisor
  • erfaring som miljørådgiver

I Vedal er vi opptatt av å finne de menneskene som passer inn hos oss. Dersom du mener du er perfekt for jobben, anbefaler vi derfor at du søker selv om du ikke kan krysse av i alle boksene.

Hva får du som ansatt hos oss

Vår viktigste ressurs er de ansatte. Det er de som er kjernen i virksomheten vår og som sørger for at vi leverer de beste resultatene. Derfor tilbyr vi egne kurs og opplæringsprogrammer som gir hver enkelt medarbeider mulighet til å utvikle seg faglig.

I tillegg får du i Vedal gode lønns- og ansettelsesbetingelser, arbeide på tverrfaglige prosjekter, en fleksibel arbeidshverdag, gode pensjons- og forsikringsordninger og et godt arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer. Du vil få mulighet til å bli med på idrettsaktiviteter, delta på sosiale arrangementer og du vil få tilgang til våre fine bedriftsleiligheter.

Kruse Smith Entreprenør er en ledende norsk prosjektutvikler og entreprenør, rigget for de mest komplekse og krevende prosjektene innenfor bygg og anlegg.

 FRA ÍDE TIL VIRKELIGHET er vår visjon. En visjon vi er stolte av å strekke oss etter gjennom samspill, kreativitet og kompetanse. Våre kunder skal erfare Kruse Smith som en god partner og rådgiver, både i plan- og gjennomføringsfasen. Vi skal bidra med reell merverdi i planleggings- og utviklingsfasen, og vi skal videreføre dette til et effektivt og nyttig bygg i drift.

Kruse Smith er et familieeid selskap, etablert i 1935. Vi er i dag rundt 500 ansatte, fordelt på kontorer i Bergen, Stavanger, Kristiansand, Porsgrunn og Oslo.

Sammen med gode kunder har vi fått være med å utvikle og realisere mange flotte prosjekter i Rogaland. Vi har flere spennende, pågående prosjekter, bl.a ARK Site 4016, Emballasjen, Nye SUS og Lervig Brannstasjon for å nevne noen.


Vi søker nå etter flere dyktige betongarbeidere for å styrke vår satsning på egenproduksjon innen betong

 

Sentrale arbeidsoppgaver:


Om deg:


Vi tilbyr:

Søknadsfrist: snarest

Vi ser frem til å høre fra deg!

Synes du det er spennende med BIM og mulighetene 3D modellering gir for elektro innen byggeprosjekter? Vi jobber på noen av Norges mest komplekse prosjekter, som Regjeringskvartalet, Storbylegevakten, Nytt Sykehus Drammen, Fornebubanen og mange flere. Vi søker nå BIM modellører elektro som vil være med å styrke vårt BIM-miljø i Oslo, slik at vi kan levere smartere, raskere og med høyere kvalitet for kunden, brukeren og samfunnet.

BLI DEL AV ET SPENNENDE FAGMILJØ PÅ BIM-ELEKTRO OG BYGNINGER

Som BIM modellerer i COWI får du et særlig ansvar for å videreutvikle vår BIM kompetanse og lede BIM arbeidet i større byggeprosjekter. Ditt ansvar blir å sørge for at krav om bruk og leveranser knyttet til BIM, blir ivaretatt i oppdraget. Dette inkluderer blant annet:

Vi søker deg som er elektriker eller har teknisk fagskole elektro og som har gått BIM skolen. Du trives med tverrfaglig samarbeid, kundekontakt og å ha ansvar for egne prosjekter. Du er også god på å skape relasjoner, jobber aktivt for å ha et relevant nettverk, og jobber målrettet for å oppnå gode resultater for COWI, våre samarbeidspartnere og kunden.

I tillegg kan du gjenkjenne deg i flere av følgende utsagn:

COWI SOM ARBEIDSPLASS
Kjennetegnet for mange av våre prosjekter i COWI er at de er flerfaglige, store og av stor samfunnsmessig betydning. I COWI er alle fagområder samlet i samme hus, hvor våre fageksperter samarbeider integrert inn mot andre fagmiljøer. Dette styrker vår evne til å levere både pålitelige og innovative byggeprosjekter effektivt i alle faser av prosjektene og med et helhetlig resultat av høy kvalitet for kunden, samfunnet og brukeren.

Vi tilbyr en dynamisk og utfordrende arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter. Vi har et sterkt og tverrfaglig fagmiljø som setter høye krav til kompetanse og faglig integritet.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Synes du det er spennende med BIM og mulighetene 3D modellering gir for elektro innen byggeprosjekter? Vi jobber på noen av Norges mest komplekse prosjekter, som Regjeringskvartalet, Storbylegevakten, Nytt Sykehus Drammen, Fornebubanen og mange flere. Vi søker nå BIM modellører elektro som vil være med å styrke vårt BIM-miljø i Oslo, slik at vi kan levere smartere, raskere og med høyere kvalitet for kunden, brukeren og samfunnet.

BLI DEL AV ET SPENNENDE FAGMILJØ PÅ BIM-ELEKTRO OG BYGNINGER

Som BIM modellerer i COWI får du et særlig ansvar for å videreutvikle vår BIM kompetanse og lede BIM arbeidet i større byggeprosjekter. Ditt ansvar blir å sørge for at krav om bruk og leveranser knyttet til BIM, blir ivaretatt i oppdraget. Dette inkluderer blant annet:

Vi søker deg som er elektriker eller har teknisk fagskole elektro og som har gått BIM skolen. Du trives med tverrfaglig samarbeid, kundekontakt og å ha ansvar for egne prosjekter. Du er også god på å skape relasjoner, jobber aktivt for å ha et relevant nettverk, og jobber målrettet for å oppnå gode resultater for COWI, våre samarbeidspartnere og kunden.

I tillegg kan du gjenkjenne deg i flere av følgende utsagn:

COWI SOM ARBEIDSPLASS
Kjennetegnet for mange av våre prosjekter i COWI er at de er flerfaglige, store og av stor samfunnsmessig betydning. I COWI er alle fagområder samlet i samme hus, hvor våre fageksperter samarbeider integrert inn mot andre fagmiljøer. Dette styrker vår evne til å levere både pålitelige og innovative byggeprosjekter effektivt i alle faser av prosjektene og med et helhetlig resultat av høy kvalitet for kunden, samfunnet og brukeren.

Vi tilbyr en dynamisk og utfordrende arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter. Vi har et sterkt og tverrfaglig fagmiljø som setter høye krav til kompetanse og faglig integritet.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger.