Foto: Shutterstock
Publisert: 07.12.2023 
Annonsørinnhold fra

Utdanning skaper innovasjonsaktører i bygg- og industribransjen

Industri- og byggebransjen står for en betydelig andel sysselsetting og velferd i vårt samfunn. Denne fagskoleutdanningen er bestilt og utviklet i samarbeid med bransjen selv. Det blir oppstart av studiet 27. februar 2024.

 

– Vi trenger gode intraprenører i bygg- og industribransjen. Fagarbeideren som kombinerer eget fag med andre fagfelt som teknologi, økonomi og ledelse vil være attraktive i marked

et. Målet er å sikre bærekraftig innovasjon for varig verdiskaping i eksisterende virksomhet, sier Tor Prøitz fra Borg Plast-Net, en av bedriftene som har bidratt i utviklingsarbeidet av studiet.

 

En intraprenør jobber internt i bedriftene for å sikre en kultur som fremmer innovasjon og bærekraft ved hjelp av konkrete verktøy. Intraprenøren skaper nye muligheter innen eksisterende virksomhet, alt fra private til offentlige virksomheter. Studie gir arbeidsgivere og fagarbeidere det løftet de trenger for å utvikle seg videre. Fagarbeideren studerer ved siden av jobb for å skape verdi for arbeidsgiver gjennom å bidra til tohendig innovasjon i eksisterende virksomhet.

 

Utviklet i samarbeid med bransjen
Studiet har Fagskolen i Viken utviklet i samarbeid med Norsk Industri, Byggenæringens Landsforening, Borg Plast-Net, Eker Group, MedTech Fredrikstad, Ungt Entreprenørskap Viken og Blender Collective.

En intraprenør jobber internt i bedriftene for å sikre en kultur som fremmer innovasjon og bærekraft ved hjelp av konkrete verktøy. Foto: Fagskolen i Viken.

 

 

Et fleksibelt gratis studietilbud
Innovasjon- og intraprenørskap for bygg- og industri har et studieomfang på 60 studiepoeng. Undervisningen er lagt opp med nettundervisning kombinert med fysiske samlinger i Fredrikstad over 2 år. Studiet består av totalt seks emner. Hvert emne har et omfang på ti studiepoeng, og det er også mulighet for å ta emnene enkeltvis uten å fullføre alle seks.

Studiet er offentlig finansiert og eneste kostnad er en årlig studieavgift.

Les mer om studiet og opptakskrav her 

Email
Kopier link
Del med
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring